JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  247 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธารับสมัครด่วน !
- งานโครงสร้างและสถาปัตย์,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - งานตกแต่งภายใน - ติดต่อประสานงานกับโฟร์แมน - งานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ห...

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
5 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
2 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ออกแบบ / ตรวจสอบ งานด้านโยธา

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์และความสามารถต่อรองได้
20 Jul 19
3 . วิศวกรโยธา / โฟร์แมน (Civil Engineer / Foreman)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. จัดทำ Shop Drawing เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 3. ถอดแบบประมาณราคา เพื่อสั่งซื้อวัสดุและจัดจ้างผู้รับเหมา 4. ควบคุมการทำงานของช่างและผู้รับเหมาช่วง 5. ติดต่อประ...

บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000 (มีค่าที่พักให้)
20 Jul 19
4 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ 2. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้...

PMec Engineering Co., Ltd.
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 19
5 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงานความสำเร็จของงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (+ประสบการณ์)
20 Jul 19
6 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
8 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
9 . Structural Engineer
- ออกแบบโครงสร้างออกแบบโครงสร้างชั่วครัวระหว่างก่อสร้าง, ออกแบบแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างเเละประสานงาน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัท
20 Jul 19
10 . QS.Engineer
- ทำงานเพิ่มลดในโครงการ พร้อมต่อรองราคากับ CM - ทำ Payment โครงการ พร้อมสรุปสถานะและต้นทุนเทียบกับ Payment(รายรับ) - เจรจาต่องรองราคาเพิ่มลด กับ consultant - ออกไปประชุมกับโครงการได้ 2-3 วันต่ออาท...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 Jul 19
11 . วิศวกรสำนักงาน Office Engineer
- ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปต้นทุนและความคืบหน้างาน - ถอดแบบประมาณราคาตามความจำเป็น

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 Jul 19
12 . วิศวกรโครงการ (ประจำกทม.และ ตจว.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ -จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ -เจรจาตกลงเรื่องมา...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 Jul 19
13 . วิศวกรสนาม ประจำโครงการ กรุงเทพมหานคร
-รับผิดชอบดูแล ควบคุมงาน ประสานงาน ประจำหน่วยงานก่อสร้าง -ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้ตรงตามแบบ -ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน -วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด -ควบคุมหน้างานให...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 Jul 19
14 . ผู้ช่วยวิศวกร
1.งานเขียนแบบ 2.งานจัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล 3.งานOfficeอื่นๆ

บริษัท ช.สยาม ก่อสร้าง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
15 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
2 อัตรา
20 Jul 19
16 . Mechanical & Electrical Engineer *Bangkok*
ประเภทธุรกิจ : General Contractor & Developments วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น. สถานที่ทำงาน : BTS Ekamai สุขุมวิท 63 รายละเอียด - ประสานงานด้าน Mechanical & Electrical Engine...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30 - 50 K
20 Jul 19
17 . SITE ENGINEER - วิศวกรสนาม
**หน้าที่โดยสังเขป - ตรวจสอบแบบก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ และประสานงานกับผู้ออกแบบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - สำรวจ /ออกแบบโ...

bUFFALO bUILT cO.,lTD.
1 Position
Salary ตามความสามารถ
20 Jul 19
18 . วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)Urgently Required !
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 3. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน 5. จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุม...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
19 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
20 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ควบคุม และวางแผน การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อาจประจำสำนักงาน หรือ ประจำสถานที่ก่อสร้าง - ทำงาน จันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  247 Positions      
Sort By 
Disability Jobs