JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  293 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ส่งสินค้าให้ลูกค้ากรุงเทพและต่างจังหวัด - จัดสินค้าส่งตามออเดอร์และแพ็คสินค้าให้พร้อมในการจัดส่ง - ดูแลและนับสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง - วางบิล เก็บเช็ค - อื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเค วิลเลี่ยม จำกัด
1 Position
Salary 13,000-15,000 บาท
27 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.จัดทำใบเสนอราคา และข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ 2.ให้ข้อมูลลูกค้าด้านเทคนิค พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3.ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า 4.ตรวจเช็คต๊อก 5.สรุปยอดขายประจำเดือน 6.ต...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 May 19
3 . Sales & Marketing (ปฏิบัติงานที่สาขา สะพานควาย ซอยประดิพัทธ์ 10 กรุงเทพมหานคร
1.เข้าพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 2.ดูแลลูกค้า ในด้านเทคนิค ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 3.จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
4 Position
Salary 16,000 - 20,000 ( ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น )
27 May 19
4 . Web Admin
1.เขียนบทความเกี่ยวกับบริษัท,กิจกรรม,และสินค้าที่สนใจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทและสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทยและต่างประเทศ 2.สร้างการสื่อสารที่ถูกต้อง,ชัดเจน และน่...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
1 Position
Salary 15,000-16,000 บาท
27 May 19
5 . IOT Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและพัฒนา IOT สำหรับควบคุมการทำงานสินค้าของบริษัทฯ - ออกแบบวงจรและพัฒนา Sensor, board controller - พัฒนาโปรแกรมแสดงผลการทำงาน IOT - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **บริษัททำงานวันจันทร์ -...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
1 Position
Salary Negotiate
27 May 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่ ถนนเจริญกรุง ซอย 11 )
- จัดซื้อ, จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ภายในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด - คัดเลือกผู้ขาย การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขาย ต่อรองเรื่องราคาสินค้...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
2 Position
Salary 15,000 - 20,000
27 May 19
7 . Oversea Purchasing Officer ( ปฏิบัติงานที่เวิ้งนครเกษม ถนนเจริญกรุง )
- รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลของสินค้านำเข้า - ติดต่อสั่งซื้อ และต่อรองราคาสินค้า, รวมทั้งการเคลมสินค้าจากต่างประเทศ - ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ, ต้อนรับตัวแทนขายจากต่างประเทศ - ประสานงานระหว่าง...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
2 Position
Salary 20,000-25,000
27 May 19
8 . Senior Marketing Officer
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์และฐานการตลาดของบริษัท - บริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย - ประสานงานหรือวางแผนร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขา...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
27 May 19
9 . ช่างติดตั้ง
- ติดตั้ง, ประกอบตู้ควบคุม และอุปกรณ์ระบบ Home Automation

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
27 May 19
10 . Sales Project(ประจำสุขุมวิท3)
-วางแผนการการเข้าพบและเข้าเยี่ยมพบลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านยอดขาย -นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ Home Automation ให้กับลูกค้า ...

Mahajak Development Co., Ltd.
5 Position
Salary 15,000-25,000
27 May 19
11 . ธุรการ(ประสานงาน Project)
ประสานงาน Project - รับผิดชอบการประสานงานของส่วนงานโปรเจ็คทั้งหมด - จัดทำ และเตรียมเอกสารของส่วนงานโปรเจ็ค - ดูแลเรื่องการสั่งซื้อของ ของงานโปรเจ็คทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
1 Position
Salary 14,000-16,000
27 May 19
12 . ช่างไฟฟ้า
- รู้รายละเอียดงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น - ปฎิบัติการ บำรุง แก้ไข ซ่อมแซม และทำงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้

บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 May 19
13 . พนักงานขาย หลอดไฟ โคมไฟ LED กลุ่มอุตสาหกรรมและราชการ
-พนักงานขาย(Sales Consultant) เงินเดือน+/- ขึ้นตามประสบการณ์ - สำหรับ พนักงานขาย ทำความเข้าใจกับสินค้าเพื่อนำเสนอจุดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย - เดินทางมาออฟฟิสสะดวก (ส่วนใหญ่เข...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นสูงและไม่จำกัด
27 May 19
14 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการบริษัท(Assist to MD/Acting Office Manager)
 ช่วยบริหารงานต่างๆของบริษัท MD ในทุกส่วนงาน การขาย การตลาด ติดตามงาน บัญชี ฯลฯ  เป็นตัวแทนของ MD ในการดูแลพนักงานและบริษัท  มีความคล่องแคล่วสามารถทำงานหลายอย่างในเวลาพร้อมกันได้ (Multi-tasking) ...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000บาท +โบนัส
27 May 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายขาย หลอดไฟ โคมไฟ LED กลุ่มอุตสาหกรรมและราชการ
-ผู้จัดการขาย (Sales Manager) บริหารทีมตามเป้าหมายและ kpi (ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายตามเป้าหมาย) +/- ขึ้นตามประสบการณ์ - บริหารทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย - เดินทางมาประจำที่ออฟฟิสสะดวก - ติด...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000 + ค่าคอมมิชชั่นตามขั้นบันได(ตามเป้าหมาย)
27 May 19
16 . วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า Solar Cellรับสมัครด่วน !
ออกแบบก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร เขียนแบบและประเมินราคา ประสานงานโครงการ

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 May 19
17 . วิศวกรเครื่องกลและช่างเขียนแบบเครื่องกล
1. ดูแลและจัดการโครงการงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2. ออกแบบและเขียนแบบ Piping , Mechanical ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
18 . ช่างเชื่อมเหล็ก Weldersรับสมัครด่วน !
1.เชื่อมประกอบชิ้นส่วนเหล็กตามแบบงานได้ 2.เข้าใจการเชื่อมหรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.ตัดเหล็ก ตะแกรงเหล็กได้ 4.ซ่อมบำรุงงานโครงสร้างโลหะ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื...

KINGTECH DECORATION & ENGINEERING CO., LTD.
10 อัตรา
Salary 500-1,000 บาท/วัน
27 May 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี/พนักงานบัญชี/Accountants รับสมัครด่วน !
1 รายงานภาษีซื้อ 2 รายงานภาษีขาย 3 เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4 ภง.ด.1,3,53 และ ภพ.30 5 Report ซื้อ-ขาย&เช็คยอดรับ-จ่าย 6 ต้นทุนขาย Project 7 จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และค่าอื่นๆ 8 ออกบิลใบกำก...

KINGTECH DECORATION & ENGINEERING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
20 . ช่างไฟฟ้า Electricianรับสมัครด่วน !
- ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - รวบรว...

KINGTECH DECORATION & ENGINEERING CO., LTD.
5 อัตรา
Salary 500-1,000 บาท/วัน
27 May 19
  293 Positions      
Sort By 
Disability Jobs