JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  91 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่่องกล
สามารถออกปฏิบัติงานที่ไซด์งานหรือโรงงานลูกค้าได้, ประสานงาน, ตรวจสอบ,กำกับดูแลผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาให้งานติดตั้งเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ และให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
3 Position
Salary 20,000 -30,000
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
21 Aug 19
3 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการเครื่องกล
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
4 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
5 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- ประสานงานกับ ทีม design engineer ของแผนกในการออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสม - แนะนำ ระบบหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมกับข้อจำกัด และความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ - เตรียม และสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
6 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- ทำแผนงานและดูแลงานด้านซ๋อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุมดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั่วไป

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
7 . Site Engineer (ME) วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
21 Aug 19
8 . วิศวกรจัดซื้อ(เครื่องกล)
ตรวจสอบสเปคและเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
11 . วิศวกรเครื่องกล
- ตรวจสอบ, ทดสอบและบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดับเพลิง - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร - ตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ LPG - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ - ติดต่อประสานงาน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน ว...

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
12 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลUrgently Required !
• จัดเตรียม และนำเสนอเอกสารแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และนำเสนอเอกสารให้ลูกค้า • ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ • ประชุมหารือภายนอกบริษัทกับวิศวกรโครงสร้าง สถา...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Sr. Mechanical Engineering) รับสมัครด่วน !
Responsibility -  Developed conceptual layouts & Conceptual Designs with minimum information during early stages. -  Preparing and providing GA, Project plot plan, schematic sketch based on P&ID. -...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 POSITION
Salary N/A
21 Aug 19
14 . Project Coordinator (ME/EE/Energy related fields)รับสมัครด่วน !
1.Coordinating project schedules, resources, equipment and information 2.Assign tasks to internal teams and assist with schedule management 3.Monitor project progress, Budget and handle any issues t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Aug 19
15 . Design Engineer (ตาล 098-2480435)
- อกกแบบเครื่องจักรตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำ Drawing ส่งฝ่ายผลิต - ควบคุมและพัฒนา Drawing - ติดตามผลการจัดทำชิ้นงานให้เป็นไปตามแบบ - ปรับปรุงชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับ...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
หลายอัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
16 . Service Engineer
- ติดตั้งเครื่องจักรให้ลูกค้า - ทดสอบระบบ การทำงาน - เข้าไป service ลูกค้าหากสินค้ามีปัญหา - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เป็นบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับปั๊มและกังหันลมไอน้ำในอุตสาหกรรม สถา...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
Salary 20,000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 Aug 19
17 . Mechanical Design Engineer (30K-45K) [Job ID:49386]
- Prepare designs and drawing of factory automation system - Devise and improve operating procedures and systems - Visit clients with sales representatives - Other related tasks as needed Benefi...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
Salary 30,000 - 45,000 THB
21 Aug 19
18 . วิศวกรเซอร์วิส
1.รับเรื่องแจ้งซ่อม และติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า 2.ตรวจเช็คหน้างาน วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งผู้รับเหมาเข้าซ่อมตามโครงการนั้น ๆ 3.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ให้...

บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และความสามารถ
21 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่คัดเลือกตรวจมาตราฐานศูนย์บริการ AVL
• สรรหา คัดเลือก อู่ซ่อมหรือศูนย์บริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ • ตรวจมาตรฐานอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 Position
21 Aug 19
20 . QA & QC Engineerรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและค้นคว้าทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ 2.พัฒนาวิธีการทำงานให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาระบบ Software โปรแกรมศูนย์รวมช่างและวัดผลอย่างต่อเนื่อง 4.พัฒนาระบบอะไหล่ใน Stock ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
  91 Positions      
Sort By 
Disability Jobs