JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  289 Positions      
Sort By 
1 . ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์/เทคนิค
- ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าของบริษัท) - ติดตั้งอุปกรณ์และสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ - รู้จักวางแผนและทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จได้ - ตอบคำถามและช่วยเหลือ เมื่อลูกค้าม...

THT PROGRESS CO., LTD.
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 May 19
2 . Programmer
Programming : เขียน แก้ไขโปรแกรม Network : ดูแลระบบ network ของบริษัท ทำงานพัฒนาระบบร่วมกับฝ่ายออกแบบและพัฒนา

B.S.E. Electronic co.,ltd
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
•ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ •จัดทำรายงานกระแสเงินสดรายสัปดาห์, รายงานรายรับ - รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารเพื่อติดตามยอดเงินสดของโครงการที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- To be responsible for administration tasks that support Sales Department and Purchasing Department; - To manage commercial documents and correspondences with Principals, Suppliers, and Customers, i...

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
2 Positions
Salary Negotiable
27 May 19
5 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบ Auto Cad งานระบบตู้ไฟ 2.ประเมินราคาระบบงานตู้ไฟ 3.จัดทำรายงานต่างๆ ของงานเขียนแบบ 4.ประสานงานกับฝ่ายขายในการตรวจแบบก่อนสั่งผลิต 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จำกัด
3 อัตรา
Salary 17,000-40,000 บ.หรือตามประสบการณ์
27 May 19
6 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
27 May 19
7 . วิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า(Draftsman) รับสมัครด่วน !
ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้าและแก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า เขียนแบบ Auto Cad 2D 3D เขียนโปรแกรม PLC (Mitsubishi, Omron, Siemens) ประกอบตู้ควบคุม ทดสอบ แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ว...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 25,000-60,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
27 May 19
8 . Sale Support
1. จัดทำใบเสนอราคา 2. เปิดบิลตามรายการสั่งซื้อ 3. ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า 4. จัดการงานเอกสารต่างๆของบริษัทและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เตียวฮงไพศาลจำกัด
1 Position
Salary 15,000
27 May 19
9 . ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลคโทรนิค
- สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้า อิเลคโทรนิค และรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบ CCTV , NET WORK , ACCESS CONTROL และระบบ FIRE ALARM ได้ - และรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เตียวฮงไพศาลจำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
27 May 19
10 . พนักงานจัดของสโตร์
1.จัดวัตถุดิบและสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบ,สินค้า 2.ส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าให้กับผู้ขอเบิก 3.คัดนับแพ็ควัตถุดิบ ที่ซื้อใหม่ 4.จัดเก็บวัตถุดิบเข้าชั้น 5.ตรวจเช็คสต๊อก

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
27 May 19
11 . ธุรการบัญชี
- เปิดบิลขายสินค้า - ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 และนำส่งสรรพากร - ทำใบสำคัญรับ - จ่าย - สอบถามวางบิล - รับเช็ค - บันทึกสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - รับวางบิล และจ่ายเช็ค - งานที่ได้ร...

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
27 May 19
12 . วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
13 . ผู้จัดการบัญชีทั่วไปและต้นทุน
- ตรวจสอบการคำนวณต้นทุน เเละใบวางบิลลูกค้า OEM - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั๋วสัญญาใช้เงิน และการตัดชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ตรวจสอบการบันทึกตัดจ่ายเจ้าหนี้ และลูกหนี้ต่างประเทศ - บันทึกซื้อวัตถุดิบ ...

บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
14 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
รับสินค้า/จัดเรียงสินค้า เช็คสินค้าตามออเดอร์ลูกค้า จัดเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง

บริษัท เอ.เอ.แอนด์ พี.ไทยอิเลคทริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
15 . Project Engineer
- ศึกษาเอกสาร TOR - จัดเตรียมเอกสารยื่นซองด้านเทคนิค - ตรวจสอบ BOQ & สเปคอุปกรณ์ร่วมกับทีม Project Control - ประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมา และทีม Project Control - วางแผน Project Timeline และควบ...

บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
16 . Sales Engineer (กรุงเทพฯ)
1.ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmitt...

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 May 19
17 . วิศวกร (การวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด)
- ฝ่ายออกแบบและถอดแบบระบบ - ฝ่ายติดตั้งและทดสอบระบบ - ฝ่ายบริการและตรวจสอบระบบ

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 May 19
18 . ฝ่ายขาย
- ดูแลลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย - วิ่งรถไปหาลูกค้าต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - หาตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติม - เสนอขายสินค้า - ซัพพอร์ทลูกค้าปลีก - ออกงานแสดงสินค้า - มีค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าน้ำ...

Vonic Corporation Co.,Ltd.
4 Position
Salary 15,000-40,000
27 May 19
19 . พนักงานธุรการ (ประจำหน่วยงาน)
- ติดต่อประสานงาน - จัดทำเอกสาร รับเข้า - ส่งออก - ทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมลคอน จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-17,000 บาท
27 May 19
20 . Electrical Engineer
- ควบคุมช่างหน้างาน - ประสานงานกับทางโครงการ

บริษัท เมลคอน จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 18,000 ขึ้นไปแล้วแต่ประสบการณ์
27 May 19
  289 Positions      
Sort By 
Disability Jobs