JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  106 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการส่วนตัว CEO เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
รับมอบหมายงานจาก CEO เพื่อประสานงานต่อระดับปฏิบัติงาน

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
2 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
18 Sep 19
2 . Project Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้าง...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
3 . ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
• เข้าร่วมประชุมผู้จัดการอาคาร • จัดเตรียม Weekly Report, Monthly Report และรายการการประชุม • แนะนำลูกค้าและเยี่ยมเยียนดูแลพื้นที่แก่ผู้เช่า เจ้าของร่วม • ดูแลการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ของ ผู้เช่า / พน...

Savills (Thailand) Limited
5 Position
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
4 . General Manager (Electronic Parts Sales) [T01246]
- Mainly sell Electronic parts - Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure strong presence - Objectives setting, coaching and performance monitor...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000THB to 100,000THB (depends on experience)
18 Sep 19
5 . Trainee Manager (ผู้จัดการฝึกหัด)รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารยอดขาย - ดูแลบริหารทีมงาน - ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ เพื่อจัดทำ Workshop ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ตามวัตถุประสงค์

Bewell Infinity 888 Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท
18 Sep 19
6 . Marketing Manager
•ควบคุมและวางแผนกลยุทธิ์ทางการตลาดทั้ง Office,Online,วางแผนออกสื่อ โฆษณาให้กับธุรกิจของบริษัท •วิเคราะห์ลักษณะชองแบรนด์ จุดแข็ง และจุดอ่อน •วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคการเก็บข้อมูล Content ของก...

Wisdom Media Studio Co., Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
7 . Building Manager
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
8 . Store Operation Audit Manager
1.กำหนดหัวข้อในการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.อบรมให้ความรู้กับพนักงานในสาขาเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายของบริษัทที่กำหนด 3.ตรวจวัดผลการปฎิบัติงานของสาขา Size L และ Dohome...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Sep 19
9 . ผู้จัดการฝึกหัด
- เรียนรู้งานพื้นฐานด้านการตลาด โฆษณา การจัด Event การทำ Promoteสินค้า - เรียนรู้งานฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงาน

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 13,000 - 30,000
18 Sep 19
10 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาบดินทรเดชา
1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
11 . Assistant Store General Manager ประจำสาขาโซนกรุงเทพฯ
The role of an ASGM is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (พิจารณารับประกันทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด)
-รับแจ้งเคลม พิจารณาผู้สำรวจ และเสนอผู้มีอำนาจ -ตรวจสอบความเสียหาย,ประเมินความเสียหายและพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง -งานอื่นๆตามนโยบายของบริษัท -หากเคยผ่านงาน Underwriter งานเกี่ยวกับ Engineering...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
13 . Management Trainee (ผู้จัดการฝึกหัด)
- Develops a comprehensive knowledge of company products and procedure. - Provide support as needed in virous departments. - Sets performance goals and objective with management. - Develop and impl...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Sep 19
14 . ผู้จัดการอาคารรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการคอนโด งานความสะอาด ความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคารให้พร้อมใช้ ควบคุมทีมช่างอาคาร ฯลฯ

บริษัท วี-ไวส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวนมาก
Salary 25,000 ขึ้นไป
18 Sep 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายทะเบียน&ประกัน
1.ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานทะเบียน ได้แก่ การรับเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินให้แก่ตัวแทนและขนส่ง อาทิ งานต่อภาษี การโอนกรรมสิทธิ์ การรับเข้าจ่ายออกเล่มทะเบียน การกู้เงินเพื่อ...

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
1 อัตรา
Salary 45,000-55,000 บาท
18 Sep 19
16 . ผู้จัดการสาขา ประจำสวนสนุก FUN festa เกตเวย์ แอท บางซื่อรับสมัครด่วน !
1.การบริหารสาขา ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารยอดรายได้ และลดค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.บริหารการสร้างความพึงพอใจ และลดข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.บริหารกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลา...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
17 . ผู้จัดการสาขา สวนสนุก FUN Planet สาขาเซ็นทรัลพระราม 9
1.การบริหารสาขา ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารยอดรายได้ และลดค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.บริหารการสร้างความพึงพอใจ และลดข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.บริหารกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและ ลดความผิดพลา...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . Village Manager (On nut, Bangna)
Responsibilities: - Responsible for managing document tasks within the projects and coordinate with the head office for any update - Receive notification from customers and set priority to respon...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
4 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
19 . ผู้จัดการอาคาร (สำนักงาน)
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบของบริษัท
18 Sep 19
20 . ผู้จัดการอาคาร - คอนโดมิเนียม (บางโพ,บางซื่อ,เตาปูน) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
18 Sep 19
  106 Positions      
Sort By 
Disability Jobs