JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  124 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม ประจำภาคเหนือ-อีสาน
- วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามเอกสาร และพยานหลักฐาน - รายงานผลการตรวจสอบ และสรุปความเห็นต่อผู้พิจารณาสินไหม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา - จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ - ร่างหนังสือตอบผู้เอาประกันภัยให้ทราบผลการพิจารณาของบริษัท - จัดทำหนังสือทวง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
20 Jul 19
8 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- งานทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน - งานฟ้องร้องและต่อสู้คดี ในคดีความต่างๆ และดำเนินการกระบวนพิจารณาต่างๆ ในชั้นศาล - งานสืบทรัพย์ และบังคับคดี ในชั้นบังคับคดี - งานให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางกฎห...

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
1.ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของบริษัท ( เรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน - อาคารชุด , กฎหมายแรงงาน , เรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ ) 2.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
10 . รับสมัครทนายความประจำสำนักงานด่วน!!! 5 ตำแหน่ง และทนายฝึกหัดหลายตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***โปรดระบุเขตอำนาจศาลที่ท่านประสงค์จะรับงานฟ้องคดี***

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย
ติดต่อประสานงาน ควบคุมบริหารการจัดการ ดูแลเอกสารด้านงานฟ้องคดีต่างๆ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000.- (ค่าตำแหน่ง 2,000.- กรณีผ่านทดลองงาน)
20 Jul 19
12 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
13 . หัวหน้าแผนกนิติกรรมและประสานงานราชการ (สำนักงานใหญ่)
ดูแลระบบงานด้านเอกสารนิติกรรม,การจดทะเบียนจัดสรรโครงการ,การจัดตั้งนิติบุคคล,การโอนกรรมสิทธิที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และระบบงานนิติกรรมในธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ มีความรู้ด้านเอกสารกฏหมาย

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (มีวันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน)
20 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่นิติกรรม/ ประสานงานราชการ (สำนักงานใหญ่)
รับผิดชอบงานด้านเอกสารนิติกรรม,การจดทะเบียนจัดสรรโครงการ, การตรวจสอบและจัดทำเอกสารนิติกรรมสัญญาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, การติดต่อประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยว...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
20 Jul 19
15 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
20 Jul 19
16 . Litigation Manager/ผู้จัดการแผนกดำเนินคดี
- ควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มลูกค้าในคดีแพ่ง ภายใต้เงื่อนไข - ควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มลูกค้าในคดีอาญา - ควบคุมและบริหารทีมงานบังคับคดี - ควบคุมการดำเนินการด้านการสืบพยาน กระบวน...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Jul 19
17 . Lawyer Officer/ ทนาย
- ดำเนินการฟ้องคดีและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมายของส่วนงาน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย 1. ฟ้องคดีแพ่ง 2. ดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายที่เกี...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
20 Jul 19
18 . ผู้ช่วยทนาย/นิติกรรับสมัครด่วน !
1.มีความชำนาญด้านกฎหมาย 2.ทำเอกสารและติดต่อประสานงานด้านกฎหมายได้อย่างดี 3.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และเร่งด่วนตามที่บริษัทมอบหมาย 5.ประสานงานองค์กร ลูกค้า และแผนกได้อย่างละเอ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
19 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ - ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท - จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ - ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Jul 19
  124 Positions      
Sort By 
Disability Jobs