JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  455 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอาคาร รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมของหน่วยงาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนที่กำหนด 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสม่ำเสมอ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบป...

บริษัท คลินิกคอล เอ็นจิเนียร์ริ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
10 Position
Salary 12,000 - 20,000
19 Mar 19
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
รายละเอียดของงาน 1. มีความเชี่ยวชาญด้าน Online Marketing Tools (Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, Remarketing Tools) 2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลการจากทำการตลาดออนไลน์...

บริษัท เอสเธ่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Mar 19
3 . แม่บ้านประจำบ้านของแพทย์รับสมัครด่วน !
ไปกลับได้(บ้านที่ต้องทำงานอยู่สุขุมวิท 67 ใกล้บีทีเอสพระโขนง) บ้านสะอาดร่มรื่น บรรยากาศดี ไม่มีมลภาวะ ปลอดภัย หน้าที่ - ทำความสะอาดบ้าน ปัดกวาด เช็ด ถู ล้างห้องน้ำ จัดเก็บส่ิงของให้เป็นระเบียบ ...

นายแพทย์พงศธรคลินิกเวชกรรม
1อัตรา
Salary 12,000 บาท ไม่รวมค่าอาหารและ โอที
19 Mar 19
4 . Sale executive พนักงานขายมืออาชีพรับสมัครด่วน !
1.ทำงานด้านการขายและส่งเสริมการขาย 2.งานบริการคนไข้ภายในคลินิก สวัสดิการดี โบนัสปีประจำปี ทำงานดีมีเบี้ยขยัน ทำงานครบ 10 ปี มีบำเหน็จให้ ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00

นายแพทย์พงศธรคลินิกเวชกรรม
1-2 Position
Salary ตามตกลง เงินเดือนขึ้นกับวุฒิและประสบการณ์
19 Mar 19
5 . ผู้ช่วยเวชระเบียนรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมแฟ้มนัดผู้ป่วยประจำวัน - จัดเก็บ ดูแลรักษาเวชระเบียน ค้นหาและนำส่งเวชระเบียนเมื่อผู้มารับบริการมาตรวจรักษาและตามระบบนัดหมาย และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ป่ว...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Mar 19
6 . เภสัชกร Full Timeรับสมัครด่วน !
- จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - ให้คำแนะนำการใช้ยา - ให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ - เตรียมยาเสพติด (Methadone) และวิตฤออกฤทธิ์ (Chloral Hydrate Syrup)

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Mar 19
7 . พยาบาลวิชาชีพ Full - Timeรับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช - ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Mar 19
8 . Sales Representative / เซลล์ ศัลยกรรม ความงาม Full time หรือ Part time
หาเคส ปิดยอด ดูแลเคส ช่วยแพทย์

ธราธร เมดิคอล คลินิก
3 Position
Salary 40,000 up
19 Mar 19
9 . Therapist (พนักงาน Treatment / ทำหน้า) (Full time)
1. ดูแลและให้บริการทำ Treatment แก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ 2. แนะนำบริการใหม่ของคลินิกที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า และปิดการขายได้ 3. ดูแลลูกค้าหน้าร้าน 4. ติดตามลูกค้าที่นัดหมาย 5. หาลูกค้าใหม่

ธราธร เมดิคอล คลินิก
2 Position
Salary Full time : 18,000 บาท (ต่อรองได้) +ค่าหัตถการ+ ค่า Commission ตามความสามารถของพนักงาน
19 Mar 19
10 . Customer Relations Officer (Airport Coordinator)รับสมัครด่วน !
1.รับคนไข้จากสนามบินตามตารางนัดรับส่งคนไข้ 2.ส่งคนไข้ไปยังสนามบิน ตามตารางนัดรับส่งคนไข้ 3.Orientate คนไข้เกี่ยวกับโรงพยาบาล พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคนไข้ 4.ควบคุมดูแลและช่วยเหลือการรับส่งคนไข้ระ...

BBH Hospital Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000 - 19,000 บาท
19 Mar 19
11 . เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
* ทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ * รับชำระเงิน ทำใบเสร็จรับเงิน * ทำเอกสารด้านการเงิน * ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เวลาทำงาน 9.00-18.00 น.

BBH Hospital Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000 - 19,000 บาท
19 Mar 19
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Relation Officer)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ - ประสานงานในการนัดหมายผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ประสานงานดูแลผู้ป่วยด้านกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงพยาบาล...

BBH Hospital Co., Ltd.
2 Position
Salary 17,000-20,000 บาท
19 Mar 19
13 . Senior HRM Officer
• ดูแลและตรวจสอบ จัดทำค่าตอบแทน, Time Attendance, และสวัสดิการในระบบปฏิบัติงาน ทั้งระบบให้ถูกต้องและทันเวลา • รับผิดชอบในการคำนวณเวลาทำงานของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการลา และการทำงานงานล่วงเวลา การขาด ล...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
15 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารจัดการหนี้
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ • ติดตามการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ • การตรวจสอบเอกสาร และวางบิลให้ทันกำหนดเวลา • ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
16 . หัวหน้าแผนกบริการทั่วไป
• กำกับดูแลการให้บริการในด้าน การจัดทำ และจัดสรรผ้า งานเย็บ ซ่อมผ้า และงานตัดเย็บผ้าใหม่ • ควบคุมการบริการด้านการจัดตกแต่งดอกไม้ประดับ (ดอกไม้สด) ตามเคาน์เตอร์ต่างๆ ห้องพักผู้ป่วย ห้องประชุม และจุดบร...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
17 . เจ้าหน้าที่อาคาร
• รักษาความปลอดภัยในชีวิต, ทรัพย์สินของบุคลากรโรงพยาบาล และผู้มารับบริการ • ควบคุมและจัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล • ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรปภ.คู่สัญญา • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
18 . เลขานุการ
• ดูแลรับผิดชอบระบบเอกสารเข้า-ออก นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน • การร่าง พิมพ์ เอกสารต่างๆ • ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมนำเสนอ • ประสานนัดประชุม จัดเตรียมเอกสาร เข้าบันทึก/จัดทำรายงานกา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
19 . Programmer
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานทางคอมพิวเตอร์ • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน • อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน • พัฒนาระบบงานตามความต้อ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
20 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Mar 19
  455 Positions      
Sort By 
Disability Jobs