JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  169 Positions      
Sort By 
1 . 1.ผู้จัดการร้านอาหาร 2.เซฟ 3.พนักงานเสิร์ฟ(บริษัทในเครือ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านอาหาร • ดูแลความเรียบร้อย และแก้ปัญหาภายในร้าน ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ • ดูแลการทำงานของพนักงานในร้าน และอบรมการทำงาน • วางแผน จัดเตรียม และตรวจสอบวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์จำเ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
Salary ตามตกลง ( พิจารณาตามประสบการณ์ )
16 Jul 19
2 . ผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - การบริหารงานขาย การตลาด ยอดขาย - บริหารจัดการร้าน คุณภาพบริการและพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
4 . ผู้จัดการร้านอาหารชาบู ประจำพระราม 3 (ห้าง Int Intersect)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมคุณภาพอาหาร และบริหารคุณภาพด้านการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ - บริหารบรรยากาศของร้านและทีมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น - พัฒนายอดข...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์) + ค่า Service charge + ค่าอาหาร
16 Jul 19
5 . Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]@Central Embassy | Central Rama 3
ด้านการบริหาร - พัฒนาปรับปรุงการปฺฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น - วางแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายการตลาด - บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
16 Jul 19
6 . Bakery Training Manager
- สามารถบริหารจัดการยอดขาย ลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการฝึกสอนเบเกอรี่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถผลิตเบเกอรี่ได้ตามสูตรและคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
16 Jul 19
7 . ผู้จัดการแผนก Fish&Seafood ประจำสาขาลาดพร้าว
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
8 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำแม็คโครเพชรเกษม
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
9 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาสุขสวัสดิ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
10 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) สาขาสุขสวัสดิ์รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jul 19
11 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาเพชรเกษม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
16 Jul 19
12 . Assistant Food Service Store Manager ประจำสาขาทาวน์อินทาวน์
ลักษณะงาน - ดูแลยอดขาย , กำไร , ต้นทุน - บริหารยอดสูญเสียของสินค้า , วางแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายและสอดคล้องกับยอดขาย - วางแผนเรื่อง Manpower , การดูแลมาตรฐานร้าน และ การให้บริการกับล...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ไม่เกิน 32,000 บาท
16 Jul 19
13 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบร้านอาหาร ก่อนเปิดและหลังปิด ได้แก่ ระบบน้ำ ไฟ แก๊ส ความสะอาดเรียบร้อย บ่อดักไขมัน 2.ระหว่างวัน ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์อาหาร 3.ทำรายงานสัปดาห์ 2 และ 4 ของแต่ละเดือนทำ Big Cleaning และกำจั...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 28,000
16 Jul 19
14 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 (เปิดใหม่)รับสมัครด่วน !
1.ให้บริการลูกค้า 2.ทอดและขายเฟรนซ์ฟราย และดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 4.ควบคุมดูแลร้านอาหาร 5.รับผิดชอบนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร 6.ดูแลStock สาขาที่รับผิดชอบ

Rocks PC Co., Ltd.
1 Position
Salary รายได้เฉลี่ย 17,000 - 20,000 บ/ด
16 Jul 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary 18,000 บาทขึ้นไป
16 Jul 19
16 . ด่วน!!!KFC พื้นที่กรุงเทพฯ รับสมัครผู้จัดการร้านฝึกหัด ติดต่อพี่ไก่ 081-1704304
1.ดูแลพนักงานประจำร้าน 2.ดูแลลูกค้า 3.บริหารจัดการร้าน 4.สร้างยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่าย 5.รักษามาตราฐาน สวัสดิการที่ได้รับ 1.ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 3.เงิน...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
15 อัตรา
Salary 15,000-18,000
16 Jul 19
17 . KFC รับสมัครผูัจัดการร้านฝึกหัด เส้นสุขุมวิทกรุงเทพฯติดต่อพี่ไก่ 081-170-4304รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบดูแลพนักงานในแต่ละกะให้ทำงานให้ได้ตามมาตราฐาน 2.รับผิบชอบดูแลลูกค้า 3.รักษาและควบคุมคุณภาพสินค้า 4.สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
15 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
16 Jul 19
18 . สมัคร!!! ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน KFC สาขาใน กรุงเทพฯTel.พี่ดิว 063-210-4494
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้า...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000-18,000
16 Jul 19
19 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFCประจำกรุงเทพ/ดอนเมือง/ ปริมณฑล และ สมุทรปราการ
1. รับผิดชอบดูแลลูกค้า 2. รับผิดชอบดูแลพนักงานในกะให้ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3. ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า 4. รักษามาตราฐานร้าน 5. สร้างยอดขายให้ได้ตามแผน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10 คน
Salary 12,000-15,000
16 Jul 19
20 . หัวหน้าครัว (ประสบการณ์อาหารไทย 5-10 ปี ) สาขา สุขุมวิท 101รับสมัครด่วน !
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (หัวหน้าครัว) มีดังนี้ 1. เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป 2. มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมและพร้อมที...

บริษัท อีซิลี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
16 Jul 19
  169 Positions      
Sort By 
Disability Jobs