JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  93 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่องกล (ประมาณราคา)
- ติดต่อลูกค้าและผู้ควบคุม - ติดต่อ Supplier - ถอดแบบและกรอกราคา

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
2 . Mechanical Design Engineer (30K-45K) [Job ID:49386]
- Prepare designs and drawing of factory automation system - Devise and improve operating procedures and systems - Visit clients with sales representatives - Other related tasks as needed Benefi...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
Salary 30,000 - 45,000 THB
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
23 Jul 19
4 . วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
5 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
6 . Service Leader
- ทำงานร่วมกับทีมขายในเรืองการจัดทำต้นทุนและเสนอราคา - ให้การสนับสนุนทางเทคนิคให้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอก - ประสานงานที่ดีกับลูกค้าทั้งภายใน ภายนอก และบริหารงานบริการ - ให้บริการด้านเทคนิคและแนะ...

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
23 Jul 19
7 . วิศวกรเครื่องกล (ติดตั้งเครื่องจักรกลโรงงาน)
ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรโรงงานขนาดใหญ่

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ไม่ระบุ
23 Jul 19
8 . Project Cost Management (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อนำไปใช้จัดทำ Budget และควบคุมต้นทุนที่หน่วยงาน และจัดทำ Project Cost Plan เพื่อกำหนดแผนต้นทุนของโครงการ -กำหนดเป้าหมายด้านต้นทุน,กำไรของโครงการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
23 Jul 19
9 . วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)
ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
10 . วิศวกรเครื่องกล
1.นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2.ทดสอบการใช้งานของระบบท่อน้ำมันและแทงค์น้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมัน 3.ประสานงานกับบุคคลภาย...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
11 . Application Engineer-เครื่องกล
ลักษณะงานโดยสรุป 1) ให้คำแนะนำลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ 2) นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าและฝ่ายขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริ...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
12 . Technical Engineer (F.A Manufacture) [T01259]
- Support Application test, sample test on showroom - Support Vision system test, JIG & Tool test for customer - Support demonstration and maintenance robot system - Technical Support customer in T...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Not over 30,000THB (Depend skill/Negotiate)
23 Jul 19
13 . Technical Engineer (Industrial Machine) [T01177]
- Service and Maintenance to customer required - Technical proposal for our clients / Specification suggestions, Providing latest technical information, etc. - Technical inquiry correspondence, Mode...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 – 35,000 THB (Depend on experience)
23 Jul 19
14 . Mechanical Design Engineer (Car and Motor Cycle Parts) [T01111]
- Consider specification and product shape from inisial design concept. - To understand design requirements and production requirements and satisfy required specifications. - Performing optimum prod...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 45,000THB to 80,000THB (Depend on experienced)
23 Jul 19
15 . หัวหน้าแผนกเครื่องกล รับสมัครด่วน !
1. ดูแลพนักงานที่อยู่ในความดูแล 2. ดูแล/จัดการทำงานของพนักงาน/วางแผนงานในทีมงานในฝ่ายให้อยู่ในความเรียบร้อย 3. งาน Test Flow fire pump 4. งาน Test Flow fire hose carbinet 5. งาน Protection

Sil Technology Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000-40,000
23 Jul 19
16 . Site Engineer (ME) วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
23 Jul 19
17 . Mechanical Engineer
ประเภทธุรกิจ: วางแผน ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค วันทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.30 - 17.30 (มี OT) ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.รับผิดชอบงานโครงการ 2.สำรวจ ควบคุมงบประมาณ วางแผนการดำเนิ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 (สวัสดิการอื่นๆ รวม 19,000)
23 Jul 19
18 . Mechanical Engineer (กรุงเทพ / สระบุรี / อยุธยา / ชลบุรี / ระยอง)
ประเภทธุรกิจ: งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบระบายอากาศ, ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ: 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.เขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 45,000
23 Jul 19
19 . QA & QC Engineerรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและค้นคว้าทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ 2.พัฒนาวิธีการทำงานให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาระบบ Software โปรแกรมศูนย์รวมช่างและวัดผลอย่างต่อเนื่อง 4.พัฒนาระบบอะไหล่ใน Stock ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
20 . Support Service Engineer
- จัดทำ จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลเอกสารสำหรับงานบริการของบริษัท บุคคล ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สร้าง จัดเก็บ แก้ไขฐานข้อมูล เอกสารต่างๆ เช่น บัญชี การเงิน ธุรการ วิศวกรโครงการ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
1 อัตรา
23 Jul 19
  93 Positions      
Sort By 
Disability Jobs