JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม - บริหารกำลังคนในการปฏิบิติงานให้ได้ตามแผน และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและผู้เกี่ยวข้องใน...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Jul 19
2 . Product Specialist
- รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานร่วมกับทีมขาย - ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ - ทำการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานขาย - ติดต่อกับบริษัท Supplier

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
17 Jul 19
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน(ธุรการโรงงาน)
-ดูแลเรื่องงานเอกสาร และระบบคุณภาพ ISO/GMP ภายในหน่วยงาน -ตรวจสอบและสรุปปริมาณการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป,วัสดุการบรรจุ และวัตถุดิบ -พิมพ์รายงานบัญชีการขายยาที่ผลิตให้แผนกผลิต -ทำประวัติเครื่องจักร/...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
5 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
ควบคุมขั้นตอนการผลิต/การบรรจุสินค้า/กำหนดเป้าหมายการผลิต บริหาร Manpower ในทีมรวมถึงดูแลและตรวจสอบ stock สินค้า

บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
6 . หัวหน้าหน่วยงานผลิต
1.ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2.ผลิตงานส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกำหนด 3.เพิ่มกำลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร 4.ทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน เพื่อลดของเสีย ลดการใช้พลังงาน 5.ควบค...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
2 Position
Salary 12,000-20,000
16 Jul 19
7 . Leader
- ควบคุม วางแผน การทำงานของเครื่องจักร ในไลน์การผลิต - ควบคุมการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต

Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary สามารถต่อรองได้
15 Jul 19
8 . PROCESS ENGINEER/R&D MANAGER
1.รับผิดชอบการผลิตสินค้าทุกๆ ชนิดของโรงงาน 2.จัดทำตารางการผลิตประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและวางแผนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 3.รับผิดชอบค...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Jul 19
9 . QC MANAGER / ASST. MANAGERรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และพัฒนา ระบบการทดสอบคุณภาพ และการชี้บ่งสถานะการตรวจและทดสอบ ให้สอดคล้อง ตามแผนคุณภาพและนโยบายของบริษัท ฯ - ติดตามปัญหาคุณภาพ ที่ได้รับแจ้งระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา รวมทั้งผลิตภัณฑ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์(ตามตกลง)
10 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs