JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . Product Manager ( อาหารเสริม )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด ( ด้านอาหารเสริม ) - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
2 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
3 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/คิดตามชั่วโมงการทำงาน
16 Jul 19
4 . เภสัชกรทะเบียนยา
ดูแลจัดการงานในแผนกทะเบียนต่างประเทศ 1. จัดทำตรวจสอบเอกสารตำรับยาใหม่ หรือยาของลูกค้าเพื่อ ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตำรับยาแบบ ACTD ตามข้อกำหนดแต่ละประเทศที่ต้องการขึ้นทะเบียนยา ...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jul 19
5 . ผู้จัดการคลินิก (พยาบาล)(ราชเทวีคลินิก สาขาเพลินจิต)
• รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาของบริษัท และติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานในคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนให้คำแนะนำ , เป็นที่ปรึกษาและช่วยตัดสินใจแก้ไขป...

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
6 . เภสัชกรฝ่ายยาฮอร์โมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมการผลิตทางด้านยาฮอร์โมน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
1 Position
15 Jul 19
7 . Product specialist Dental รับสมัครด่วน !
•ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย และลูกค้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย •พัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และแคมเปญกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
15 Jul 19
8 . เภสัชกรผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิต 2.คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือนำวัตถุ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 3.พยายามหาแนวทาง/วิธีการในการป้องกันมลพิษ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
15 Jul 19
9 . เภสัชกร R&Dรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3. รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานของแผนก 5. อื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
15 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เทรนเนอร์ สอนนวดหน้า นวดตัว สปาตะวันตก
- สอน นวดหน้า นวดตัว แว็กซ์ ทำเล็บและทรีทเม้นท์ต่างๆ ให้เธอราปิสท์ในสปา สถาบัน และซาลอนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ - จบกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย หรือ มีประสพการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

Tiger Eyes Trading (Thailand) Co., Ltd.
1 position
Salary 20,000 - 25,000บาท
15 Jul 19
11 . แพทย์แผนจีน
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
15 Jul 19
12 . R&D Pharmacist รับสมัครด่วน !
Graduated Pharmacist major with a Pharmacist License.

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
13 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
15 Jul 19
14 . Clinical Specialist (Cosmedical Products)
1.รับผิดชอบการสอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และลูกค้า 2.บันทึกรายงานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน เมื่อมีการออกสาธิต ลงใน CRM และรายงานผลการปฏิบัติ...

บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
15 Jul 19
15 . เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/น...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jul 19
17 . Application Specialist (Angio)รับสมัครด่วน !
1. Present and demonstrate Canon Medical Systems, highlighting the product features and concentrate on presenting customer benefits. 2. Assess type of product support needed; and establish & conduct...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
1 อัตรา
15 Jul 19
18 . ผู้ช่วยร้านขายยา
ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในร้าน สต้อกสินค้า ช่วยงานขายหน้าร้าน ดูแลลูกค้าให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ภายในร้าน

เดอะฟาร์มาแลนด์และยาสวนส้ม
2 Position
Salary ตามที่ตกลงกัน
15 Jul 19
19 . ผู้ช่วยฝ่ายเภสัชกรฝ่ายผลิต ( เพศชาย )
ดูแลรับผิดชอบด้านการผลิตยาเม็ด

หจก.โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
1 Position
15 Jul 19
20 . Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์ในบริษัทต่อลูกค้า และให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยประสานงานให้ความรู้กับฝ่ายขายและผู้บริโภคทั่วไปเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท - รวบรวมข้อมูล, จัดทำเอ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
1 อัตรา (ไม่พิจารณาผู้สมัครไม่มีรูปถ่าย)
Salary ตามตกลง(ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ)
15 Jul 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs