JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  38 Positions      
Sort By 
1 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในแผนกให้ได้ตามมาตรฐาน GMP/PICs 2. ดำเนินการและควบคุมผลิตยาทั้งกระบวนการในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแผนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ให้ได้ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000 บาท
24 Apr 19
2 . เภสัชกร ประจำร้านยา Pure Big C บางปะกอก / อิสรภาพ / ประชาอุทิศ
- จัดระเบียบร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น - การรักษาความสมบูรณ์ในการควบคุมการจัดส่งยาและการติดฉลากยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - เภสัชกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
3 . เภสัชกร ประจำร้านยา Pure Big C บางนา
- จัดระเบียบร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น - การรักษาความสมบูรณ์ในการควบคุมการจัดส่งยาและการติดฉลากยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - เภสัชกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
4 . Pharmacist (หลายอัตรา)รับสมัครด่วน !
Requirement many Pharmacists for QA/QC/Production Department(New Graduated also welcome)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
24 Apr 19

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Apr 19
6 . เภสัชกรแผนกทะเบียน
1.จัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานราชการ 3.ปฏิบัติและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนตามกฏหมายที่อย.กำหนด 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังบัญชา

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
24 Apr 19

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
8 . เภสัชกร ( Pharmacist )
1) ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3) รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4) จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 5...

บริษัท โนวาวิด้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
9 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Apr 19
10 . เภสัชกรแผนไทย / แผนจีน
เภสัชกรแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนจีน - จบเภสัชกรแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนจีน - มีความสามารถในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ - ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ ขายสินค้าเกี่ยวกับยาและสมุนไพรจ...

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและระเบียบของบริษัท
24 Apr 19
11 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Apr 19
12 . เภสัชกร
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร Full time จันทร์-เสาร์ 09:00-18:00

ราชวิถีเภสัช
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
13 . พนักงานเภสัชกร (ประจำร้านขายยา)
สถานที่ปฏิบัติงาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดงาน • ตรวจสอบการรับคำสั่งยาจากแพทย์คัดกรองใบสั่งยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงของผู้ป่วย • ดูแลจัดการใ...

A-Cast (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary based on experience and knowledge
24 Apr 19
14 . เภสัชกร
-บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา -ทบทวนการใช้ยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป -ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา -ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 ขึ้นไป หรือตามที่ตกลง
24 Apr 19
15 . เภสัชกร Full Timeรับสมัครด่วน !
- จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - ให้คำแนะนำการใช้ยา - ให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ - เตรียมยาเสพติด (Methadone) และวิตฤออกฤทธิ์ (Chloral Hydrate Syrup)

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
24 Apr 19
16 . เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)
มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรไทย เช่น สบู่ แชมพู ยาบด ชุดยาหม้อ ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง พิมเสน ชาสมุนไพร ยาบรรจุแคปซูล สมุนไพรผง น้ำมันมะพร้าว สมุนไพรผงบรรจุ ฯลฯ วัน / ...

โพธ์ประดิษฐ์สมุนไพร
2 Position
Salary 13,000 - 18,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
24 Apr 19
17 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

คลินิกบางกอกศัลยกรรม, บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม
หลายอัตรา
Salary คิดตามชั่วโมงการทำงาน
24 Apr 19
18 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตยาและสารเคมีต่างๆ 2.ควบคุมดูแลและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามระบบ GMP 4.ประเมินผลการวิเคราะห์ รว...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
19 . เภสัชกรฝ่ายผลิตยาทั่วไป รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการผลิตยาทั่วไปเพื่อให้ได้คุณภาพที่กำหนด 2. จัดทำและรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามระบบ GMP ที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ,เครื่องจักร ในกระบวนการผลิตยา ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดยา สาขาอโศก
- จัดยาตามคำสั่งแพทย์ - นับสต็อกยา - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาการทำงานสาขาอโศก เวรเช้า 08.30 - 12.30 น. เวรบ่าย 12.30 - 21.30 น.

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 Apr 19
  38 Positions      
Sort By 
Disability Jobs