JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
-กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อ -วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินของบริษัทและตรงกับความตรงการผู้ขอใช้งาน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและทำความสะอาดรถให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
3 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
-ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ -ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร -จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนด -ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานให้ครบ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร 2.ดูแลจัดซื้อและควบคุมการเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงานและของใช้จำเป็นต่าง ๆ 3.ดูแลสาธารณูปโภค,จัดทำต่อทะเบียนต่อประกันภัยประจำปี 4.ปฎิบัติงานตามคาสั่งผู้...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 -16,000 บาท
24 Jul 19
5 . พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า - ให้บริการรับซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความผิดพลาด และไม่มีลูกค้าร้องเรียน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ลูกค้าได้ดี...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000+++
24 Jul 19
6 . Customer Service
Duties & Responsibilities • คอยตอบคำถาม และให้การบริการลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ และทางช่องทาง Social Media ต่างๆ ที่มาสั่งซื้อสินค้าในเวปไซด์ออนไลน์ • ประสานงานกับทางบริษัทที่จัดส่งสินค้า • จัดทำรายงา...

บริษัท วีเน็ท เเคปปิทอล จำกัด
24 Jul 19
7 . IT Support / System Support
Responsibilities: • Support end – Users and solve the problem of HW/SW, Email, Network etc. • Troubleshooting and investigate the root cause of incidents that happen with system • Assist in hardw...

บริษัท วีเน็ท เเคปปิทอล จำกัด
2 Position
24 Jul 19
8 . IT System Engineer / Sr.System Engineer
Job Description: • Provide support and administration for IT services. • Provides guidance and assists team member in design, implementation and monitoring inside project and customers. • Provid...

บริษัท วีเน็ท เเคปปิทอล จำกัด
3 Position
24 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว
- จัดเตรียมเอกสาร/จัดเก็บเอกสาร - คีย์ข้อมูล - สแกนเอกสาร - งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary 450 บาท/ วัน มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม
24 Jul 19
10 . Customer Support
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวไทย/ต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการบริการ - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าใหม่ - สนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ วัน-เวลาทำงาน 08:00-17:00 หรือ 14:00-22:00 5 วันทำงานต่อสัปดาห์

Bitcoin Co., Ltd.
1 Position
24 Jul 19

บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
12 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษี ตรวจสอบคำนวนภาษี - จัดทำ...

Mc Andrew and Partners Co,.Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ภาคสนาม (เดินทางได้ทั่วประเทศ)
- รวบรวมใบสมัครจากผู้เช่าซื้อและตรวจสอบความถูกต้องใบสมัครและเอกสาร - ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย - ตรวจสอบ ...

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
22 Jul 19
14 . ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารสำนักงาน (ช่างเทคนิค)
• ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบทางไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้แก่ สี, ฝ้า, ...

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
22 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่กำกับคุณภาพทะเบียนจ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
1. อนุมัติรายการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ 2. ส่งคำสั่งการจ่ายเงินคืนไปยังธนาคาร 3. จัดทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
22 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
1. ประสานงานระหว่างลูกค้า และสาขาต่างๆของบริษัท 2. ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สเตรทตั้นส์ แปซิฟิค จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ และ มีโบนัสประจำเดือน
21 Jul 19
17 . Marketing Manager (FX/Financial Investment Business)
1. Strategic planning, management and execution of the company’s marketing strategy in Thailand, using a multi-channel strategy of Digital Paid Acquisition, SEO/Content Management, Campaigns planning,...

LBN Technology Services Co.,Ltd.
1 Position
Salary 45,000-100,000
18 Jul 19
18 . Country Manager
• Planning a company business strategy and set goals for growth and improving the revenue and sale target • Communicate and ensure that all department are understand and implemen...

LBN Technology Services Co.,Ltd.
1 Position
Salary 150,000+++
18 Jul 19
19 . sale/TL(หัวหน้าทีม)
รับสมัครผู้แทนขายและหัวหน้าทีมขาย บัตรเครดิต เคทีซี การเงิน-การธนาคาร ลักษณะงาน รับตัวแทนขายและหัวหน้าทีมงานขายผลิตภัณฑ์ KTC ซึ่งมีตัวแทนขายอยู่ทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครตัวแทนขายอิสระทั่วประเทศ...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 20,000-50,000
17 Jul 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs