JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  39 Positions      
Sort By 
21 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
ยริหาร ควบคุมดูแลงานเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
21 Aug 19
23 . Project Engineer (18K-35K) [Job ID:18591]
-Install all new hardware,system,and software for server and system -Install,configure,maintain server services,equipment and devise -Provide service and support,maintain,IT equipment and related wo...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
Salary 18,000 - 35,000 THB
21 Aug 19
24 . ผู้ช่วยกรรมการบริหารด้านวิชาการรับสมัครด่วน !
บริหารงานโครงการ/ประสานโครงการ / ติดต่อลูกค้า

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท / ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
21 Aug 19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Aug 19
26 . วิศวกรอาวุโส
- ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ - ประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานภายในเพื่อให้โครงการสำเร็จ - จัดทำเอกสารสรุปประกอบส่งมอบงานและเก็บค่าจ้างเหมา - ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาในการส่งมอบงาน - จัดทำร...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
27 . Operation Supervisor. - Install (ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ งานติดตั้งอุปกรณ์ Fountain และงานบริหารบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fountain รวมถึงงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ในตลาดให้พร้อมใช้ -นำนโยบายบริษัท ลงไปให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามให้เป็นไ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
28 . Refurbishment Leader(ประจำนิคมฯมีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-ดูแลการเบิกและคืนอะไหล่ที่ถูกใช้ไปในการซ่อมบำรุงใหญ่ทุกวัน -ควบคุมทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย (เครื่องมือช่าง อะไหล่ และรถยนต์) -ดูแลการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานซ่อมคืนสภาพเสมือนใหม่ (Refurbishme...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
29 . ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )
• รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารที...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
30 . Specialist, Production Engineer (Collection)
- Support production KPI of department to ensure that all products/projects are delivered on time with the highest quality standard and lowest possible cost. - Problem analysis and problem solving wi...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
Salary Negotiable
20 Aug 19
31 . Plating SupervisorUrgently Required !
Responsible for both in technical and Supervision of employees for Plating department in getting work done at right quality and priority with optimization use of chemical.

Almond (Thailand) Limited
1 position
20 Aug 19
32 . วิศวกรโยธา อาวุโสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ใช้ในการเสนอราคาและสำรวจดูสถานที่ก่อสร้างจริง - คิดคำนวณปริมาณงานจากแบบเพื่อเสนอราคาในการก่อสร้าง - ตรวจสอบทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญาก่อสร้าง - จัดทำแผนการดำเนินงานตา...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
33 . วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการดำเนินงานของคู่สัญญาบริหารจัดการเดินระบบน้ำของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา - เสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำสีย ...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
34 . Service Managerรับสมัครด่วน !
1.Interface for all service activities towards the customer 2.Customer visits for technical /sales discussion in order to support customer technically 3.Present service portfolio, promote sale of se...

บริษัท ที อี คิว จำกัด
1 Position
19 Aug 19
35 . วิศวกรโครงการ / Project Engineer
สังกัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ทีี่ http://www.forwardsystem.co.th งานหลักของตำแหน่ง - ติดตั้งและทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในโครงการ โดยเน้นด้านซอฟต์แวร์ - แก้ไขปัญห...

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Aug 19
36 . Project Director
- บริหารจัดการงบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาการทำงาน - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - บริหารทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
37 . Project Architect (Manager) / สถาปนิกโครงการรับสมัครด่วน !
• Reviewing the project in depth to schedule deliverables and estimate costs. • Overseeing all onsite and and offsite construction to monitor compliance with building and safety...

บริษัท ลัคกี้ กรุ๊ป เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 45K-70K
15 Aug 19
38 . หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)
• วางแผนและควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตถุง Nutri-bag และห้องผลิตยาง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค • คิดค้นพัฒนาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุ...

บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด
2 ตำแหน่ง
15 Aug 19
39 . ENGINEERING & MAINTENANCE MANAGERรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม วางแผน และจัดการงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ แก๊ส ลม ภายในบริษัทฯ 2.วางแผน ควบคุม ทำ Presentive Maintenance ของเครื่องจักรต่างๆ 3.บริหารงานให้งานซ่อมบำรุงอยู่ใน ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
  39 Positions      
Sort By 
Disability Jobs