JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  87 Positions      
Sort By 
1 . Mechanical Engineer
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
19 Sep 19
2 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering)
1.ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและตรวจสอบงาน เครื่องจักรกลให้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างของบริษัทฯ 3.ให้คำแนะนำการใช้งานเ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
19 Sep 19
3 . Mechanical Engineer (30K – 40K) (SDG- 36442)
・To provide project supervision, cost and schedule management ・To create estimation and plan for project with sales team to get an order ・Developing a project specification with colleagues, often in...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
19 Sep 19
4 . วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล
1. ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air conditioning and Ventilation system) ระบบควบคุมควันไฟ (Smoke Control) 2. จัดทำรายการประกอบแบบ (Technical Specification) 3. เข้าร่วมประชุมประสานงานออกแบบกับผ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
5 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ควมคุมการติดตั้งงานระบบ เช่น แอร์ ประปา ดับเพลิง สุขาภิบาล

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
19 Sep 19
7 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
8 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการเครื่องกล
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Sep 19
9 . วิศวกรประมาณราคา (เครื่องกล)
- ติดต่อลูกค้าและผู้ควบคุม - ติดต่อ Supplier - ถอดแบบและกรอกราคา

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
10 . Mechatronics Engineer
Design and Trial to Newmodel Motorcycle Design and Trial AutoElectric Parts and Circuit Analysis about AutoElectric Parts

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary Follow to Structure
19 Sep 19
11 . Material Engineer @Punnavithi
- Monitor and handle test of metal material with Microscope by VMS, OM, EPMA and SEM- Prepare for the test and the report of the result.- Make RFQ-AFQ for analysis with customer. - Cooperate and follo...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30,000 -40,000
19 Sep 19
12 . QA & QC Engineerรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและค้นคว้าทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ 2.พัฒนาวิธีการทำงานให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาระบบ Software โปรแกรมศูนย์รวมช่างและวัดผลอย่างต่อเนื่อง 4.พัฒนาระบบอะไหล่ใน Stock ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
13 . วิศวกรสนับสนุนงานโครงการ(งานโครงการราชการ)
-เสนอขายสินค้าเครื่องปรับอากาศ โดยกลุ่มลูกค้าคือหน่วยงาน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ -ดูแลลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ -จัดทำใบเสนอราคา และรายงานการขาย - ควบคุม ดูแล งานโครงการ(ออ...

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 Sep 19
14 . วิศวกร (เครื่องกล/ ไฟฟ้า/ โยธา, ต้นทุน/ QS)
- รับผิดชอบการในการวางแผน, ควบคุม, ติดตาม, ประสานงาน - แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง หรือระหว่างผู้รับเหมาในโครงการ - ตรวจสอบคุณภาพ และความก้าวหน้าการทำงาน

บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
19 Sep 19
15 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลUrgently Required !
• จัดเตรียม และนำเสนอเอกสารแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และนำเสนอเอกสารให้ลูกค้า • ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ • ประชุมหารือภายนอกบริษัทกับวิศวกรโครงสร้าง สถา...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
16 . วิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญ/วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคี
- ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขที่เกิดขึ้น - ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจ...

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
17 . วิศวกรงานระบบ (Mechanical-siteกทม.)
- ควบคุมงาน งานระบบ M&E เช่น ไฟฟ้า/ สุขาภิบาล/ ปรับอากาศและระบายอากาศ - ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมาภายในโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการและอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กรและประสบการณ์
19 Sep 19

Thai Kajima Co., Ltd.
2 อัตรา
19 Sep 19
19 . วิศวกรเครื่องกล
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 20,000+
19 Sep 19
20 . Project Manager, Engineer
- สำรวจสถานที่เพื่อออกแบบระบบและประเมินราคา - เขียนแบบ diagram ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD และ Sketchup - ถอดแบบ ประเมินราคา ทำต้นทุน ประมาณการโครงการ และ BOQ - ทำงานเอกสาร และ เขียนร่าง TOR สำหรั...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
  87 Positions      
Sort By 
Disability Jobs