JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ซื้อขายทองคำแท่ง (Trader)รับสมัครด่วน !
-แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า -รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ -เวลาปฏิบัติงานที่เปิดรับ ณ ขณะนี้ * กลางคืน เวลา 16.00-24.00 น.

บริษัท จีแคป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
2 . นักลงทุนสัมพันธ์
- วิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ (ทางการเงิน และ ไม่ใช่การเงิน) - จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร - วิเคราะห์จัดทำระบบงานภายใน และ จัดทำรายงานข้อมูลบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ แล...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
22 Aug 19
3 . นักลงทุนสัมพันธ์
1.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี,ฟอร์ม 56-1 เป็นต้น 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น SET, กลต. เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.ติดตามข่าวสารในอุตสาหกรรม, กฎเก...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
4 . Financial Analyst
-Perform financial forecasting, reporting, and operational metrics tracking -Analyze financial data – and create financial models for decision support -Report on financial performance and prepare fo...

บริษัท สุภารา จำกัด
1 Position
21 Aug 19
5 . นักลงทุนสัมพันธ์
-มีความหลงไหลเข้าใจและจดจ่อในเรื่องตัวเลข -มีความทะเยอทะยานรักการเรียนรู้ตลอดเวลา -มีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาวิเคาะห์ -มีทักษะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และ Forex หรือ Foreign...

บริษัท ซันพี๊พส์ เบฟเวอเรจ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-40,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามตกลง
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน
-จัดทำข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานการเงินและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน -จัดทำแผนงาน และและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
7 . Investment Banking
ให้คำปรึกษาในการทำธุรกรรมทางการเงินประเภท เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำรายงานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทำการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
8 . พัฒนาธุรกิจสาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
20 Aug 19
9 . Business Developmnet Supervisor
ร่วมวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเช่า พื้นที่เช่าให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเช่าพื้นที่ภายในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
10 . Relationship Management Officer/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ด้านกองทุน
ความรับผิดชอบหลัก: - ตรวจสอบเอกสารการเปิดบัญชีกองทุน - ประสานงานด้านการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน/โอนหน่วยลงทุน การแก้ไขข้อมูลของลูกค้า และตัวแทนขาย กับบลจ. - ให้บริการแนะนำและตอบค...

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (Wealth Management System Limited)
1 Position
19 Aug 19
11 . นักวิเคราะห์การเงิน/ธุรกิจรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน 2. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และติดตามผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ 3. วิเคราะห์ผลประกอบการประจำเวลา ราย BUSINESS UNIT 4. วิเคราะห์ BUSINESS...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
12 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน (Administrative CFO Assistant)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการด้านการลงทุนและด้านต้นทุนของบริษัท ประสานงานกับทีมงานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิก แนะนำการลงทุนให้กับสมาชิกเก่าและใหม่

บริษัท อินฟินิท อีเล็คทริค จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 18,000
19 Aug 19
13 . สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที!!! เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / 22 สิงหาคม 2562
• เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • รับ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
15 Aug 19
14 . Financial Analyst รับสมัครด่วน !
• To support the expansion of business in performance data analysis on Store Operation, Marketing Campaign, Others cost- benefit analyst project, Special analysis assignment • Analyze financial struc...

บริษัท เดอเบล จำกัด
2 Position
Salary THB 30,000 - 50,000
15 Aug 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs