JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  87 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่องกล
1.นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2.ทดสอบการใช้งานของระบบท่อน้ำมันและแทงค์น้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมัน 3.ประสานงานกับบุคคลภาย...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
2 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- ประสานงานกับ ทีม design engineer ของแผนกในการออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสม - แนะนำ ระบบหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมกับข้อจำกัด และความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ - เตรียม และสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
18 Aug 19
4 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
5 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - จัดทำรายการคำนวน และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ - ประสานงาน เร่งรัดงาน และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยด...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3อัตรา
18 Aug 19
6 . วิศวกรเครื่องกล (งานซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุ ประมาณราคา ตามแบบที่กำหนด - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ตรวจสอบคุณภาพงานและทำเอกสารส่งมอบลูกค้า - ควบคุมงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
7 . Mechanical Engineer
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
17 Aug 19
8 . Planning Engineer
- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการผลิตประกอบรถประเภท รถบรรทุก ตามข้อกำหนดของ TOR ภายใต้กรอบระยะเวลา - ประสานงาน Suppliers ในการผลิตประกอบรถบรรทุก - ติดตามและตรวจสอบการผลิตประกอบรถตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภ...

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
9 . วิศวกรจัดซื้อ(เครื่องกล)
ตรวจสอบสเปคและเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
10 . Sr. Mechanical Engineer (ประจำแผนก Design /สำนักงานใหญ่ )
Designing work of HVAC, Sanitary& Plumbing, Fire protection etc.

Thai Kajima Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Aug 19

Thai Kajima Co., Ltd.
2 อัตรา
17 Aug 19
12 . วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Sr. Mechanical Engineering) รับสมัครด่วน !
Responsibility -  Developed conceptual layouts & Conceptual Designs with minimum information during early stages. -  Preparing and providing GA, Project plot plan, schematic sketch based on P&ID. -...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 POSITION
Salary N/A
17 Aug 19
13 . Project Coordinator (ME/EE/Energy related fields)รับสมัครด่วน !
1.Coordinating project schedules, resources, equipment and information 2.Assign tasks to internal teams and assist with schedule management 3.Monitor project progress, Budget and handle any issues t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary N/A
17 Aug 19
14 . Site Engineer (ME) วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 Aug 19
15 . Site Engineer(ME)(สามารถไปต่างจังหวัดได้)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน และควบคุมงานให้เป็นไปตาม Suhedule 2.ควบคุมงานติดตั้ง EE และ ME

บริษัท ฤทธา จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
17 Aug 19
16 . Robot Engineer
- ออกแบบ พัฒนา Robot ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า - ออกแบบระบบ Electrical circuit/ Pneumatic & Hydraulic circuit - คำนวณต้นทุนและตรวจสอบงานออกแบบเบื้องต้น - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้...

บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบกาณ์
17 Aug 19
17 . Project Cost Management (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อนำไปใช้จัดทำ Budget และควบคุมต้นทุนที่หน่วยงาน และจัดทำ Project Cost Plan เพื่อกำหนดแผนต้นทุนของโครงการ -กำหนดเป้าหมายด้านต้นทุน,กำไรของโครงการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
17 Aug 19
18 . วิศวกรเครื่องกล (ระบบโฮดรอลิค)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน Preventive Maintenance - PM - ความรู้เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบ Hydraulic - พัฒนา และ วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องจักร Break Down ได้ - ทดสอบติดตามผล...

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
Salary 23,000 บาทขึ้นไป
17 Aug 19
19 . วิศวกรเครื่องกล,อาวุโส (ME,Senior ME)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโดยคำนึงถึงระยะเวลาตามแผนงานผู้บังคับบัญชากำหนดให้เป็นสำคัญ 2.ถอดแบบทำปริมาณเพื่อสั่งวัสดุ (PR) โดยนำเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 3.ตรวจสอบและควบคุมการ...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Aug 19
20 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการเครื่องกล
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Aug 19
  87 Positions      
Sort By 
Disability Jobs