JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  190 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Guru Gyuu Yakiniku
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการ และการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลลูกค้าต้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลยอดขาย บันทึก และส่งรายงานให...

Guru Gyuu Yakiniku
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000++ - 18,000++ บาท
20 Jul 19
2 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน KAMU (ประจำสาขา สยาม ) รายได้รวม 15,500 - 18,000 บาท
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,500 - 18,000++
20 Jul 19
3 . ผู้จัดการร้าน KAMU ประจำสาขาเปิดใหม่ "สีลมคอมเพล็กซ์" (ติดBTS ศาลาแดง)รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการร้านได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารจัดการยอดขาย และการส่งเสริมการตลาด 3. บริหารจัดการพนักงาน และ ตารางงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพ และบริการ 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
Salary รายได้รวม 20,000 - 25,000 บาท ++
20 Jul 19
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน KAMU (ประจำสาขา อโศก ) รายได้รวม 15,500 - 18,000 บาท
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,500 - 18,000++
20 Jul 19
5 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน KAMU (ประจำสาขา BTS ทองหล่อ) รายได้รวม 15,500 - 18,000 บาทรับสมัครด่วน !
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,500 - 18,000++
20 Jul 19
6 . ผู้จัดการร้าน KAMU (ประจำสาขา FYI Center)
1. บริหารจัดการร้านได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารจัดการยอดขาย และการส่งเสริมการตลาด 3. บริหารจัดการพนักงาน และ ตารางงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพ และบริการ 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary รายได้รวม 20,000 - 25,000 บาท
20 Jul 19
7 . ผู้จัดการเขต ดูแลเขตพื้นที่กรุงเทพฯ รายได้รวม 25,000 - 30,000++รับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดใว้ 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 3.ผลักดันยอดขายและควบคุมต้นทุน รวมถึงวางแผนควบคุมการผลิตของส...

KAMU KAMU Co., Ltd.
5 Position
Salary 25,000 - 30,000++
20 Jul 19
8 . ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัดรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการบริหารต้นทุนภายในร้านให้ได้ตามมาตราฐานของบริษัท - บริหารจัดการตารางการทำงาน - ดูแลมาตราฐานการทำงานภายในร้าน - ดำเนินการและประสานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
30 อัตรา
Salary 16,400 - 20,000 บาท +Incentive
20 Jul 19
9 . ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN/AKA/On the table
- วางแผนงาน และวางเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายของแบรนด์ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในสาขาทั้งหมดในแบรนด์ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฎิบัติงาน และควบคุมการบริหารงานสาขาที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านยอดขาย ค่...

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
20 Position
Salary 16,400-25,000 +Incentive
20 Jul 19
10 . ผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - การบริหารงานขาย การตลาด ยอดขาย - บริหารจัดการร้าน คุณภาพบริการและพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
12 . ผู้จัดการร้านอาหารชาบู ประจำพระราม 3 (ห้าง Int Intersect)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมคุณภาพอาหาร และบริหารคุณภาพด้านการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ - บริหารบรรยากาศของร้านและทีมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น - พัฒนายอดข...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์) + ค่า Service charge + ค่าอาหาร
20 Jul 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิด หรือปิด -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
20 Jul 19
14 . Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]@Central Embassy | Central Rama 3
ด้านการบริหาร - พัฒนาปรับปรุงการปฺฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น - วางแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายการตลาด - บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
20 Jul 19
15 . Bakery Training Manager
- สามารถบริหารจัดการยอดขาย ลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการฝึกสอนเบเกอรี่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถผลิตเบเกอรี่ได้ตามสูตรและคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 Jul 19
16 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ ประจำสาขากัลปพฤกษ์ รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
17 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาเพชรเกษม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Jul 19
18 . ผู้จัดการแผนก Fish&Seafood ประจำสาขาลาดพร้าว
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
19 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำแม็คโครเพชรเกษม
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
20 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาสุขสวัสดิ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
  190 Positions      
Sort By 
Disability Jobs