JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  17 Positions      
Sort By 
1 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/คิดตามชั่วโมงการทำงาน
21 Jul 19
2 . Product Manager ( อาหารเสริม )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด ( ด้านอาหารเสริม ) - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
3 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
4 . ผู้จัดการการตลาด (เภสัชกร)รับสมัครด่วน !
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาด - วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ - ประมูลราคายา โรงพยาบาลทางสื่ออิเล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
1 ตำแหน่ง
Salary 60,000-100,000
20 Jul 19
5 . เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/น...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
6 . เภสัชกร/Product Executiveรับสมัครด่วน !
ต้องการด่วน! ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ยา หรือจดทะเบียนยาและประสานงานกับหน่วยงานราชการ แปลตำรับยาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอสฟาร์มา
1 Position
Salary Negotiable
19 Jul 19
7 . R&D Pharmacist รับสมัครด่วน !
Graduated Pharmacist major with a Pharmacist License.

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
8 . เภสัชกรผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิต 2.คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือนำวัตถุ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 3.พยายามหาแนวทาง/วิธีการในการป้องกันมลพิษ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
9 . เภสัชกร R&Dรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3. รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานของแผนก 5. อื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
10 . เภสัชกรทะเบียนยา
ดูแลจัดการงานในแผนกทะเบียนต่างประเทศ 1. จัดทำตรวจสอบเอกสารตำรับยาใหม่ หรือยาของลูกค้าเพื่อ ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตำรับยาแบบ ACTD ตามข้อกำหนดแต่ละประเทศที่ต้องการขึ้นทะเบียนยา ...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
11 . เภสัชกรฝ่ายยาฮอร์โมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมการผลิตทางด้านยาฮอร์โมน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
1 Position
18 Jul 19

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
13 . เภสัชกร (CTD Writer)
1.ค้นคว้า รวบรวม อ่านประเมิน และสรุปข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนที่เป็นไปตามกฎ ของ อ.ย. และอาเซียน 2.จัดทำเอกสารร่วมกับทีมงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขึ้นทะเ...

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
14 . เภสัชกร R&D
1. จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ 2. ช่วยแก้ปัญหายาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ 3. รับผิดชอบการพัฒนายาใหม่ที่มีคุณภาพ 4. จัดทำเอกสารวิธีการผลิตสำหรับยาใหม่

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
15 . PHARMACIST เภสัชกรประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและกำกับดูแล - กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ยา ** ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
16 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
• ควบคุมวางแผนดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพ • ตรวจประเมินผล และแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพ • จัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ • พิจารณาการจัดซื้ออุปกรณ์ / เคมีภัณฑ์ในแผนก • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
17 . Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์ในบริษัทต่อลูกค้า และให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยประสานงานให้ความรู้กับฝ่ายขายและผู้บริโภคทั่วไปเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท - รวบรวมข้อมูล, จัดทำเอ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
1 อัตรา (ไม่พิจารณาผู้สมัครไม่มีรูปถ่าย)
Salary ตามตกลง(ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ)
15 Jul 19
  17 Positions      
Sort By 
Disability Jobs