JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  54 Positions      
Sort By 
1 . Management Trainee (Chinese Speaking)รับสมัครด่วน !
1. แปลเอกสารจีน - ไทย และไทย - จีน 2. ติดต่อสื่อสารกับชาวจีน 3. เข้าที่ประชุม 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
2 . Japanese Coordinator and Interpreter Administration Section (หลักสี่ กรุงเทพฯ)
1. Translate internal meeting and daily conversation from THAI - JAPANESE. 2. Do administration job about Japanese staff benefit such as transportation fee, moving apartment, name card, etc. 3. Cont...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
2 Positions
Salary 30 - 55 K.
17 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (จีน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศจีน - แปลและโต้ตอบเอกสารจากต่างประเทศ - ล่ามในการเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติ - งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - เดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศกับผู้บริหาร

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
4 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
เป็นล่ามแปลภาษา เพราะส่วนมากลูกค้าเราเป็นคนญี่ปุ่น ช่วยงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

Kingdom THAI LEO Co., Ltd. (ร้านเนื้อย่าง อร่อย)
2 คน
Salary มีโอกาสได้รับเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถการใ้ภาษาญี่ปุ่น )
17 Jun 19
5 . Translator พนักงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
- เป็นสื่อกลางสื่อสารและประสานงานลูกค้าชาวต่างชาติ, ผู้บริหารต่างชาติ, - ฝึกสอนพนักงานคนไทยคนไทยที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจาก...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
60 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 บาท
17 Jun 19
6 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น ***ชลบุรี***Urgently Required !
1.เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรระหว่างชาวไทยกับญี่ปุ่น 2.แปลเอกสารให้กับผู้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***สวัสดิการ*** 1.เงินเบี้ยขยัน 2.ประกั...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50-60K
17 Jun 19
7 . ล่ามภาษาจีน ***เริ่มงานได้ทันทีรับสมัครด่วน !
-แปลเอกสารต่างๆ ของบริษัทจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน -ประสานงานต่างๆ ภายในองค์กรระหว่างพนักงานคนไทยและพนักงานคนจีน -เป็นล่ามในที่ประชุมต่างๆ ของบริษัทฯ -เป็นล่ามภาคสนาม/ปฏิบัติงานล่า...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
10 Position
Salary 30,000 - 50,000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
17 Jun 19
8 . ล่ามภาษาให้ผู้บริหารจีนรับสมัครด่วน !
- สื่อสาร ระหว่างคนไทย และคนจีน - แปลเอกสาร(ไทย เป็นจีน และ จีนเป็นไทย) - ช่วยงานเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ Visa/work permit - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือนดี(ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์)
17 Jun 19
9 . Service Leader
1. Manage development and implementation of operational strategies for Customer Service Management link to company’s vision to Board of Management 2. Setting internal KPI of Customer Service departme...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+ KPI
17 Jun 19
10 . ล่ามภาษาอังกฤษ
- ดูแล ประสานงานระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทย - แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย, ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ - ประสานงานระหว่างภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Jun 19
11 . ล่ามภาษาอังกฤษ
- ล่ามแปลภาษาอังกฤษให้กับบริษัท - ทำเอกสารต่างๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
2 อัตรา
17 Jun 19
12 . 翻译与文案/งานล่ามและธุรการรับสมัครด่วน !
岗位职责: 1.负责翻译品牌部文件和品牌规范(Standard Operation Procedure)泰语-汉语,汉语-泰语,泰语-英语,英语-泰语 2.负责解释文案摘要,使成员了解项目要求 3.负责策划,撰写便通过所有社交媒体平台发布所有编辑内容, 确保按时执行并且以激动人心的方式传达故事或信息 4.负责准备基于文本的资源,包括检查,编辑和格式化内容 5.与设计师,公关,社交媒体团...

Global Jet Express (Thailand)
3 Position
Salary 30,000+
17 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร
1. แปลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 2. ช่วยประสานงานในทุกแผนกเกี่ยวข้องกับภาษาจีน

บริษัท ซีโฮป อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
3 Position
Salary 28,000-40,000 บาท
17 Jun 19
14 . ล่ามภาษาจีน
-แปลภาษาไทย-จีน ให้ลูกค้าในระหว่างที่ลูกค้ามาใช้บริการต่างๆในประเทศไทย -แปลเอกสาร -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วันคีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคัล เทคโนโลยี จำกัด
5 Position
Salary เริ่มต้น 20,000 บาท
17 Jun 19
15 . ล่ามญี่ปุ่น หรือ งานใช้ภาษาญี่ปุ่น (ทำงาน กทม-ตจว เงินเดือน 30-100K + Bonus)Urgently Required !
สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้งานเร็วค่ะ - ทำงานออฟฟิศโรงงานญี่ปุ่นชื่อดัง ทำเล กทม-ตจว

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนมาก
Salary 30-100K ขึ้นไป (Bonus 6 months)
17 Jun 19
16 . Sales เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ - ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย - ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด รับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 25,000-40,000.-
17 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ล่ามพม่าคนไทย)
1.ติดต่อประสานงานด้านภาษากับพนักงานแรงงานพม่า 2.ดูแลเอกสารการจ้างงาน การสรรหา 3.แปลเอกสารต่างๆและแปลภาษา 4.อบรมปฐมนิเทศ และให้ความรู้ในเรื่องการทำงานกับแรงงานพม่า 5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
17 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีนกลาง)
- ประสานงานระหว่างคนไทย-คนจีน - งานเอกสาร

SUNNY PLATE MAKING (THAILAND) CO.,LTD.
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
15 Jun 19
19 . ล่ามภาษาจีน Chinese Interperter
1.แปลภาษาจีน ประสานงานผู้บริหารชาวจีนกับพนักงานคนไทย 2.เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สามารถบริหารจัดการได้ดี

บริษัท ยูมิกซ์ ลิ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
20 . ล่ามภาษาจีน
- แปลบทความภาษาไทย,จีน เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องสำอาง สกินแคร์ เพื่อลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่นสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ - แปลภาษาประสานงานระหว่างคนในบริษัท - จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เป็...

บริษัท วีนิบิวตี้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 25,000-35,000
15 Jun 19
  54 Positions      
Sort By 
Disability Jobs