JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  39 Positions      
Sort By 

บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 22,000 บาท
26 Jun 19
22 . Project Engineer เพศชายเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- จัดการบริหารงานทั้งระบบในโครงการคลังสินค้า เช่น พนักงานขับรถยก, รถยก Forklift และงานด้านเอกสารต่างๆ - ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของส่วนโครงการ ตามไซต์งานลูกค้าในแต่ละพื้นที่ - ประสานงานกับองค์กรภายใ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
23 . วิศวกรออกแบบงานระบบเครื่องกล
1. ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในงานโครงการ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Weint Engineering and Management Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
24 . Project Engineer (IT)
1. ประเมินราคาโครงการ (IT), ตรวจสอบโครงงาน 2. ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระยะเวลา 3. ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการปัญหาได้ 4. ควบคุมต้นทุนการดำเนินโครงการให้อยู่ในงบประมาณ 5. ประสานงาน...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
25 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
วัตถุประสงค์ (Job Purpose) - เข้าร่วมประชุม Co-Project เพื่อทราบผลดำเนินการ สภาพการทำงาน กับลูกค้าและภายในบริษัทฯ - เคลียร์แบบเบื้องต้นกับ CM, ได้รับข้อมูลวัสดุถูกต้อง พอเพียง - เปรียบเทียบราคาวัสด...

บริษัท ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม จำกัด
25 Jun 19

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19

บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
หลายอัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
28 . Piping Engineer
1.Execute design, calculation, PDMS, AutoPlant, 2D, 3D modeling and document preparation for Piping Engineering. 2.Interpret specification & standards of project involved, engineering drawing, techni...

Prompt Solutions Co., Ltd.
2 Position
24 Jun 19
29 . Office Engineer (กทม.แม่ฮ่องสอน,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
30 . Calibration/Service Engineer ( วิศวกรสอบเทียบ )
สอบเทียบเครืองมือวัดและทดสอบในอุตสาหกรรม ทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอกสถานที่ ** หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ประกันสังคม - การปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประ...

บริษัท เทค ควอลิตี้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-25,000 หรือตามความสามารถ
24 Jun 19
31 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, อุตสาหการ
- ควบคุมและปฎิบัติงานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ปฎิบัติ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม

บริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลงกัน
24 Jun 19
32 . วิศวกรสำนักงาน
1.จัดเตรียมแผนงานก่อสร้างจิง และวัสุดที่ต้องขออนุมัติ 2.ทำ payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงานเพิ่ม - ลด 3.ประสานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานให้มีสิทธิภาพ 3.จำทำรายงานปร...

บริษัท วิธาน วิศวกรรม จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท ฯ (ตามแต่ตกลง)
24 Jun 19
33 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้าควบคุม, ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง, พนักงานควบคุมคุณภาพ
1. วิศวกรเครื่องกล - ออกแบบ Tooling ที่ใช้สำหรับการผลิต ดูแลและควบคุมระบบการจัดการ Tooling 2. วิศวกรไฟฟ้าควบคุม - ดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบการผลิต ดูแลและจัดการระบบซ่อมบำรุง 3. ช่างเทค...

บริษัท แสงประทีปออโต้ซีท จำกัด
7 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
34 . วิศวกรปรับอากาศ/ซุปเปอร์ไวเซอร์ปรับอากาศ/โฟร์แมนปรับอากาศ
- วางแผนงาน ควบคุมและดูแลงานด้านระบบปรับอากาศและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
21 Jun 19
35 . Mechanical Design Engineer / วิศวกรออกแบบเครื่องกล
- ออกแบบเครื่องกล และเครื่องจักรกล Robot - ออกแบบ ชิ้นส่วนจับยึด(Jigs and fixtures) - เขียนแบบประกอบ(Assembly Drawing) เขียนแบบสั่งงาน(Detail Drawing) ทำตารางรายการ Parts List, Part Bolt, Part Stand...

บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามาถ
20 Jun 19
36 . วิศวกร (ประจำสำนักงาน) บริหารงานก่อสร้าง
- จัดทำเอกสารข้อมูลโครงการ เรียบเรียงและรวบรวมเอกสารสำหรับงานประมูลงานก่อสร้าง - ศึกษาขอบเขตงานพร้อมรายละเอียดเนื้องานโครงการ สำหรับงานประมูลและเพื่อกำหนดเงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาจ้างผู้รับเหมา - ติด...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
20 Jun 19
37 . Product Planing and Development Engineer @ Silom
Department: REP Teachnical Service Department Report to: Engineering Design Assistant Section Manager Working place: Silom 909 Abdulahim Tower, Rama4 rd.Silom Bangrak,Bangkok Accountabilit...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 Position
20 Jun 19
38 . Engineer

บริษัท ซีเอ็มที เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
19 Jun 19

บริษัท ซีเอ็มที เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
19 Jun 19
  39 Positions      
Sort By 
Disability Jobs