JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  294 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-ทำบัญชีด้านรับ - จ่าย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
24 May 19
22 . ช่างเทคนิค ( บริการ ) รับสมัครด่วน !
-ทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง(Rooftop , Farm ) ตามโปรแกรมในแต่ละที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด -กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ต้องทำการซ่อมแซมและทำให้เดิ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,000 - 13,000
24 May 19
23 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน !
-สนับสนุนและดำเนินการเรื่องการเตรียมเอกสาร -ดูแล และ จัดซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -ดูแลจัดเก็บเอก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
24 May 19
24 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- มองหาช่องทางในการขยายหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - วิเคราะห์และรวบรวมข้อกำหนดของธุรกิจที่คาดหวังเพื่อวางแผน - ประสานงานและสร้างความสั...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 Position
24 May 19
25 . วิศวกรเครื่องกลและช่างเขียนแบบเครื่องกล
1. ดูแลและจัดการโครงการงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2. ออกแบบและเขียนแบบ Piping , Mechanical ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 May 19
26 . ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์/เทคนิค
- ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าของบริษัท) - ติดตั้งอุปกรณ์และสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ - รู้จักวางแผนและทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จได้ - ตอบคำถามและช่วยเหลือ เมื่อลูกค้าม...

THT PROGRESS CO., LTD.
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 May 19
27 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- จัดเก็บและดูแลสินค้า - ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า - เช็คจำนวนสต็อคและตรวจสอบคุณภาพก่อนรับเข้าสต็อค - จัดทำรายงานสต็อคทุกอาทิตย์ - ตรวจสอบดูแลทุกส่วนของพื้นที่เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
28 . Admin Site
- รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ย...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
24 May 19
29 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.จัดทำใบเสนอราคา และข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ 2.ให้ข้อมูลลูกค้าด้านเทคนิค พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3.ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า 4.ตรวจเช็คต๊อก 5.สรุปยอดขายประจำเดือน 6.ต...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 May 19
30 . Sales & Marketing (ปฏิบัติงานที่สาขา สะพานควาย ซอยประดิพัทธ์ 10 กรุงเทพมหานคร
1.เข้าพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 2.ดูแลลูกค้า ในด้านเทคนิค ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 3.จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
4 Position
Salary 16,000 - 20,000 ( ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น )
24 May 19
31 . Web Admin
1.เขียนบทความเกี่ยวกับบริษัท,กิจกรรม,และสินค้าที่สนใจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทและสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทยและต่างประเทศ 2.สร้างการสื่อสารที่ถูกต้อง,ชัดเจน และน่...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
1 Position
Salary 15,000-16,000 บาท
24 May 19
32 . IOT Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและพัฒนา IOT สำหรับควบคุมการทำงานสินค้าของบริษัทฯ - ออกแบบวงจรและพัฒนา Sensor, board controller - พัฒนาโปรแกรมแสดงผลการทำงาน IOT - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **บริษัททำงานวันจันทร์ -...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
1 Position
Salary Negotiate
24 May 19
33 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่ ถนนเจริญกรุง ซอย 11 )
- จัดซื้อ, จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ภายในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด - คัดเลือกผู้ขาย การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขาย ต่อรองเรื่องราคาสินค้...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
2 Position
Salary 15,000 - 20,000
24 May 19
34 . Oversea Purchasing Officer ( ปฏิบัติงานที่เวิ้งนครเกษม ถนนเจริญกรุง )
- รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลของสินค้านำเข้า - ติดต่อสั่งซื้อ และต่อรองราคาสินค้า, รวมทั้งการเคลมสินค้าจากต่างประเทศ - ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ, ต้อนรับตัวแทนขายจากต่างประเทศ - ประสานงานระหว่าง...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
2 Position
Salary 20,000-25,000
24 May 19
35 . Senior Marketing Officer
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์และฐานการตลาดของบริษัท - บริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย - ประสานงานหรือวางแผนร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขา...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
24 May 19
36 . Electrical Engineer (Design or Estimate)
- ประสานงานและจัดทำเอกสารประเมินโครงการและเสนอราคา - ถอดแบบราคาและจัดทำ BOQ - มีประสบการณ์ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า หรือ การประเมินราคาโครงการ - ติดต่อประสานงานทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง อื่นๆตามที่...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
24 May 19
37 . Marketing Executive
- วิเคราะห์และวิจัยตลาดโดยรวมทั้งคู่แข่งและความต้องการของลูกค้า - วาง Marketing Planทั้งปีและประสานงานแต่ล่ะฝ่ายให้ดำเนินการให้สำเร็จ สามารถวัดผลและประเมินผลได้ - คิดวิเคราะห์และเขียนกลยุทธิ์ในการผล...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
24 May 19
38 . Sales Engineer (EE / or relate)
- พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - นำเสนอขายสินค้า - ทำแผนการขายเพื่อให้ได้ตามยอด - จัดทำรายงานการขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - ทำใบเสนอราคา

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4 Position
24 May 19
39 . Electrical Engineer
- จัดทำข้อมูลการออกแบบ การติดตั้ง และข้อกำหนด - จัดทำข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ - จัดทำบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - รับผิดชอบงานด้าน Grounding & Lightning Protection System - ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 Position
24 May 19
40 . ฝ่ายขาย
- ดูแลลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย - วิ่งรถไปหาลูกค้าต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - หาตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติม - เสนอขายสินค้า - ซัพพอร์ทลูกค้าปลีก - ออกงานแสดงสินค้า - มีค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าน้ำ...

Vonic Corporation Co.,Ltd.
4 Position
Salary 20,000-40,000
24 May 19
  294 Positions      
Sort By 
Disability Jobs