JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  31 Positions      
Sort By 
1 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
17 Sep 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
17 Sep 19
3 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท
17 Sep 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (ผ่านหลักสูตรผอส.)
1.ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า 2.ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคารและดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตาม...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
17 Sep 19
5 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
7 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
8 . หัวหน้าพัฒนาเครื่องจักรและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.ดูแลและติดตามการทำงานภายในแผนกให้เป็นไปตามแผนการทำงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ 2.ควบคุมการออกแบบและพัฒนาระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน Machin...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
9 . Sr. Network Engineer (Installation, Security)Urgently Required !
• Implement and Managing installation project • Responsibility to handle advance and complicated project • Manage and support junior engineer in installation team • Delivery document for completed ...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary Negotiation
17 Sep 19

บริษัท ครีเอชั่น แมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
17 Sep 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการซ่อมบำรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบประปา ระบบกล่องวงจรปิด ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน 2.วางแผนการทำงาน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอกได้เป็นอย่างดี 3.ควบคุมทีมงานวิศวก...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและโครงการรับสมัครด่วน !
1) ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง (ต้องมีความรู้และชำนาญเป็นอย่างดี) 2) ออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า 3) ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ต้องมีความรู้และชำนาญเป็นอย่างดี) 4) ถอดแบบและประเมินราคา (ต้องมีชำนาญเป็นอย่าง...

THAI ABBA CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
13 . วิศวกรออกแบบโครงสร้างอาวุโส
ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างเป็นไปตามแผนงาน และทำรายการคำนวณแนบท้าย ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถอ้างอิงที่มาได้ -ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำราคางานก่อสร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
14 . Supervisor งานระบบเครื่องกลภายในอาคารสูง
- ดูแลการทำงานของ Foreman และตรวจสอบความถูกต้องของงานติดตั้งระบบเครื่องกลภายในอาคารสูง - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ Shop และ As built - ประสานงานกับผู้รับเหมาอื่น เพื่อไม่ให้งาติดขัด - ประสานงานกับ C...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
ไม่จำกัด
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
17 Sep 19
15 . ผู้จัดการโครงการUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
16 . Service Managerรับสมัครด่วน !
1.Interface for all service activities towards the customer 2.Customer visits for technical /sales discussion in order to support customer technically 3.Present service portfolio, promote sale of se...

บริษัท ที อี คิว จำกัด
1 Position
17 Sep 19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Sep 19
18 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ 3.ควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงอาคาร 4.รายงานคว...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
19 . Operation Supervisor. - Install (ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ งานติดตั้งอุปกรณ์ Fountain และงานบริหารบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fountain รวมถึงงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ในตลาดให้พร้อมใช้ -นำนโยบายบริษัท ลงไปให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามให้เป็นไ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
20 . ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )
• รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารที...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
  31 Positions      
Sort By 
Disability Jobs