JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อกับลูกค้าเรื่อง Agent เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ Develop สินค้าตัวใหม่และติดตามผล เพื่อให้ได้ Order Confirmation จากลุกค้า 2. ประสานงานและส่งต่อข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า เพื่อส่งให้แผนกต่างๆในบริษ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสิ่งทอรับสมัครด่วน !
1. รับออเดอร์พร้อมประสานงานกับฝ่ายสินค้า, ฝ่ายผลิต 2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดีไซเนอร์และฝ่ายสินค้า 3. ร่วมวางแผนการผลิตกับฝ่ายผลิต 4. ติดตามแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกำหนดการขายของฝ่ายสินค้า

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
3 . Merchandiser / Senior Merchandiser
นำเสนอเทคนิคการผลิต และวัตถุดิบใหม่ๆในขอบเขตที่รับผิดชอบให้กับลูกค้า ประสานงานในการผลิตชิ้นงานตัวอย่างและชิ้นงาน Mockup วาง Marker และประสานงานกับแผนก IE เพื่อหาค่า SAM จัดทำ Pre-Cost ประชุมเปิดแบบร่ว...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
15 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
4 . Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน/ประสาน/เจรจาต่อรอง/ติดตาม/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานกับSupplier 2.สั่ง/ทำงานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ระบุไว้ และส่งงานได้ทันภายในกำหนดนัด 4.จัดเตรียมรายล...

บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
23 Jul 19
5 . Merchandiser
รับผิดชอบในการพัฒนาสินค้าสำหรับคู่ค้า ร่วมกับDesigner รวมไปถึงการต่อรองราคา การต่อรองกำหนดการส่งมอบ การอนุมัติตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 และตัวอย่างสุดท้ายเพื่ออนุมัติการผลิตสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบ...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
6 . Merchandiser (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อกับลูกค้า หรือ agent เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ develop สินค้าตัวใหม่และ ติดตามผล เพื่อให้ได้ order confirmation จากลูกค้า - ประสานงาน และส่งต่อ ข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า เพื่อส่งให้แผนกต่างๆภายใน...

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
7 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- กำหนดรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - ควบคุมการจัดการวัตถุดิบเพื่อส่งให้โรงงานผลิต - ประสานงานกับดีไซเนอร์ และแผนกออกแบบแพทเทิร์นเกี่ยวกับรายละเอียดการตัดเย็บ - ตรวจสอบรายละเอียดพื้นฐานก่...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Jul 19
8 . Merchandiser (Garment)
• Coordinate with suppliers and international customer and production team. Develop sample collection • Follow up orders with suppliers, customers, and internal parties to ensure customer satisfactio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
3 Position
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
9 . Merchandiser (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านสร้างกลยุทธ์ และพัฒนาตัวสินค้า เพื่อนำเสนอห้างสรรพสินค้า บริหารสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ในกลุ่มของชุดบุรุษ และวางแผนประสานงานเพื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงกลับกลุ่มลูกค้า

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
10 . Production Merchandiser / PPC
- รับรายละเอียดจากเซลล์ - เมื่อรับออเดอร์ และ ตย คอนเฟิร์ม ออกใบผลิตให้ฝ่ายผลิต - ทำรายละเอียด วัตถุดิบ และ รายละเอียด ปักพิมพ์ วัตถุดิบย่อยให้ ฝ่ายผลิต - ตามงานจากร้านเย็บ ว่า ติดปัญหา หรือ ทำงานไ...

Vinova Fashion
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
11 . Merchandiser / Detail Merchandiser
ติดต่อลูกค้า หาออร์เดอร์ นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า ขึ้นใบสั่งผลิต สั่งวัตถุดิบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อส่งงานลูกค้าได้ทันตามเป้าหมาย และทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.ซี. แฟชั่น จำกัด
1 Position
Salary 17,000-27,000
22 Jul 19
12 . Merchandiser
1.รับoder จากลูกค้า และประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ 2.ประสานงานกับ โรงปัก โรงพิมพ์ในการขึ้นตัวอย่างเพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ประสานงานกับ Supplier ในการขึ้นตัวอย่างผ้า และ วัส...

บริษัท สุธานี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
13 . Merchandiser
-กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง -ติดต่อประสารงานกับลูกค้าต่างประเทศ -ติอต่อ Supplier เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
14 . Merchandiser
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและวางแผนกับฝ่ายผลิต ติดตามวัตถุดิบและการผลิต ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบได้ทันตามเวลาที่กาหนด

Two For Rich
1 Position
Salary 12,000 - 15,000
18 Jul 19
15 . Merchardiser /เจ้าหน้าที่ดีเทลรับสมัครด่วน !
1. สามารถแปลเอกสาร เสป็คภาษาอังกฤษได้ 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. Develop งานตามความต้องการลูกค้า 4. คำนวนต้นทุน จัดซื้อวัตถุดิบ สำหรับงานผลิต 5. วางแผนงานสำหรับไลน์ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 6. วิ...

บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด
16 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs