JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  99 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
สื่อสารและประสานงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนทิศทางการขยายฐานธุรกิจขององค์กร ตลอดจนแสวงหาโอกาสและช่องทางการขายฐานธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท วินวิน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Mar 19
2 . Web Programmerรับสมัครด่วน !
ดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบเกมที่รับผิดชอบ เขียนโปรแกรมแอปพลิเคชั่นต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินวิน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
3 . Administration Manager (Night shift)
- Plan and coordinate administrative procedures and systems ways to streamline processes - Handle daily petty cash, revenues and expenses - Create and update expense report - Monitor costs and expe...

Ibiza Company Co., Ltd
1 Position
Salary start 30.000,-
26 Mar 19
4 . Club Promoter (Outdoor)
- represent Company to Clients, Businesspartner, distributor, Department Stores - develope relation with Clients, Institutions and Organisations - acquire contacts - develop own Database - adverti...

Ibiza Company Co., Ltd
2-3 Position
Salary 18.000-
26 Mar 19
5 . ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ กะกลางคืน (Taxi Promoter)
- ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักในเครือข่ายของแท็กซี่ - แจกใบปลิว และโฆษณาโปรโมชั่นของทางร้าน - จัดทำรายงานประจำวัน อัพเดทฐานข้อมูล - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 22.00-03.00น. หยุดทุกวันจันทร์ ...

Ibiza Company Co., Ltd
2 Position
Salary 12,000-15,000 บาท
26 Mar 19
6 . Bartender
We are Bangkoks number 1 Nightclub MIXX DISCOTEQUE We are busy every night and have got a lot of customers from around the world (foreigner) and thai customers as well. They need to get an excellen...

Ibiza Company Co., Ltd
2 Position
Salary 10.000,-+
26 Mar 19
7 . Cashier
We are Bangkoks number 1 Nightclub MIXX DISCOTEQUE We are busy every night and have got a lot of customers from around the world (foreigner) and thai customers as well. They need to get an excellen...

Ibiza Company Co., Ltd
2 Position
Salary 10.000,-+
26 Mar 19
8 . Waiter/Waitress (Working at Mixx Discotheque)
Service and serve beverage to our customer **Welcome Walk in interview**

Ibiza Company Co., Ltd
2 Position
Salary 10,000-
26 Mar 19
9 . Account Exceutive
1.นำเสนอโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่างๆ 2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 3.เจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
10 . Digital Editor
1. จัดทำและตัดต่อสือประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ 2. เสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานภายใต้ข้อกำหนด 3. สร้างสรรค์ VDO Content เพื่อนำไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ 4. งานอื่นๆที่เกียว...

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
26 Mar 19

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary negotiable
26 Mar 19
12 . Producer (Multimedia Production House/ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
*จัดทำแผนงาน กำหนดเวลาการทำงาน บริหารงบประมาณ *ควบคุมการผลิตงาน ประสานงานการผลิต ระหว่างลูกค้าและทีมงานทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รู้ขั้นตอนของกระบวนการผลิต อุปกรณ์ เทคนิค ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
26 Mar 19
13 . 3D Designer (ประจำบริษัท PM Center)
- ออกแบบระบบติดตั้งให้เห็นเป็นภาพ perspective ได้ - เขียนแบบโครงสร้าง Stage ได้ - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมได้แก่ 3D studio max, Adobe Illustrator,Photoshop, AutoCAD, sketch up

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 Mar 19
14 . Technician (Audio /Image /Lighting & Effect) (PM Center)
ช่างเทคนิคติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบทั้งด้านสุนทรียภาพและด้านวิศวกรรม จนถึงการติดตั้ง  ดูแลระบบไฟฟ้า รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโชว์แล...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 14xxx - 20xxx
26 Mar 19
15 . IT Support Officer
- Monitor, Maintaining, all the IT systems of the organization - Configuring the systems and updating them with latest software, firmware upgrades and security measures - Manage & reporting computer...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary โครงสร้าง + ประสบการณ์
26 Mar 19
16 . Account Executive (Multimedia Production House/ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
* Keep good relationship with clients for the purpose of service repurchase and maintain long-term revenue * Cooperate and working with all parties in the project to manage and ensure the project to ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary โครงสร้าง + ประสบการณ์
26 Mar 19
17 . Creative (Multimedia Production House / ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
คิด รับบรีฟจากลูกค้า หรือร่วมพัฒนาคอนเซ็ปต์งานมัลติมีเดีย เขียน เขียนงานเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่อง วิธีการดำเนินเรื่อง แนวทางการนำเสนอต่างๆ ไปจนถึงสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ ขาย ส...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary โครงสร้าง + ประสบการณ์
26 Mar 19
18 . Creative Content Officer * Video Editing/Motion Graphic (IMAGINIA เอ็มโพเรียม)
IMAGINIA Playland website : http://imaginiaplayland.com/en •Design artwork to the overall brief and contribute the event of IMAGINIA. •Develop online advertisements such as web banner, Facebook, v...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
26 Mar 19
19 . 3D Designer
3D Designer (Event)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary โครงสร้าง + ประสบการณ์
26 Mar 19
20 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) / Senior Accounting Officer
1. วิเคราะห์และบันทึก รายการบัญชีด้านการจ่ายต่าง ๆ 2. บันทึกรายการค้างจ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3. บันทึกรายการ ปรับปรุงรายการจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่าย 4. บันทึกและจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน 5. จั...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
26 Mar 19
  99 Positions      
Sort By 
Disability Jobs