JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  81 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานการเงิน ( Finance Officer ) Urgently Required !
1. งานด้านจ่าย - ทำจ่ายผ่านระบบ SCB Business net , โอนเงินผ่านระบบ STS, เพื่อจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป, โอนเงินต่างประเทศ 2. งาน AP - ปลดจ่าย AP ภายนอกในระบบ AX ภายใน 3 วันทำการหลังทำจ่า...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
20 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ทำหน้าที่วางบิล รับเช็ค -งานด้านการเงิน -ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และการตั้งหนี้ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Seefah Restaurant Group
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-จัดทำรายงานกระแสเงินสด Cash Flow -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง Confirm ยอดเงิน -ทำเช็คจ่าย และคุมทะเบียนเช็คจ่าย -ติดต่อประสานงานธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร -ตรวจสอบความถูกต้องของเอก...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
1.จัดทำใบกำกับภาษี 2.จัดทำใบวางบิล 3.บันทึกการชำระหนี้ 4.ตั้งลูกหนี้/เจ้าหนี้ 5.ดูแลเงินสดย่อย 6.ดูแลงานด้านธนาคาร 7.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
20 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส การเงิน
1. ทำใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า 2. ติดตามทวงถามยอดคงค้าง และหลักฐานการโอนเงิน 3. จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์ และรายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสาขาบางบอน)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ เมื่อได้รับเงินสด/เช็ค/เงินโอนจากลูกค้า 2.จัดทำสถานะเงินสดประจำวัน จากรายการรับ-จ่ายเงินประจำวัน เสนอผู้บริหาร 3.จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอผู้บริหาร 4.รับผิด...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (ประจำลาดพร้าว 71)รับสมัครด่วน !
1.รับวางบิล 2.จ่ายเช็ค, โอนเงิน, จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค 3.ติดตามใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี 4.บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีในระบบ 5.ตัดชำระค่าใช้จ่ายในระบบ Mac-5 และจัดทำใบสำคัญจ่าย 6.จัดท...

Aroma Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารสินเชื่อต่างๆ -คำนวนอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อได้ -ติดต่อบุคคลภายนอกและธนาคารด้านสินเชื่อได้ -ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อต่างๆได้ -ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -ตรวจสอบเอกสารทำจ่ายก่อนท...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
1 Position
20 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลรับผิดชอบงานการเงินทั่วไป - ตรวจสอบและเอกสารการเงิน - รวบรวม/จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอก-ภายใน

Siam Daikin Sales Co.,Ltd.
1 อัตรา
20 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ศูนย์บริการ Mazda สาขาหัวหมาก (รามคำแหง 87 แยกลำสาลี)รับสมัครด่วน !
1.รับชำระค่าบริการลูกค้า 2.ติดตามหนี้ 3.ทำรายงานอธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่าย 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
1 อัตรา
20 Aug 19
12 . พ.ประจำจุดออกใบกำกับภาษี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 15,500-16,500+ T.065-9158813
ลักษณะงาน -รับชำระค่าบริการเป็นเงินสดและบัตรเครดิต -รับแลกคูปอง และการ์ดเงินสดให้กับลูกค้า -บริการลูกค้าตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด -ออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สยามพารากอน และบริษัทในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 15,500-16,500 บาท (ไม่รวมOT มีโบนัสและเงินปรับประจำปี)
20 Aug 19
13 . พ.แลกคูปอง-การ์ดเงินสด เพศชาย/หญิง รายได้ 15,500-16,500 บ. T.065-9158813
ลักษณะงาน - แลกเปลี่ยนเงิน เป็นคูปองและการ์ด - ตรวจสอบยอด เช็คการ์ดและคูปอง ให้พร้อมบริการลูกค้า - ตรวจสอบยอดขาย และรายได้บริษัท ในแต่ละวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย #ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ท...

บริษัท สยามพารากอน และบริษัทในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 15,500-16,500 (ไม่รวมOT มีโบนัสและเงินปรับประจำปี)
20 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการจ่ายชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆของทุกบริษัท 2.บันทึกค่าใช้จ่ายลงโปรแกรม Mac 5 3.จัดเตรียมเช็คส่งผู้บริหารลงนาม 4.ตรวจสอบ STATEMENT ของทุกธนาคาร 5.จัดเตรียมเช็คโอนเงินระหว่างบัญชี และโอนเ...

บริษัท ดีแฮ็พเพนนิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ACM)
1.ตัดชำระเจ้าหนี้และขึ้นระบบธนาคาร เพื่อทำการชำระเงิน 2.ทำการหักและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.ทำการออกใบเสร็จรับเงิน 4.ดูแลเอกสารรายจ่ายการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ต่างประเทศ 5.บริหารกระแสเงินสดราย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
16 . พนักงานการเงิน/พนักงานการเงิน(อาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ทำจ่าย โอนเงิน - ออกใบเสร็จ - ตรวจ-ติดตาม รายการโอนเงินประจำวัน - ตรวจรายงาน ตรวจเอกสารรับ-จ่าย และให้คำแนะนำทีมงานได้

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary 17,500 บาทขึ้นไป
20 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์
รับผิดชอบด้านการเงินสาขา เงินสดย่อย ฯลฯ

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
18 . Other Income Staff / เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ควบคุมและตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้ Other Income ตามประเภทรายได้ต่างๆตามสัญญาที่ลงนามตกลงกันระหว่างบริษัทที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยคำนวนจากข้อมูลยอดซื้อ ยอดขาย และต้นทุนขาย ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหนังส...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
2 Position
Salary 15,000 - 18,000 บาท
20 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายฝ่ายปฏิบัติการสาขาตามเขตที่รับผิดชอบ 2.ทำรายการจ่ายค่าสินค้า Supplier 3.บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ 4.ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 5.ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
20 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดทำการจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน - จัดทำการจ่ายเงินให้ Supplier - จัดทำ Cash Flow - กระทบยอด Bank Reconcile - ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซโนม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Aug 19
  81 Positions      
Sort By 
Disability Jobs