JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝึกหัด
- เรียนรู้งานพื้นฐานด้านการตลาด โฆษณา การจัด event การทำ Promoteสินค้า - เรียนรู้งานฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงาน

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป
24 Jul 19
2 . Co-peration Manager
ประสานงานคลังสินค้า และงานในบริษัททั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
24 Jul 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.การทำระบบและวางแผนการทำวิจัยและพัฒนาตำรับยาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจหาสาเหตุ แนวทางการแก้ใขและป้องกันตำรับยาที่มีปัญหาและได้รับขอร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน (Complain and Recall Product...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
1 อัตรา
24 Jul 19
4 . ผู้จัดการประจำคลินิก รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบริหารจัดการคลินิกทั้ง 2 สาขา (พระราม2และเพลิตจิต) บริหารจัดการอัตรากำลังพลให้พร้อมเสมอ บริหารจัดการวางแผนงานในองค์กร ดูแลให้ข้อมูล แนะนำบริการให้กับลูกค้า ดูแลควบคุมคุณภาพการให้บริการ...

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
1 อัตรา
Salary 35,000 หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
5 . Operation Manager
1.บริหารจัดการ ควบคุมยอดขายของแต่ละสาขา 2.ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและการตลาด เพื่อสร้างแนวทางใหม่ๆในการทำยอดขายของแต่ละสาขา 3.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์จากกา...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์)
23 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs