JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  242 Positions      
Sort By 
21 . Sales Admin Supervisor
- ช่วยสนับสนุน,ประสานงานที่ได้รับมอบหมายกับจุดบริการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ช่วยตรวจสอบเอกสารและกระบวนการทำงานของจุดบริการให้เป็นไปตามคู่มือและนโยบาย - สนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารจัดการหรือ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 36,000
19 Jun 19
22 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ สำนักงานใหญ่
- จัดทำเอกสารต่างๆให้กับกลุ่มงาน - จัดทำเอกสารเบิกอุปกรณ์สำนักงานของแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,500 -14,000
19 Jun 19
23 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (รายวัน) 450/วัน
- ตรวจสอบเอกสาร - เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลงานที่ทำในแต่ละวัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary 450 / วัน
19 Jun 19
24 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย (รายวัน) :450/วัน
- พิมพ์งานเอกสารประจำวันของฝ่ายกฎหมาย - แสกนเอกสาร จัดเก็บเอกสาร สำนวนฟ้องต่างๆ - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **ปฏิบัติงานทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary 450
19 Jun 19
25 . Monitoring Supervisor
- ฟังไฟล์เสียงที่พนักงานสนทนากับลูกค้าและวิเคราะห์รายละเอียดความถูกต้องในการเจรจา - ชี้แนะ/สอนงานพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจากับลูกค้า - จัดทำรายงานการตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักง...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 36,000
19 Jun 19
26 . หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมการขาย
-คิดนำเสนอช่องทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท -ดำเนินการขยายสาขาของบริษัทตั้งแต่การประเมิน...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-36,000
19 Jun 19
27 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,000-15,000
19 Jun 19
28 . Admin Supervisor (ฝ่ายส่งเสริมการขาย) ประจำ สำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลจัดการระบบขนส่งต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในแผนก - ควบคุม ดูแลจัดการระบบ Stock Control การเบิกจ่าย อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาและ Ware House - สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจบนพื้นฐานของกลยุทธ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 36,000
19 Jun 19
29 . Admin Supervisor (ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน)รับสมัครด่วน !
- สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี - สามารถควบคุมทีม Admin ให้ปฏิบัติงานตามได้สำเร็จขั้นตอนและเวลาที่กำหนดได้ - สามารถตรวจสอบ Application แต่ละประเภทในการขออนุมั...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 36,000
19 Jun 19

ซัมมิท แคปปิตอล
หลายอัตรา
Salary รายได้ 30,000-100,000/เดือน
19 Jun 19
31 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดการเอกสารทางด้านธนาคาร - รับเรื่องการจ่ายค่างวดเช่าซื้อรถยนต์จากลูกค้า - การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ - ดูเรื่องการ Reconciliation ทางการเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 Jun 19
32 . พนักงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 Jun 19
33 . หัวหน้าส่วนงานรีไฟแนนช์
- กำกับดูแลการทำงานของทีมรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าโครงการรีไฟแนนช์ - ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน ก่อนส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 Jun 19
34 . เจ้าหน้าที่รีไฟแนนช์
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเครดิต และออกจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนของการอนุมัติรีไฟแนนช์ - จัดทำข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 Jun 19
35 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
•ดูแลและติดตามบัญชีกับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดระหว่าง 1-29 วัน ทางโทรศัพท์ •ให้คำแนะนำและบริการพร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดค้างชำระให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง •เสนอแนวทางการชำระค่างวดแก่ลูกค้า เพ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
19 Jun 19
36 . Part-time (คีย์ข้อมูล) ประจำรามคำแหง
-คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย (จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 330/วัน
19 Jun 19
37 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานด้านเอกสาร - เตรียมเอกสาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
19 Jun 19
38 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติดต่...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
39 . Programmer
- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบและ ทดสอบโปรแกรม - พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูล ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jun 19
40 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 11,000- 20,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่าคอมมิชชั่น
19 Jun 19
  242 Positions      
Sort By 
Disability Jobs