JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  61 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ -ดูแลงานด้านเทคนิคเพื่อให้การผลิตที่ได้คุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปต...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Aug 19
2 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
3 . รองผู้จัดการฝ่ายวางแผน (Demand)
- จัดทำการประมาณการขายร่วมกับช่องทางขาย - ควบและปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการขาย - จัดการประชุม S&OP ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความการขายให้เป็น...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 Aug 19
4 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
5 . ผู้จัดการโรงงาน ผลิตประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม
• วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม • พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตฯ •. ทำ BOM // แบบผลิต และ ออกแบบแม่พิมพ ได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ • พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญห...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary NA
24 Aug 19
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์/อาหาร)
1. ดูแล ควบคุมจัดการในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ควบคุม ดูแ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
2 อัตรา
24 Aug 19
7 . Senior Inspectorรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการออกพื้นที่หรือควบคุมทีมงานในการตรวจสอบแปลงผักเกษตรกร 2.ควบคุม แนะนำ ขั้นตอนการยื่นเอกสารทำการรับรอง Organic Certification ของแต่ละเกษตรกรในแต่ละฟาร์ม 3.ควบคุมดูแลการส่งตัวอย่างไปทดสอบยัง...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 Aug 19
8 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ปฏิบัติตามคำสั่งของ หัวหน้าฝ่ายผลิต - ควบคุมดูแลกำลังคน แล้วควบคุมงานต่างๆตามลำดับงาน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000
24 Aug 19
9 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ควบคุมการผลิต -ติดต่อหน่วยงานราชการ -วางแผนการผลิตและพัฒนาสูตร -จัดทำเอกสารการผลิตและอื่นๆ

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และ FSSC 3.บริหารต้นทุนโดยลดต้นทุนของเสียและ...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 Aug 19
12 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ความคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนคุณภาพที่จัดทำขึ้น 2. ประสานงานและติดตามกับฝ่ายต่างๆ ในด้านการผลิต 3. ปรับปรุงการดำเนินงานในฝ่ายลิต 4. เขียนร...

บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
1 อัตรา
24 Aug 19
13 . วิศวกรไฟฟ้า/โฟร์แมน
1.ควบคุมงานหน้างาน 2.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.แก้ปัญหาหน้างาน,ปัญหาเฉพาะหน้า 4.ถอดปริมาณวัสดุและวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อสั่งของ 5.อัปเดตและรายงานประจำวัน 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี เค คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 Positions
23 Aug 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงาน เช่น Word Instruction , แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2. ประมาณการยอดการผลิต และวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า 3. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
16 . รองหัวหน้าหน่วยผลิตชิ้นส่วน
1.จัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2.วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับการผลิต 3.ควบคุมของเสียและงาน Claim จากลูกค้าไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.ควบคุมดูและรักษาผลิตภัณฑ์ที่ทำการ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
17 . รองหัวหน้าส่วนฝ่ายงานผลิตชิ้นส่วน
1.ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนงานขึ้นรูป,งานตัด,พับ,เจาะ,เชื่อม 2.จัดทำ Action Plan ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 3.ควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 4 M ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.บริหารงานการผลิตของหน่วยงานให้ได้ตา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
18 . Production Manager / Assistant Production Manager
JOB FUNCTIONS: -Provides leadership and direction to production management and employees to continuously improve quality, reduce waste and increase productivity. -Responsibilities include plannin...

บริษัท แอม แพค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 Aug 19
19 . Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน
รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคร...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
23 Aug 19
20 . Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-Implement and control the production schedule -Review and adjust the schedule where needed -Manage human and material resources to meet production targets -Analyze production and quality control t...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
  61 Positions      
Sort By 
Disability Jobs