JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15,100 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมน
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ตามไซด์งานต่างๆ 2.สามารถใช้กล้องระดับและกล้องสำรวจได้ดี

บริษัท แฟบริค สตีล บิวดิ้งส์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000-25,000
16 Jun 19
2 . Graphic designer เก่ง illus เงินเดือนดีรับสมัครด่วน !
เนื่องด้วยโรงเรียนกวดวิชา 152 Zero To Hero ขยายงานและมีโปรเจคใหม่ๆจำนวนมาก จึงต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ Graphic Computer เพื่อมาพัฒนางานดังกล่าว 1. ทำโปรชัวร์คอร์สเรียน 2. ทำป้ายประกาศต่างๆ ภา...

โรงเรียนกวดวิชา 152
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
3 . คุณครูเลขและคุณครูวิทยาศาสตร์ (ป.3-6) รับสมัครด่วน !
ถ้าคุณคิดว่าเก่งจริง ขอเชิญมาร่วมงานกัน ขณะนี้โรงเรียนกวดวิชา 152 Zero to Hero กำลังเปิดรับสมัครครู 2 วิชา คือ 1) คณิตศาสตร์ (Maths) ป.6 ซึ่งสามารถสอนโจทย์คณิตเป็นภาษาอังกฤษได้ มีเอกสารให้แล้ว แ...

โรงเรียนกวดวิชา 152
4 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
16 Jun 19
4 . พนักงานประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
1.ขายยา 2.เรียงของ เติมของ 3.แนะนำสินค้าของทางร้านได้ 4.ทำความสะอาดภายในร้าน

ร้านเภสัชฟาร์มาซี
1 Position
Salary วันละ 400 บาท
16 Jun 19
5 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเอกสารรายงานผล 2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความ...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
16 Jun 19
6 . คนสวน
1.ดูแลทำความสะอาด บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน 2.ดูแลสวน ปลูกต้นไม้ และลดน้ำต้นไม้ 3.และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,500-10,000 บาท
16 Jun 19
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสื่อสารการตลาด(Traffic controller)
ดูแล ควบคุม จัดการ และติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เวลาการทำงานของแผนก เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งจัดทำรายงานการทำงานของฝ่าย และดำเนินการประสานงานผลิตสื่อและของ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
8 . POS Officer (บริหารระบบโปรแกรมขาย)
Major Responsibilities: Software, Configuration, Testing and Improve Software POS Systems According to customer needs. To be able to work correctly and efficiently 1.System Configuration and Testi...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
9 . IT Test Manager (SAP)
Responsibilities: •Create, manage and maintain the source codes of an application or software for testing purposes •Enable separating test data from production data, keeping the version of tested so...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
10 . IT System Analyst
Responsibilities: As a System Analyst : ●Analyse, Design, Develop and Test business reports published on multiple platforms. ●Analyse and collect customer needs For use in system design ●Offer th...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
11 . IT Project Manager
Responsibility: As a Project Manager : •Plan and track project resource utilization and timeline. •Manage resource, time, scope & quality, risks & issues. •Co-Ordinate and Communicate with bu...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
12 . IT Senior Developer
Major Responsibilities: Software Analyses , Plan, Design, Develop and Improve Software Systems According to customer needs. To be able to work correctly and efficiently 1.System development and impr...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
13 . หัวหน้าส่วน สนับสนุนปฎิบัติการขยายธุรกิจต่างประเทศ
-สนับสนุนความเป็นไปได้ทางการตลาดในการเปิดธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ รวมถึงงานสนับสนุนงาน กำกับดูแลการปฎบัติงานของหน่วยธุรกิจต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
16 Jun 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิด หรือปิด -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
16 Jun 19
15 . หัวหน้าส่วนงานงบประมาณ
•สรุปค่าใช้จ่ายและรายได้ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำเดือน •จัดทำข้อมูลรายงานการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน •รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงา...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนซ่อมบำรุงและประสานงานทั่วไป
1.รับผิดชิบงานส่วนกลางและงานเอกสารต่างๆของฝ่าย เช่นงานพิมพ์จดหมาย สแกนเอกสาร งานรับ ส่งเอกสาร งานเสนอเซ็นต์ จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆและจัดเตรียมคู่มือ เอกสารต่างๆ 2.งานประกันภัยและทรัพย์สินและรถย...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
17 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน สื่อสารองค์กร (กราฟฟิคดีไซด์)
•ออกแบบ สื่อสิ่งพิพม์และสื่อดิจิทัล เพื่อให้งานนั้นตรงกับความต้องการ และเป้าหมายของผู้ใช้งาน •สร้างกระบวนทัศน์ และเสนอแนะงานออกแบบ ให้ผู้ใช้งานทราบถึงแนวคิด และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อตกลงร่วมกันในกา...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร
ติดตามตรวจสอบงานด้านภาษีอากรและนำส่งแบบภาษี ตัดสต๊อกสินค้า จัดทำการบันทึกบัญชีต้นทุนพร้อมตรวจสอบและกระทบยอดให้ถูกต้อง ครบถ้วนน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
19 . แอดมินฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและอาหารเสริม รับออเดอร์ สนทนากับลูกค้า ปิดการขาย ผ่านระบบออนไลน์หน้าคอมพิวเตอร์

MWN Group Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000+30,000+++ (เงินเดือน/ค่าคอม/โบนัส /เบี้ยขยัน)
16 Jun 19
20 . แม่บ้านประจำอพาร์ทเม้นท์รับสมัครด่วน !
1.ทำความสะอาด 2.งานซ่อมเล็กๆน้อยๆเช่น เปลี่ยนลูกบิด ทาสี 3.ต้อนรับลูกค้าให้ข้อมูลห้องพัก

ศุภรัฐ เพลส
1 Position
Salary 11,000
16 Jun 19
  15,100 Positions      
Sort By 
Disability Jobs