JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  127 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย
- จัดเก็บ,คัดแยก,รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน - ร่างทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ จดหมายตอบโต้กับบุคคลภายนอกหรือเอกสารทางกฎหมายประเภทต่างๆ...

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
2 . Asst. Legal Managerรับสมัครด่วน !
-Take full responsibility for all real estate legal matters related to our projects. -Reviewing sales and purchase contract of condo. -Reviewing contractor/construction contracts. -Control and foll...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
3 . นิติกร
1.ดูแลการจดทะเบียนงานด้านพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 3.งานด้านขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 4.การขออนุมัติรุ่นรหัสรถยนต์และแชสซีส์ต...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
4 . นิติกร
1. ติดต่อประสานงานจัดเตรียมเอกสาร, จัดเก็บเอกสาร, สนับสนุนงานฝ่ายกฏหมาย 2. ร่างสัญญา ตรวจสอบแก้ไขสัญญาต่างให้ถูกต้องตามเนื้องานนั้นๆ 3. ติดต่อราชการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ย...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 23,000 - 25,000 บาท
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม ประจำภาคเหนือ-อีสาน
- วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามเอกสาร และพยานหลักฐาน - รายงานผลการตรวจสอบ และสรุปความเห็นต่อผู้พิจารณาสินไหม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา - จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ - ร่างหนังสือตอบผู้เอาประกันภัยให้ทราบผลการพิจารณาของบริษัท - จัดทำหนังสือทวง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
21 Aug 19
9 . Corporate & Commercial Lawyer
1. Establishment of legal entity; 2. Provide legal advice regarding business operations and new project investment; 3. Draft, review and amend on a wide range of contracts, including Sale and Purcha...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่โอน (จบนิติศาสตร์)
1. ติดต่อประสานงานและเจรจากับหน่วยงานราชการในเรื่องการขออนุญาตและใบอนุญาตต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและเป็นไปตามแผน (งานขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, งานขออนุญาตอาคารชุด, งานออกโฉนดแปลงย่อย, งานระบบสาธา...

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Aug 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา
-ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมทั้งการต่อสัญญาทุกประเภทของบริษัทฯ และเอกสารด้านกฎหมายอื่นๆ -ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆแก่บริษัทฯ -วางแผนกลยุทธ์ระบบงานสัญญา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
21 Aug 19
12 . Corporate Legal Counselor
- ดำเนินงานทำนิติกรรมและสัญญาโครงการของบริษัท รวมทั้งสัญญาระหว่างบริษัทในเครือ และหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท - ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปฏิบัติตามสัญญา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
13 . Legal Contract Specialist (Legal Contract Department)
• Prepare, monitor, check, control and draft the Company’s legal contracts such as employment contract, lease contract, buy-sell contract and agreements. Ensure that the contracts comply with laws and...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
Job Purpose - สามารถว่าความดำเนินคดีในศาล ในคดีที่บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หรือแก้ต่างคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง - สามารถให้คำปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล Key tasks and Responsibilit...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
พันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากได้ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน และระบ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย
ติดต่อประสานงาน ควบคุมบริหารการจัดการ ดูแลเอกสารด้านงานฟ้องคดีต่างๆ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000.- (ค่าตำแหน่ง 2,000.- กรณีผ่านทดลองงาน)
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคล (ประจำสุขุมวิท 113)
- งานเอกสารต่าง ๆ ภายในนิติบุคคล เช่น การลงทะเบียนพัสดุ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในโครงการ - อำนวยความสะดวกในกับลูกบ้าน และงานความเรียบร้อยภายในโครงกา - อธิบายกฎระเบียบให้กับลูก...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
18 . Supervisor
-ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สิน -วิเคราะห์วางแผนงานเร่งรัดหนี้สิน -บริหารยอดจัดเก็บของทีมให้ได้ตามเป้า

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ (ข้อตกลง)
21 Aug 19
19 . สืบทรัพย์,บังคับคดี
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์,ถอนการบังคับคดี - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี,ศาล

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ทำงาน (ตามข้อตกลง)
21 Aug 19
20 . ธุรการรับสมัครด่วน !
- นิติกรรม / สัญญา / หนังสือมอบอำนาจ - งานทะเบียนหุ้น / ประชุมผู้ถือหุ้น - เอกสารสำคัญของบริษัท ดูแลให้เป็นปัจจุบัน - ติดตามหนี้ลูกหนี้บริษัท - งานด้านน้ำบาดาล - ภาษีโรงเรือน / ที่ดิน - ต...

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
  127 Positions      
Sort By 
Disability Jobs