JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineering )
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - สนับสนุนงานและให้คำแนะนำในการเตรียมผลิตสินค้าใหม่ร่วมกับทีมงานพัฒนาสินค้า - จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
23 Jul 19
2 . Field Service Engineer / Service Engineer รับสมัครด่วน !
1. Managing and solving of system breakdowns ie. Preparing of test equipment ; trip planning ; trouble shooting ; purchasing of parts ; documentation ; consulting with principal if required and effe...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
หลายอัตรา
23 Jul 19

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
23 Jul 19
4 . Service Managerรับสมัครด่วน !
1.Interface for all service activities towards the customer 2.Customer visits for technical /sales discussion in order to support customer technically 3.Present service portfolio, promote sale of se...

บริษัท ที อี คิว จำกัด
1 Position
23 Jul 19
5 . Site Engineer
- ดูแลงานโครงการ, งานต่อเติม, ประชุมงาน, วางแผนงาน, ถอดแบบ, สั่งวัสดุอุปกรณ์, เบิกงวดงาน, สั่งตรวจสอบงาน, เคลียร์แบบ. เคลียร์หน้างาน, ทำแบบ, แก้ไขแบบ และหรือหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิก...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
6 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19

Smit Medical Co.,Ltd.
1 อัตรา
22 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
ยริหาร ควบคุมดูแลงานเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . Service Engineer
ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

Bio-Active Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
10 . Biomedical Engineering
บริหารจัดการ, บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ พัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านบำรุงรักษาและสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 Jul 19

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
12 . Service Engineer
- บริการ ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่อง Laser ให้ลูกค้า - บริการ Maintenance เครื่องให้ลูกค้า - ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ก่อนส่งให้ลูกค้า - วางแผนการบริการในแต่ละวัน - Record ประวัติ อุปกรณ์ ข...

บริษัท ท็อป เอสเทติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
13 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
14 . Process improvement
-วางแผนและพัฒนาการทำงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กร -ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป -ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ฝ่ายหลังจากทำ...

The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.
18 Jul 19
15 . ENGINEERING & MAINTENANCE MANAGERรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม วางแผน และจัดการงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ แก๊ส ลม ภายในบริษัทฯ 2.วางแผน ควบคุม ทำ Presentive Maintenance ของเครื่องจักรต่างๆ 3.บริหารงานให้งานซ่อมบำรุงอยู่ใน ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
16 . SERVICE ENGINEER (ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานการติดตั้ง การซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
17 . วิศวกรการผลิต
1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 2.ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการข...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
16 Jul 19
18 . วิศวกรโรงงาน
- ดูแลควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ - ควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสียหาย

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
2 อัตรา
16 Jul 19
19 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
1. ออกไปพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาจากการใช้งานเครื่อง 2. ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องและทำการซ่อมเบื้องต้น 3. หากไม่สามารถซ่อมได้รับเครื่องกลับมาให้วิศวกรซ่อมที่บริษัท 4. นำเครื่องไปส่งคืนให้กับลูกค้าแ...

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-18,000
16 Jul 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs