JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  196 Positions      
Sort By 
21 . Engineer (วิศวกร) Automation/Solar Cellรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบระบบไฟฟ้า และควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า 2. ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 3. ตรวจแบบติดตั้ง - ตรวจสอบการติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน 4. ถอดแบบ ระบบไฟฟ้า จัดทำBOQ จัดประมูล เทียบราคา 5. งานอื่นๆ ท...

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
22 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jul 19
23 . Field Service Engineer / Service Engineer รับสมัครด่วน !
1. Managing and solving of system breakdowns ie. Preparing of test equipment ; trip planning ; trouble shooting ; purchasing of parts ; documentation ; consulting with principal if required and effe...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
หลายอัตรา
19 Jul 19
24 . Production Engineer รับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตราฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต -ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระ...

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
19 Jul 19
25 . Project Engineer วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
-ทำการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและควบคุมโครงการ -ประสานงานทั้งภายใน*ภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหา -จัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม ตามที่ใช้ภายในแผนก -แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาให้กับลูกค้า(ทีมแก้ไขและ...

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jul 19
26 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุง รักษา ระบบไฟฟ้า ควบคุมเครื่องจักร - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าก่อนรับมอบงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 ++
19 Jul 19
27 . Service Engineer (บริษัทในเครือ/ธุรกิจขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์) ด่วนมาก! รับสมัครด่วน !
•ให้บริการลูกค้าในการติดตั้งเครื่องมือ และบำรุงรักษาเครื่องมือตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย •สอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องมือให้กับลูกค้า •เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆให้กับลูกค้า •งานอื่นๆที่ได...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท+รายได้อื่นๆ
19 Jul 19

Thai Kajima Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19

Thai Kajima Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19
30 . Service Engineer (ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)
รับผิดชอบงานวางระบบเครือข่าย งานติดตั้ง งานสอบเทียบ Onsite (ถ้ามี) งานดูแลรักษาเครื่องมือวัดและระบบที่บริษัทฯ จำหน่าย เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าแผนกบริการ หรือ ผู้จัดการแผนกบริการอาวุโส ดำเนินการตามระบบ...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ของผู้สมัคร
19 Jul 19
31 . วิศวกรไฟฟ้า /โยธา
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า - มีความรู้เกี่ยวการติดตั้ง solar cell - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

United Global Agencies (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
19 Jul 19
33 . วิศวกรไฟฟ้า
-ออกแบบระบบไฟฟ้า -ควบคุมโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ -ตรวจสอบและติดตามควมก้าวหน้าของงาน -ดูแล ควบคุม ผู้รับเหมาในการทำงาน

บริษัท เอ.เอส.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
34 . วิศวกรไฟฟ้าคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน/Admin (ประจำ Site สาทร )
1) ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน 3) ใหคำ แนะนำ ในการปฏิบตัิงานการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 4) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 5) ประสานงาน เพื่อขจ...

บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

Smit Medical Co.,Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19
36 . วิศวกรฝ่ายบริการ (Service Engineer)
เป็นวิศวกรที่ให้บริการด้านตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆพร้อมกับให้คำแนะนำอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้จำหน่ายไปให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม.

บริษัท อินเทค 2000 จำกัด
2 Position
Salary 16,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
37 . วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า
-ควบคุมดูแลติดตั้งเครื่องจักร,งานโครงการ,งานก่อสร้าง -ตรวจสอบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -กำหนดระยะเวลาและแผนงานในการดำเนินงานการติดตั้งงานระบบต่างๆ -ประสานงานแก้ไขระบบ,ตรวจสอบติดตั้ง

บริษัท ซีทีดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
38 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1.คิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆๆที่ทันสมัย 2.เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรระบบmanual เป็นระบบ ‎Automatic

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
39 . Engineer ไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาทั้ง Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance ของโครงการ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน โดยให้เป็นไปตามระบบงานคุณภาพและตามหลักวิศวกรรม...

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
40 . Electrical Engineer (Electrical, Mechanical,Control Degree) นักศึกษาจบใหม่
Company Summary: The International Leading of Engineer Business. Location: Bangkok Job Reference: MSM 6176 JOB DESCRIPTIONS: + Support the preventive maintenance and manage the project under the t...

SMARTCRUIT CONSULTANT Co.,Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 25,000 THB
19 Jul 19
  196 Positions      
Sort By 
Disability Jobs