JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . Project Coordinator
1. จัดทำและตรวจสอบแผนการดำเนินงานติดตั้งและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ติดต่อประสานงานกับทีมงานขาย ผู้ผลิตครุภัณฑ์ครัวอุตสาหกรรม และลูกค้า 3. ตรวจสอบสภาพพื้นที่...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
17 Aug 19
2 . Sr. Network Engineer (Installation, Security)Urgently Required !
• Implement and Managing installation project • Responsibility to handle advance and complicated project • Manage and support junior engineer in installation team • Delivery document for completed ...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary Negotiation
17 Aug 19
3 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
17 Aug 19
4 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
5 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
7 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ 3.ควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงอาคาร 4.รายงานคว...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
8 . Project Manager
1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ทันเวลา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2.รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการ สะพาน/ถนน/ทางยกระดับ 3.วางแผนโครงการก่อสร้าง แผนงาน งบประมาณ อุปก...

บริษัท ทิพากร จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
9 . Service Managerรับสมัครด่วน !
1.Interface for all service activities towards the customer 2.Customer visits for technical /sales discussion in order to support customer technically 3.Present service portfolio, promote sale of se...

บริษัท ที อี คิว จำกัด
1 Position
17 Aug 19
10 . Energy Department Manager/ผู้จัดการแผนกพลังงานรับสมัครด่วน !
1. Munitoring energy usage across the organization though energy dashboad 2.Setting targets for energy reduction. 3. Undertake energy sudits across an estate. 4. Prepare reports summarising ener...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Aug 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
16 Aug 19
12 . วิศวกรอาวุโส
- ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ - ประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานภายในเพื่อให้โครงการสำเร็จ - จัดทำเอกสารสรุปประกอบส่งมอบงานและเก็บค่าจ้างเหมา - ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาในการส่งมอบงาน - จัดทำร...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 Aug 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการซ่อมบำรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบประปา ระบบกล่องวงจรปิด ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน 2.วางแผนการทำงาน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอกได้เป็นอย่างดี 3.ควบคุมทีมงานวิศวก...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
1 อัตรา
16 Aug 19
14 . Project Engineer/ Presales
- เขียนแบบติดตั้ง ประมาณค่าใช้จ่าย - ออกพบลูกค้าหรือดูงานกับฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง สวัสดิการ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 28,000 - 35,000
16 Aug 19
15 . Chief Project Control Engineer
Roles and Responsibilities • Establish and review quality procedures and related documents based on ISO 9001 principle for department. • Manage to ensure that quality management system principle b...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Aug 19
16 . Site Manager (ปฏิบัติงานไซต์งาน)รับสมัครด่วน !
• Working With Biomass Power Plant Team. • Possess good planning and problem-solving abilities as well as being able to manage and lead a team • Control the team in the project, record all the rep...

Ensys Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
16 Aug 19
17 . Project Manager / Project EngineerUrgently Required !
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า เพื่อหาข้อมูลด้านวิศวกรรมมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า 2. ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการนำอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 3. ทดสอบ ตรวจสอบ และวิเ...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Aug 19
18 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท
16 Aug 19
19 . Project Manager รับสมัครด่วน !
- วางแผน และกำหนดขอบเขตหน้าที่งานให้กับทีมงาน - ควมคุม ตรวจสอบ การใช้และการปรับปรุงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายโครงการ รายรับจากการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน - ควมคุม ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าในการดำเ...

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
16 Aug 19
20 . วิศวกรโครงการ / Project Engineer
สังกัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ทีี่ http://www.forwardsystem.co.th งานหลักของตำแหน่ง - ติดตั้งและทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในโครงการ โดยเน้นด้านซอฟต์แวร์ - แก้ไขปัญห...

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Aug 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs