JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  78 Positions      
Sort By 
1 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (บัตรเครดิต)
- ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด - บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
10 อัตรา
Salary 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
16 Sep 19
2 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (มอเตอร์ไซค์)
1. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2เส...

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
4 อัตรา
Salary 9,000 บาทขึ้นไป+commission
16 Sep 19
3 . HP Phone Collection OD1-2 (Supervisor) AM - M
รับผิดชอบในส่วนงานของ ติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อย (ทางโทรศัพท์) สำหรับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดหล...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างของธนาคาร
16 Sep 19
4 . เจรจาและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Hire Purchase)
รับผิดชอบดำเนินการเจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ตามเป้าหมายที่กำหนดและตามนโยบายธนาคารฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 Position
16 Sep 19
5 . Supervisor Inbound Collection
เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวมถึงรับเรื่องร้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( OA Sup)
มีหน้าที่ ดูแลและกำกับการทำงานของทีม OA ,ติดตาม ดูแลประสานงานสำนักงานทนายความ,เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของธนาคาร
16 Sep 19
7 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ (ทางโทรศัพท์) เช่าซื้อรถยนต์ ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดหลักการ แนวทาง กระบวนการ และบั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่่เร่งรัดหนี้สิน
- ติดตามหนี้คงค้าง - งานตรวจรับบิล - การจัดบิล - งานจัดทำใบสำคัญรับ - งานจัดทำเอกสารวางบิล

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 11,000- 20,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่าคอมมิชชั่น
16 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.ติดต่อเจรจา เร่งรัดหนี้สินของลูกหนี้ที่ค้างนานเกินกว่า 60 วัน 2.ทำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาส่งเคสที่มีปัญหาให้ตัวแทนเจรจาหนี้ภายนอก ดำเนินการต่อ และส่งฟ้อง 3.ประสานงานติดตามเคสที่อนุมัติส่งให้ตัวแท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (งานสินเชื่อส่วนบุคคล)
- แจ้งยอดค้างชำระ ประเภท สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) หรือ สินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing) อายุหนี้ตั้งแต่ 30 - 90 วัน - ติดตามยอดค้างชำระของลูกค้าผ่านโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องสินเชื่อแก...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น
16 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินแผนก Legal ประจำสนญ.และต่างจังหวัด เงินเดือน 20,000 บาท
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ - ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
16 Sep 19
13 . Financial Advisor ด้านงานบริหารสินทรัพย์
- เจรจากับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระ และเสนอสิทธิพิเศษให้ทางลูกค้าทราบ - ให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า - ออกพบลูกค้านอกสถานที่

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
16 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาThe Jas รามอินทรา
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 11,000 บาท+ คอมมิชชั่น (รายได้รวม 20,000 ขึ้นไป)
16 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพฯ (เพศหญิงเท่านั้น)
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 10,000+Commission
16 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ ฐานเงินเดือน 20,000 บาท
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
50 อัตรา
Salary เงินเดือน 20,000 +ค่าคอมมิชชั่น
16 Sep 19
17 . Collection-HEAD
- บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดทำ Report ,Presentation ,Productivity performance ของทีม - จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประสิทธิภาพการทำงานข...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary เงินเดือน 70,000 บาท
16 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ - ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
16 Sep 19
19 . Service Advisor (ภาคสนามเพศหญิง)
- เข้าพบลูกค้าและเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - แจ้งยอดค้างชำระของลูกค้าพร้อมแนวทางแก้ไข

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
Salary 10,000 บาท+Commission
16 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำอินทามระ 41 รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อชำระค่างวด - บริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด - เสนอเงื่อนไขการรับชำระค่างวดให้กับลูกค้า เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าครองชีพ+Incentive
16 Sep 19
  78 Positions      
Sort By 
Disability Jobs