JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  248 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยวิศวกร
1.งานเขียนแบบ 2.งานจัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล 3.งานOfficeอื่นๆ

บริษัท ช.สยาม ก่อสร้าง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
2 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
2 อัตรา
20 Jul 19
3 . Project engineer
สามารถความคุมบริหารโครงการให้เสร็จตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ

บริษัท เลิศธีระ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
20 Jul 19
4 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Jul 19
6 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Jul 19
7 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและคว...

บริษัท กฤต88 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
8 . วิศวกรโยธา / วิศวกรสนาม
ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว อาคารสำนักงาน

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
9 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ออกแบบ / ตรวจสอบ งานด้านโยธา

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์และความสามารถต่อรองได้
20 Jul 19
10 . Project Manager
1.บริหารงานโครงการให้อยู่ในข้อกำหนดที่บ.ตั้งไว้ 2.ดุแลทรัพย์สิน เครื่องจักร เครืองมือ 3.อบรมการทำงานให้กับ พนักงานที่รับผิดชอบ 4.จัดทีมงานให้สอดคล้องกับหน้างาน 5.จัดหาวิธีลดต้นทุนโครงการ ตรวจสอบ...

บริษัท ร้อคกรีตคอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
11 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
20 Jul 19
12 . Product Engineer
-ทำ Cad-file -เขียนแบบ/ถอดแบบ -แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานลูกค้า

บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000
20 Jul 19
13 . Contract Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสัญญาในชั้นประมูลงาน - ตรวจสอบสัญญา และสนับสนุน ด้านบริหารสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการ ที่เก...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Jul 19
14 . วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer)
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงาน, สำนักงาน - จัดการ / ควบคุม / ตรวจสอบ / วางแผนงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบ, Spec - ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงาน และเสร็จทันตามกำหนดของแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Jul 19
15 . วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer)
1.ประสานงานกับหน้างาน QA/QC และฝ่ายแบบเพื่อ Tracking Progress ตามแผนงานก่อสร้าง 2.ควบคุมแผนงานก่อสร้าง Master Schedule, Three month Schedule, Weekly Schedule 3.ติดตามความคืบหน้าโครงการ Actual Progre...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Jul 19
16 . วิศวกรสนามโยธา (Site Engineer)
- ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Jul 19
17 . วิศวกรตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง (Quantity Surveyor Civil)
-คิดปริมาณงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ ได้ถูกต้อง -คำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน -ประสานงานกับทาง Estimate, หน่วยงานอื่นๆ และนำเสนอข้อมูลสรุปปริมาณงานเพื่อจัดทำ Budget -ตรวจสอบราคาต่...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Jul 19
18 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
20 Jul 19
19 . วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) (โยธา)Urgently Required !
1. ทำ BOQ ประเมินราคา งานก่อสร้างโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการอื่น 2. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ 3. จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 4. จัดหาแหล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
20 . Structural Engineer
- ออกแบบโครงสร้างออกแบบโครงสร้างชั่วครัวระหว่างก่อสร้าง, ออกแบบแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างเเละประสานงาน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัท
20 Jul 19
  248 Positions      
Sort By 
Disability Jobs