JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  79 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.รับวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่าย 3.ทำเช็คจ่าย 4.จัดทำหนังสือการหัก ณ ที่จ่าย 5.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
15 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ประสานงานกับธนาคารเพื่อจัดทำแฟ้มตั้งเบิก และจ่ายคืนเงินกู้ให้ถูกต้อง -จัดทำข้อมูลสถานะการตั้งเบิกทุกโครงการ -ติดตามสถานะรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการตั้งเบิกของโครงการ -จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เก...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานควบคุมงบประมาณ
- ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการพยากรณ์งบประมาณและควบคุม ให้กับผู้จัดการส่วนงาน - รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดจากฝ่ายงานต่างๆเพื่อจัดทำข้อมูลจำลองทางด้านงบประมาณ - เตรียมและนำเสนอรายงานงบทางการเ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
15 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดการเอกสารทางด้านธนาคาร - รับเรื่องการจ่ายค่างวดเช่าซื้อรถยนต์จากลูกค้า - การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ - ดูเรื่องการ Reconciliation ทางการเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
15 Sep 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
6 . Vice President - Collector
-กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Manager ให้มีประสิทธิภาพ -จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ในงบประมาณ -วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการทำงานของบริษัทฯกับทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ -กำหนด...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- Handle an manage the overall functions of Finance to achieve the objectives of the company - Monitoring and interpreting cash flows and predicting future trends - Analyzing financial situation and...

LearnBalance Group
Salary พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
15 Sep 19
8 . พนักงานการเงิน
1. รวบรวมเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงิน 2. วางบิล 3. ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อรับชำระเงิน 4. งานด้านการเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีซิสชั่น สลิตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
15 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์) ด่วน!! ปฏิบัติงานofficeลาดพร้าว กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานการเงินด้านรับเงิน/ค่าใช้จ่าย - จัดเตรียมเอกสารในการทำจ่ายเงิน และออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ออกใบเสร็จรับเงินของลูกหนี้ทุกรายพร้อมส่งจดหมายให้แก่ลูกหนี้ - ตรวจสอบรายงานเงินเข้า-ออก...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,500-18,000
15 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย
-รับ-ทอน เงินลูกค้า ออกบิลใบเสร็จ -ดูแลเงินสดย่อย -ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง -แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 อัตรา
14 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการ
- ปฏิบัติงานด้านการเงินทั้งหมด เช่น การทำเช็ค , เงินเข้า - เงินออกของบริษัททั้งหมด งานด้านภาษี กฎหมาย บัญชีการเงิน - ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการผู้บริหารบางส่วน เช่น งานเตรียมเอกสาร , งานจองตั๋วเครื...

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ติดตามทวงหนี้ - จัดทำเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Sep 19
15 . บัญชี หรือ การเงิน
มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลงหรือความสามารถ
14 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (ประจำบริษัทล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด)
- บันทึกและคีย์ข้อมูล Receipt ด้านการชำระเงิน - ดูแลการทำ Pay in และ Receipt เข้าระบบ AR - ตรวจเช็คเอกสารReceipt-และใบPay in ของลูกหนี้การค้า

Loxley Co., Ltd.
1 Position
13 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานที่มาสด้า คลองสามวา)รับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - จัดทำใบสำคัญซื้อ - การจัดทำการตั้งเบิกเงินสดย่อย - จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม - บันทึกบัญชีในสมุดรายวันด้านจ่าย - รับวางบิล - พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินรับ รับสมัครด่วน
- เปิดใบวางบิล จัดเตรียมบิล และจัดงานให้ฝ่ายจัดส่งและช่างบริการ - ดูแลเรื่องการยกเลิกบิล ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ และบิลที่จะทำลาย เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลการวางบิล การรับเช็คของลูกหนี้ และกา...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
13 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายการรับเงินทั้งหมด ส่งแผนกบัญชี และแผนกบุคคล 2. นำเงินสดและเช็คเข้าบัญชี 3. ตรวจสอบเรื่องการวางบิลและตามหนี้ 4. ตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน 5. ตรวจสอบรายง...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงินจากแผนกบัญชี และบริษัทในเครืออื่น ๆ เกี่ยวกับจำนวนเงินจ่ายและความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบ • ลงบันทึกการจ่ายใน Cash Flow เพื่อควบคุมช่วงเวลาการจ่ายเงินที่มีในบัญชีรา...

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ( Big Gas Technology Co.,ltd. )
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Sep 19
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs