JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  57 Positions      
Sort By 
1 . ตัวแทนขายสินเชื่อรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)
• วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ให้บริการทำสัญญา และตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน • ตรวจสอบที่พักอาศัยและที่ทำงานของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชั...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สัญญาจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาภูมิภาค
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สัญญาจ้างระยะยาวปีต่อปี ประจำที่สำนักงานใหญ่: เพลินจิต กรุงเทพฯ ประจำที่สำนักงานภูมิภาค: หาดใหญ่ / ชลบุรี / ขอนแก่น

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Jul 19
3 . หัวหน้าส่วนงานรีไฟแนนช์
- กำกับดูแลการทำงานของทีมรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าโครงการรีไฟแนนช์ - ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน ก่อนส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่รีไฟแนนช์
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเครดิต และออกจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนของการอนุมัติรีไฟแนนช์ - จัดทำข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Specialist)
• ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าทางด้านสินเชื่อบ้าน • วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้า • วางแผนการขาย สามารถสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ รวมทั้ง ลูกค้ารีไฟแนนท์ และ Cash to H...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์Urgently Required !
- พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา - สอบทานและพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้า และติดต่อประสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ - พิจารณ...

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัตรเครดิต (ประจำที่สีลม)
1. สมาชิกบัตรใหม่ (New Account) ให้คำแนะนำแก่สาขาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาสมาชิกบัตร บันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าระบบงาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกที่จะนำมาจัดทำบัตร เช็คสอบประวัติและพฤต...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary 14,500
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ประจำ สำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)และคีย์ข้อมูลเพื่อออกผลการสมัคร - ตรวจสอบข้อมูลการทำงาน(Verify)และโทรแจ้งผลการสมัคร - ลงทะเบียนสมาชิกและคีย์บันทึกข้อมูลต่างๆ - โทรติดต่อขายและจัดทำเคสงานเทเลเซลล์ - ปฏิบ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,500 - 15,500
19 Jul 19
9 . Credit Control (วิเคราะห์สินเชื่อ)
1.สามารถวิเคราะห์และบริหารด้านสินเชื่อ 2.วิเคราะห์และประเมินการให้สินเชื่อเเก่คู่ค้า 3.ติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้เบื้องต้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เริ่มต้น 15,000-25,000 บาท
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Branch Audit)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)รับสมัครด่วน !
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 Position
19 Jul 19
12 . Branch Admin Makro Credit Pay (ประจำสาขาสาทร)
1.ให้บริการและทำธุรกรรมสินเชื่อ Makro Credit Pay เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่สาขา Makro 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสินเชื่อ เช่น NCB Consent, KYC, ใบสมัครสินเชื่อ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วงเงินแก่ลูกค...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
13 . Branch Admin Makro Credit Pay (สาขาบางบอน)
1. ให้บริการและทำธุรกรรมสินเชื่อ Makro Credit Pay เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่สาขา Makro 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสินเชื่อ เช่น NCB Consent, KYC, ใบสมัครสินเชื่อ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วงเงินแก่ลู...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
2 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ - วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร - จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ - นำเสนอรายงานการวิเค...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
19 Jul 19
15 . Branch Admin Makro Credit Pay (ประจำสาขาศรีนครินทร์)
1. ให้บริการและทำธุรกรรมสินเชื่อ Makro Credit Pay เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่สาขา Makro 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสินเชื่อ เช่น NCB Consent, KYC, ใบสมัครสินเชื่อ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วงเงิ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
- สร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) และ ให้บริการธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ดีกับลูกค้า - เก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นในการวิเคราะห์เครดิตและนำส่งเอกสารข้อมูล เพื่อป...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่พิจารณาเครดิตสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์ของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ ตามขั้นตอน...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนและวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกัน (บริษัทฯ ในเครือ)
• สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อ / ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครสินเชื่อรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เ...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
19 . Fraud Application Prevention (Credit Acceptance)
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ตรวจสอบใบสมัครสินเชื่อ / บัตรเครดิต เพื่อตรวจหาเอกสารหรือบุคคลที่ทุจริต •ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เกี่ยวกับข้อสงสัยว่าจะปลอมแปลงเอกสาร •หาข้อมูลหรือความรู้...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท
19 Jul 19
20 . Officer – Credit Analyst
•พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ และสินเชื่อเอนกประสงค์ •ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงติดต่อยืนยันข้อมูลกับลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตและบัตรกดเงิน...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
  57 Positions      
Sort By 
Disability Jobs