JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  87 Positions      
Sort By 
1 . ครูปฐมวัย 3-6 ปี สอนผ่านสื่อ STEAM
- ครูสอนพัฒนาทักษะเด็กเล็กผ่านสื่อการสอนสมัยใหม่แบบบูรณาการ STEAM - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฐิโอกะ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
25 Jun 19
2 . ครูสอนภาษาเกาหลี (คนไทย) งานประจำรับสมัครด่วน !
- สอนภาษาเกาหลีให้กับนักเรียน ในระดับต้น-ประกอบอาชีพ

บริษัท เซจง เคอีเอสบี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
3 . ครูผู้ช่วยสอนการฝึกสายตา การบำบัดฟื้นฟูดวงตาด้วยหลักธรรมชาติบำบัดรับสมัครด่วน !
- ทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตลาด Marketing & Socail Media

Natural Joy Vision
2 Position
Salary ตกลงในวันสัมภาษณ์
25 Jun 19
4 . ABA Therapist
A full-time Behavioral Therapist implements the treatment programs for clients and their families at the center, home, and school setting using ABA (Applied Behavior Analysis) curriculum. The therapi...

Center for Autism Recovery and Education (CARE) Thailand
3 Position
Salary Negotiate
25 Jun 19
5 . ครูธุรการ (สายไหม/ลำลูกกา)
- พานักเรียนเซ็นชื่อ ปั้มบัตร และเข้าเรียน - การประสานงานการลาเรียนและนัดเรียนชดเชย (Line@) - การจัดทำรายงานผลคะแนน และ รายงานผลการเรียน Active English/FanMath - ลงทะเบียนนักเรียน ต่อคอร์ส สแกนบิล ...

SE-ED Learning Center สาขา ลำลูกกา
1 Position
Salary 400 บาทต่อวัน (8 ชม.)
25 Jun 19
6 . นักวิชาการสาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จัดทำคู่มือครู -ประสานงาน -งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับหมอบหมาย เงินเดือน - โอที - ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ชุด...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
7 . นักวิชาการสาขาภาษา อังกฤษ
-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จัดทำคู่มือครู -ประสานงาน -งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างที่บริษัท
25 Jun 19
8 . นักวิชาการสาขา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,การงานอาชีพ ขอพิจารณาตามคุณสมบัติเทานั้น
เขียนแผนการเรียนการสอน ออกข้อสอบ ตรวจงาน จัดทำคู่มือครู ประสานงาน งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
9 . ครูผู้ช่วยสอน (TA)
-ให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ร้องขอ -ประสานงานคุณครูชาวต่างชาติ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เวลาทำงาน 10.00 น.-18.00 น.หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
2 อัตรา
Salary 13,000-18,000 บาท
25 Jun 19
10 . ครูผู้ช่วยสอนวิชาเลข/ภาษาอังกฤษ Part-time ลาดพร้าว,แจ้งวัฒนะ,พระราม3
1.ดูแลการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2.ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน 3.ให้คำแนะนำและติดตามผลการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
5 Position
25 Jun 19
11 . ครูสอนคณิตศาสตร์ ประจำเซ็นทรัล พระราม 3
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย ได้ผลรับรองจากต่างประเทศเป็นโอกาสก้าวหน้าสำคัญของชีวิต

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
12 . ครูสอนภาษาจีน Part-Time สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรารับสมัครด่วน !
-จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน -สอนตามเงิื่อนไขเวลาที่ได้

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
ตามอัตรา
Salary ตามเงื่อนไขตกลง ค่าสอนเป็นรายชั่วโมง
25 Jun 19
13 . อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ด้าน Programming รับสมัครด่วน !
-สอนทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ -สอนในสาขาหรือหน่วยงานของลูกค้ากลุ่ม Corporate -เตรียมเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนเอง หรือใช้สื่อที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
25 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
25 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
17 . ครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์/อังกฤษ)
- ตรวจแบบฝึกหัด (การบ้านและงานในห้องเรียน) มีแบบเฉลยให้ - ให้คำแนะนำ(Instruction หรือ Guide)ไม่ได้สอนโดยตรง - ไม่ต้องเตรียมการสอน เพียงชี้แนะตามระบบ (Follow up) - บันทึกผลการเรียนในห้อง และผลการท...

ศูนย์คุมองหทัยราษฎร์ 39
2-3 อัตรา
Salary 13,000-17,000
25 Jun 19
18 . English Tutor (Full-time / Part-time)
Job Description: 1. Teach for Champ Engrish and be able to teach the students from different English background 3. Evaluate the student’s progress 4. Evaluate the teacher’s performance and effectiv...

LearnBalance Group
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์ + ค่า ชม.สอน
25 Jun 19
19 . ครูสอนเด็กประถม
ดูแล สอนเด็กอนุบาล ประถม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์

Doctor Kid School (บ้านคุณหมอ)
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
25 Jun 19
20 . ครูสอนคณิตศาสตร์
- สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยม 3 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนกวดวิชา Math Talent
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
  87 Positions      
Sort By 
Disability Jobs