JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  260 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
บำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทLED ประกอบตู้ MDB

บริษัท อะวันเดอร์โฟโตเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 บ.ขึ้นไป
21 Aug 18
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากรตามนโยบายบริษัท - อัปเดตประกาศตำแหน่งงานว่าง ผ่านช่องทางการสรรหา - คัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์งาน เบื้องต้น ให้ตรงตามใบคำขออัตรากำลังคน และ ส่งประวัติให้ต้นสังกัดพิจารณา ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
20 Aug 18
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Sales Administrator)
- งานด้านเอกสารในหน่วยงาน - จัดทำเอกสารเปิดใบเสนอขาย ใบขอซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขายและส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานข้อมูลขาย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัครา
Salary 16,000 - 20,000 บาท หรือ ตามตกลง
20 Aug 18
4 . วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ (Automation Design Engineer)
- ออกแบบและควบคุมการสร้างระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ - เขียนโปรแกรม (Software)ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ( Sales, Service Engineer, Purchase) ในการส...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตกลง
20 Aug 18
5 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำจังหวัดระยองรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง(มีค่าคอมมิสชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอรถยนต์ +ค่าโทรศัพท์ ต่างหาก)
20 Aug 18
6 . Automation Sales Managerรับสมัครด่วน !
- กำกับ ติดตามการวางแผนงานฝ่ายขาย - พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้เป็นตามเป้าหมาย - บริหารการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้เป็นไปตามนโยบาย - ประสานงาน/ทบทวน แผนการดำเนินงานกับฝ่ายบริหารตลอดจนว...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 18
7 . Automation Engineering Managerรับสมัครด่วน !
• บริหารทีมงาน Service เพื่อ Support ฝ่ายขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ • พัฒนาความรู้ทีมงาน Service อย่างต่อเนื่อง • วางแผนและการบริหารงานหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • รับผิดชอบการวางแผนด้านงา...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 18
8 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าร่วมกับ Sales Engineer - ทำใบเสนอราคา,เช็คสินค้า ให้ลูกค้า - สื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ดูแลยอดขายร่วมกับ Sales Engineer ให้เป็นไปตาม...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์(มีค่าคอมมิสชั่น + ค่าโทรหาลูกค้า)
20 Aug 18

บริษัท เทรด แอนด์ เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
20 Aug 18
10 . โฟร์แมน / หัวหน้างาน
1.ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด 2.จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 4.ตรว...

3Boss Corporation Co., Ltd.
2 Position
20 Aug 18
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านธุรการ (Admin Coordinator)
ประสานงาน และรับผิดชอบงานด้านธุรการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับโทรศัพท์ / รับ-ส่ง FAX / เช็ค Mail เข้า-ออก / ประสานงานส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง อ...

บริษัท ธนกุลไลท์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
12 . พนักงานงานครัว / งานบ้าน
ไปซื้ออาหาร, ผัก, ผลไม้ และของใช้ต่าง ๆ ทำอาหารแบบพื้นฐาน ใช้เครื่องซักผ้า ทำงานบ้าน

บริษัท บุญถาวรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary 14,000 + 20,000
20 Aug 18
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Sales admin)
-ติดต่อประสานงานทั่วไป -ทำรายงานการประชุม -จัดการเอกสาร -นับสต๊อก -หาข้อมูล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 Position
Salary 8,000-12,000
20 Aug 18
14 . Sales Suport
1.ช่วยประสานงานลูกค้าและรับเรื่องรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 2.ประสานงาน Sales Engineer ในรายละเอียดสินค้าที่จะนำเสนอลูกค้า 3.ช่วยจัดทำใบเสนอราคาและนำเสนอต่อลูกค้า 4.ช่วยประสานงานฝ่ายที่เกี่ยว...

Contrologic Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามอัตราโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 18
15 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (สัญญาจ้างรายปี)
- ขับรถยนต์รับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงานและสถานที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานและนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการตามระยะ - ทำงาน จันทร์ - เสาร์

Contrologic Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามอัตราโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 18
16 . พนักงานธุรการประชาสัมพันธ์
1. รับและโอนสายโทรศัพท์ 2. ประสานงานและต้อนรับผู้มาติดต่อ 3. ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท 4. สรุป Time attendance และสนับสนุนงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Contrologic Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Aug 18
17 . Sales Engineer (กรุงเทพฯ)
1.ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmitt...

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Aug 18
18 . วิศวกร (การวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด, ไฟฟ้า)
- ฝ่ายออกแบบและถอดแบบระบบ - ฝ่ายติดตั้งและทดสอบระบบ - ฝ่ายบริการและตรวจสอบระบบ

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Aug 18
19 . Sale Support
1. จัดทำใบเสนอราคา 2. เปิดบิลตามรายการสั่งซื้อ 3. ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า 4. จัดการงานเอกสารต่างๆของบริษัทและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เตียวฮงไพศาลจำกัด
1 Position
Salary 15,000
20 Aug 18

บริษัท เตียวฮงไพศาลจำกัด
1 Position
20 Aug 18
  260 Positions      
Sort By 
Disability Jobs