JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  47 Positions      
Sort By 
1 . พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) Full-Time พร้อมเริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ 2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนการผ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา สัมภาษณ์ทราบผลทันที ด่วน!!!!
Salary ตามประสบการณ์ / ตามความสามารถ
26 Apr 19
2 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา ด่วน
Salary เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
26 Apr 19
3 . พยาบาลวิจัย
1. Explain the protocol to the patient according to the information sheet, especially known data about the study medication, standard treatment, research goals, status of patient’s disease, disease pr...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
1 อัตรา(สถาบันโรคทรวงอก) / 2 อัตรา(HIV-NAT)
Salary attractive salary
26 Apr 19
4 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary N/A
26 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - ประกันสุขภาพ
รายละเอียดของงาน •พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) •วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล •ประสานงานระหว่า...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000 - 30,000
26 Apr 19
6 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
26 Apr 19
7 . ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ
- บริหารจัดการระบบงานพัฒนาคุณภาพขององค์กร - ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง - กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล - ประ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
26 Apr 19
8 . ผู้จัดการคลินิกรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้บริหาร และดำเนินการตามนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ดูแลงานประจำวันในฐานะผู้จัดการ ได้แก่ งานบริการ งานบริหารอัตรากำลัง งานคุณภาพตามนโยบาย - กำกับดูแลให้สามารถดำเนิน...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Apr 19
9 . พยาบาลห้องผ่าตัด ประจำ Meko clinic สาขาพระราม 2
• วางแผนและบริหารทีมงานในฝ่ายการพยาบาล • จัดทำระเบียบและมาตรฐานการใช้ห้องผ่าตัดและมาตรฐานงานพยาบาล • ดูแลความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย • ประสานงานกับฝ่ายต...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
10 . พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
10 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
26 Apr 19
11 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
12 . Patient Solutions Advisor (Nurse)
1. กรองผู้สมัครเข้ารับโปรแกรมการรักษา 2. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางการรักษา 3. ติดตามและวิเคราะห์อาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยเบื้องต้น 4. จัดทำแฟ้มประวัติการรักษาผู้ป่วย 5. งานอื่นๆ ภายใต้หน้าที่ความ...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 40,000 THB
26 Apr 19
13 . Nurse Specialist
•Verify the eligibility of the claim by using and applying the medical knowledge to the admission, discharge and pre-arrangement cases •Control the cost effectiveness of medical care •Provide the se...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary negotiable
26 Apr 19
14 . พยาบาลวิชาชีพประจำ Medmetic by Meko (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลเลย)รับสมัครด่วน !
หน้าที่พยาบาล 1. วางแผนและบริหารทีมงานในฝ่ายการพยาบาล 2. จัดทำระเบียบและมาตรฐานการใช้ห้องผ่าตัดและมาตราฐานงานพยาบาล 3. ดูแลความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ...

Mekoclinic
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
26 Apr 19
15 . พยาบาลวิชาชีพ Full - Timeรับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช - ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
26 Apr 19
16 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 Apr 19
17 . พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก
- ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม - สามารถทำหัตถการแทนแพทย์ได้ในบางกรณีเช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา หรือ ให้คำแนะนำกับคนไข้ได้

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
2 Position
Salary 32,000++
26 Apr 19
18 . Healthcare Assistant (เทคนิคการแพทย์และพยาบาล)รับสมัครด่วน !
-ให้ความรู้และนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีกับลูกค้า

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา (ด่วน !)
Salary 25,000-30,000 บาท + คอมมิชชั่นพิเศษทุกเดือน
26 Apr 19
19 . พยาบาลวิชาชีพ FullTime ประจำสาขาอโศก
พยาบาลวิชาชีพ OPD สกิน Full-Time ประจำสาขาอโศก - เวรเช้า 09.00-17.00 น. - เวรบ่าย 13.00-21.00 น.

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
26 Apr 19
20 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA/PN)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 - 06.00 น. (กลางคืน)

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
26 Apr 19
  47 Positions      
Sort By 
Disability Jobs