JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  93 Positions      
Sort By 
1 . นักศึกษาฝึกงาน ด้านมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ สาขา มัลดิมีเดีย
ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ และ ตัดต่อ ทำการเสนองาน ออกความคิดในงานได้ ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถส่งงาน+ประสานงานกับทีมงานได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการถ่ายภาพ ผู้...

TAIYANG MEDIA (THAILAND) CO., LTD.
1-2 Position
18 Jul 19
2 . Service - พนักงานบริการ (ร้านอาหารญี่ปุ่น Omakase ย่านชิดลม)
- ต้อนรับลูกค้า แนะนำรายการอาหาร ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ - ดูแลความเรียบร้อยของโต๊ะลูกค้า และคอยบริการลูกค้า - คิดเงิน เก็บใบเสร็จ สรุปยอดเงินที่ได้รับ ในแต่ละวัน - ประสานงาน คอยสนับสนุนงานให้กับผู...

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าใหม่ๆ สรุปคอมโปรสินค้า สรุปขายสินค้า ติดตามยอดขาย วิเคราะห์และพัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขาย 2.ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย รายงานยอดขาย ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายขาย /ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
1.บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้า 2.บริหารจัดการและพัฒนาทีมฝ่ายขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.บริหารเป้ายอดขายตามไตรมาศเดือน / ไตรมาศปี 4.การสรรหาร้านค้า ลูกค้า รายใหม่ เพื่อเพิ่มเติมในพื้นที่ เพื่...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร ประจำสาขาสุขุมวิท / สาขาอนุสาวรีย์
-จัดทำบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ -ควบคุมดูแลการทำงานของแม่บ้าน, รปภ. -ควบคุมดูแลพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม -ควบคุมระบบจราจร และระบบอาคารจอดรถ ป้อมเก็บเงิน -ตรวจสอบพื้นที่ศูนย์การค้าภายใน - ภ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
7 . ผู้จัดการทั่วไป
1.ร่วมกำหนดนโยบายฝ่ายบริหาร วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน วางแผนการ ลงทุนใน โครงการต่างๆ 2.การบริหารงานปฏิบัติการ (Operations) การวางแผนและควบคุมงานฝ่ายต่างๆ บริหารงานกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร 3...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขาอนุสาวรีย์และสาขาสุขุมวิท)
1. วางแผน ควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบและวางแผน ด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน 3. สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 4. สอบทานงบการเงินในแต่ละเ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
9 . ผจก.โรงภาพยนตร์ / ผช.ผจก.โรงภาพยนตร์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯและสาขาสุขุมวิท
- บริหารจัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ - บริหารจัดการกระบวนการทำงานให้ตอบสนองวัตถุประสงค์องค์การให้มากที่สุด - บริหารเป้ายอดขายที่ได้รับตามนโยบายบริษัทฯ - บริหารและพัฒนาบ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
10 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ด้วยโปรแกรม B plus - จัดทำรายงานประกันสังคมและ ภงด.1 , ภงด.1ก - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ / ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ - ดูแลงานด้านสวัสดิการต่างๆ ข...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
1 Position
Salary N/A
18 Jul 19
11 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเกมส์รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเกมส์ให้พร้อมใช้งาน - ซ่อมเครื่องเกมส์ในสาขาที่รับผิดชอบ - ประกอบติดตั้งเครื่องเล่นเกมส์ใหม่ที่ต้องติดตั้งหน้างาน - สอนงาน แนะนำ ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์แก่ พนักง...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
2 Position
Salary 12,000
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (จีน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศจีน - แปลและโต้ตอบเอกสารจากต่างประเทศ - ล่ามในการเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติ - งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - เดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศกับผู้บริหาร

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . IT Support / CCTVรับสมัครด่วน !
1. การตรวจสอบ และตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ ภายในบริษัทและสาขา 2. การให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป 3. การดูแล แก้ปัญหาของระบบ Network ของบริษัทฯ 4. จัดเตรียมเครื่อง Soft...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-14,000
18 Jul 19
14 . Film Director / Multimedia Producer (Multimedia Production House บจก.ดิอายส์)
ดูแลการผลิต สร้างสรรค์ผลงาน งานขาย งานเบื้องหลังและการกำกับ มีประสบการณ์ Production House or Related

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary negotiable
18 Jul 19
15 . Producer (Multimedia Production House/ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
*จัดทำแผนงาน กำหนดเวลาการทำงาน บริหารงบประมาณ *ควบคุมการผลิตงาน ประสานงานการผลิต ระหว่างลูกค้าและทีมงานทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รู้ขั้นตอนของกระบวนการผลิต อุปกรณ์ เทคนิค ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jul 19
16 . Technician (Audio /Image /Lighting & Effect) (PM Center)
ช่างเทคนิคติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบทั้งด้านสุนทรียภาพและด้านวิศวกรรม จนถึงการติดตั้ง  ดูแลระบบไฟฟ้า รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโชว์แล...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 18xxx - 20xxx
18 Jul 19
17 . Account Executive (Multimedia Production House/ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
* Keep good relationship with clients for the purpose of service repurchase and maintain long-term revenue * Cooperate and working with all parties in the project to manage and ensure the project to ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary โครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Jul 19
18 . Creative (Multimedia Production House / ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
คิด รับบรีฟจากลูกค้า หรือร่วมพัฒนาคอนเซ็ปต์งานมัลติมีเดีย เขียน เขียนงานเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่อง วิธีการดำเนินเรื่อง แนวทางการนำเสนอต่างๆ ไปจนถึงสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ ขาย ส...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary โครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Jul 19
19 . Creative Content Officer * Video Editing/Motion Graphic (IMAGINIA เอ็มโพเรียม)
IMAGINIA Playland website : http://imaginiaplayland.com/en •Design artwork to the overall brief and contribute the event of IMAGINIA. •Develop online advertisements such as web banner, Facebook, v...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jul 19
20 . 3D Designer
3D Designer (Event)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary โครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Jul 19
  93 Positions      
Sort By 
Disability Jobs