JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  94 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่่องกล
สามารถออกปฏิบัติงานที่ไซด์งานหรือโรงงานลูกค้าได้, ประสานงาน, ตรวจสอบ,กำกับดูแลผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาให้งานติดตั้งเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ และให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
3 Position
Salary 20,000 -30,000
26 Aug 19
2 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมตรวจสอบการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบและอนุมัติ Drawing, Material Approve, Method statement และการออกเอกสารงานก่อสร้างต่างๆด้านวิศวกรรมเครื่องกล

บริษัท ไทตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
3 . วิศวกรเครื่องกล,อาวุโส (ME,Senior ME)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโดยคำนึงถึงระยะเวลาตามแผนงานผู้บังคับบัญชากำหนดให้เป็นสำคัญ 2.ถอดแบบทำปริมาณเพื่อสั่งวัสดุ (PR) โดยนำเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 3.ตรวจสอบและควบคุมการ...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Aug 19
4 . วิศวกรเครื่องกล
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับความร้อน พลังงาน โดยการสำรวจ ตรวจวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ ตามแต่จะได้รับมอบหมายงาน จัดทำรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ ส่งต่อผู้บังคับบัญชา สามารถออกต่างจังหวัดได...

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (พิจารณาตามความสามารถหรือประสบการณ์)
26 Aug 19
5 . Site Engineer(ME)(สามารถไปต่างจังหวัดได้)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน และควบคุมงานให้เป็นไปตาม Suhedule 2.ควบคุมงานติดตั้ง EE และ ME

บริษัท ฤทธา จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
26 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
26 Aug 19
7 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
8 . วิศวกรเครื่องกล(ประจำsiteยะลา)
-ควบคุม ดูแลระบบเครื่องจักร -ระบบชีวมวล เตาเผา Biomass -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
9 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering)
1.ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและตรวจสอบงาน เครื่องจักรกลให้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างของบริษัทฯ 3.ให้คำแนะนำการใช้งานเ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
26 Aug 19
10 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรเครื่องมือวัด/วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบ ดูแล ควบคุม งานเครื่องกล / งานระบบไฟฟ้า ในโครงการบำบัดน้ำเสีย

บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
11 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการเครื่องกล
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
12 . Site Engineer (ME) วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
26 Aug 19
13 . Design Engineer (ตาล 098-2480435)
- อกกแบบเครื่องจักรตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำ Drawing ส่งฝ่ายผลิต - ควบคุมและพัฒนา Drawing - ติดตามผลการจัดทำชิ้นงานให้เป็นไปตามแบบ - ปรับปรุงชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับ...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
หลายอัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
14 . Service Engineer
- ติดตั้งเครื่องจักรให้ลูกค้า - ทดสอบระบบ การทำงาน - เข้าไป service ลูกค้าหากสินค้ามีปัญหา - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เป็นบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับปั๊มและกังหันลมไอน้ำในอุตสาหกรรม สถา...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
Salary 20,000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
26 Aug 19
15 . Design Engineer (IR)
- ออกแบบระบบทำความเย็นแอมโมเนีย - ประเมินราคางานโครงการ - เจรจาต่อรองราคาสินค้าสำหรับประเมินราคา - จัดทำเอกสารช่วยเสนอราคา - จัดทำมาตราฐานการออกแบบอุปกรณ์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
16 . วิศวกรเครื่องกล/Engineer (ประจำนิคมฯ บางชัน)
วางแผนและปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประสานงานและวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วน...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
17 . วิศวกรออกแบบ (ระบบปรับอากาศ)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบ และตรวจสอบระบบเครื่องกลให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - ปรับปรุงและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบเครื่องกล - ร่วมหารือ เสนอแนะให้กับผู้บังคับบัญชา หรื...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
26 Aug 19
18 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลUrgently Required !
• จัดเตรียม และนำเสนอเอกสารแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และนำเสนอเอกสารให้ลูกค้า • ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ • ประชุมหารือภายนอกบริษัทกับวิศวกรโครงสร้าง สถา...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
19 . วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล
1. ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air conditioning and Ventilation system) ระบบควบคุมควันไฟ (Smoke Control) 2. จัดทำรายการประกอบแบบ (Technical Specification) 3. เข้าร่วมประชุมประสานงานออกแบบกับผ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
20 . วิศวกรเครื่องกล (ไซท์ MRT สายสีส้ม, สัญญาจ้าง 1ปี)
ไซท์งาน: MRT สายส่ีส้ม คลองบ้านม้า, กทม. ระยะเวลาการจ้าง: 1 ปี วันทำงาน: จ-ส (08.00 - 17.00 น.) สวัสดิการ: ประกันสังคม - ควบคุมงานก่อสร้างระบบปรับอากาศสถานี...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
  94 Positions      
Sort By 
Disability Jobs