JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
2 . Biomedical Engineering
บริหารจัดการ, บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ พัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านบำรุงรักษาและสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
3 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
1. ออกไปพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาจากการใช้งานเครื่อง 2. ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องและทำการซ่อมเบื้องต้น 3. หากไม่สามารถซ่อมได้รับเครื่องกลับมาให้วิศวกรซ่อมที่บริษัท 4. นำเครื่องไปส่งคืนให้กับลูกค้าแ...

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-18,000
16 Jul 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs