JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  149 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้า (AUTO-CAD)รับสมัครด่วน !
- งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า หรืองานเขียนแบบระบบประปา แอร์ ดับเพลิง - เขียนแบบ AutoCAD ได้ และทำ Shop drawing และจัดทำแบบ As-Built Drawing ได้รวดเร็ว จนส่งมอบงานเขียนแบบได้

บริษัท มาสเตอร์ อีเลคทริค จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
2 . พนักงานเขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบงานระบบ ห้องData Center และงาน fiber optic

บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน)
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000-17,000
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่อ่านแบบและเขียนแบบ Draftman (สำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ, ถอดแบบ, เขียนแบบ - ประสานงานกับทีมผู้รับเหมา, Designer, โรงงาน, owner - วัดหน้างาน วางแผนการติดตั้ง และควบคุมงานติดตั้งภายใน (บางโอกาส) - วิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดตั้ง - งานอื่น ๆ ที่...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบงาน Civil Work เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัด ระบบดับเพลิง รวมทั้งอาคารรับน้ำและท่อส่งน้ำของอาคา่ร ถนน โรงงาน เป็นต้น - เขียนแบบงานของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย - ถอด...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jul 19

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
6 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !
• ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ • เขียนแบบเอกสารอื่นๆ ประกอบโครงการ • จัดเขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด • เคลียร์แบบงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . พนักงานเขียนแบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ/ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ - เขียน Shop Drawing งานระบบตามแบบร่างและเอกสารอื่นๆ ที่ประกอบ การเขียนแบบที่วิศวกร กำหนด - ตรวจส...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
1.ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing) 2.ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง 3.รับ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 13,000
19 Jul 19
9 . Graphic Designer
1 ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ สินค้า 2 ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ Print Ad, On Line , Off Lineที่ได้รับมอบหมาย 3 นำเสนอผลงานการออกแบบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4 พัฒนาการออกแบบให้อยู่ในกระแสของการตลาดเสมอ 5 ออกแ...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+(ประสบการณ์)
19 Jul 19
10 . ผจก.ออกแบบรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม กำกับ ดูแลมาตรฐานงานออกแบบแผนก Desing Center ทุกสาขา 2.ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบตกแต่งโปรเจคพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการดำเนินงานของแผนกให้สามารถสอดรับ และส่งเสริ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 Jul 19
11 . เขียนแบบก่อสร้างและโครงสร้าง
-ดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง -วางแผน จัดระบบงาน ก่อสร้างต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมงานก่อสร้าง -ประสานงานหน่วยงานราชการขอใบอนุญาตแบบโครงการ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+วุฒิการศึกษา
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบร้านค้า (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)
- สำรวจพื้นที่ร้านเสื้อผ้า - จัดหาวัสดุตกแต่ง - เขียนแบบแปลนร้านขยายต่างๆ

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ Graphic Designรับสมัครด่วน !
ออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packageing)

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 Jul 19
14 . Lighting Designer
อ่านแบบได้ สามารถใช้ Program Dialux, Sketch Up, Corel Draw มีทักษะในการออกแบบ และประสานงาน สื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นสูง

บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
19 Jul 19
15 . Draftman (งานโครงสร้างสถาปัตย์) ประจำสำนักงานใหญ่
- เขียนแบบงานโครงสร้างสถาปัตย์ และงาน Interior

บริษัท โซโนม่า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
16 . เขียนแบบงานระบบ M&E Autocad
เขียนแบบงานระบบ M&E (ระบบไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล) ด้วยโปรแกรม Autocad

บริษัท ว.เเละสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
17 . Draftman
เขียนแบบงาน Civil/Architecture

Tawee Engineering and Service Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
19 Jul 19
18 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร ไดแก่ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ (เครื่องกล)

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสรางของบริษัท
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่เทคนิครับสมัครด่วน !
เขียนแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Auto Cad ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
20 . เขียนแบบ
ควบคุมงานและเครื่องจักรในไลน์ผลิต

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
  149 Positions      
Sort By 
Disability Jobs