JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  128 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ
1.งานบริการทางกฎหมาย,การให้คำแนะนำความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท 2.วางแผน กำหนดมาตรการป้องกัน วิเคราะห์ได้ทุกมติ 3.งานนิติกรรม/สัญญาทางกฎ...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานกฏหมาย ( เพศหญิง) ++ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ สาทร รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร/ร่างสัญญาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม/ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาต่างๆของบริษัทฯ 2.ดูแลและจัดทำเอกสารสำคัญของบริษัทรวมถึงการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารท้ายฟ้องแ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1อัตรา ( หยุดเสาร์-อาทิตย์)
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา
-ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมทั้งการต่อสัญญาทุกประเภทของบริษัทฯ และเอกสารด้านกฎหมายอื่นๆ -ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆแก่บริษัทฯ -วางแผนกลยุทธ์ระบบงานสัญญา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานส่งฟ้องร้องและบังคับคดี (สัญญาจ้าง 1 ปี/BTS ช่องนนทรี) - KG
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินคดี และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงระบบ - ช่วยดูแลและประสานงานเรื่อง การเบิก-คืนเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานจัดเก็บเอกสารภายนอก และหน่วยงานอื่นท...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 9,000-15,000 บาท
24 Aug 19
5 . รับสมัครทนายความ 9 ภาค ทั่วประเทศ ด่วน !!!!!รับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***เน้น !!! ทางบริษัทต้องการทนายความในเขตอำนาจศาลภาค 6 ภาค 7 ...

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
Job Purpose - สามารถว่าความดำเนินคดีในศาล ในคดีที่บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หรือแก้ต่างคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง - สามารถให้คำปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล Key tasks and Responsibilit...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
พันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากได้ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน และระบ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
8 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!!
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
24 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี รับสมัครด่วน !
- ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี,ดูแลการขายทอดตลาด ,ตรวจสถานะทางคดีของสถาบันการเงินก่อนเข้าประมูล - ตรวจสำนวนคดี,ติดตามบัญชีรับ-จ่าย, ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย,ตั้งเรื่องขับไล่บุคคคออกจากทรัพย์ ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่อาวุโสงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
24 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น
24 Aug 19
12 . หัวหน้าทนายความ
-ปฎิบัติงานในด้านคดีแพ่งและคดีอาญา,แรงงาน -ติดต่อประสานงานสคบหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ -ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
13 . Vice President - Legal Affairs
-รับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย -บริหารงานในการฟ้องคดีของบริษัท -กำกับดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท -ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
14 . ทนายความ ประจำสำนักงานใหญ่
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
24 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม ประจำภาคเหนือ-อีสาน
- วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามเอกสาร และพยานหลักฐาน - รายงานผลการตรวจสอบ และสรุปความเห็นต่อผู้พิจารณาสินไหม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
24 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา - จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ - ร่างหนังสือตอบผู้เอาประกันภัยให้ทราบผลการพิจารณาของบริษัท - จัดทำหนังสือทวง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
24 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
24 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
24 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
1.ดูแลประสานงานด้านกฏหมายของบริษัทฯ (ร่างสัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมต่างๆ,และเอกสารทางกฏหมาย 2.ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ เพื่อประกอบงานด้านทางด้านกฏหมายเพื่อทำงานแทนบริษัทฯ(ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ เช่น...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 Aug 19
  128 Positions      
Sort By 
Disability Jobs