JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  60 Positions      
Sort By 
1 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ดูแลควบคุม การผลิตสินค้าของบริษัทให้ได้มาตราฐาน - บริหารงานทีมฝ่ายผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมต้นทุนและรวมถึงวางแผนงานผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
3 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
4 . QC Supervisor
1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วิเคราะห์ข้อมูล,ประมวลผล จัดทำสถิติประจำสัปดาห์/เดือน 4. ร่วมกำหนดมาตร...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาท
26 Aug 19
5 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์/อาหาร)
1. ดูแล ควบคุมจัดการในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ควบคุม ดูแ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
2 อัตรา
26 Aug 19
6 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ควบคุมการผลิต -ติดต่อหน่วยงานราชการ -วางแผนการผลิตและพัฒนาสูตร -จัดทำเอกสารการผลิตและอื่นๆ

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และ FSSC 3.บริหารต้นทุนโดยลดต้นทุนของเสียและ...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
8 . รองผู้จัดการฝ่ายวางแผน (Demand)
- จัดทำการประมาณการขายร่วมกับช่องทางขาย - ควบและปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการขาย - จัดการประชุม S&OP ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความการขายให้เป็น...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
26 Aug 19
9 . Production Manager / Assistant Production Manager
JOB FUNCTIONS: -Provides leadership and direction to production management and employees to continuously improve quality, reduce waste and increase productivity. -Responsibilities include plannin...

บริษัท แอม แพค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
26 Aug 19
10 . ผู้จัดการแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมคุณภาพของสินค้า (เบเกอรี่, เค้ก ฯลฯ) 2.ดูแลจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 3.ควบคุม/ดูแล/ประสานงานตรวจติตตามกระบวนการภายในของบริษัท 4.วางแผนและดูแลระบบบริหารคุณภาพ GMP, HACCP 5.งาน...

Aroma Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่อาคาร (คอนโดไอดีโอ โมบิ จรัญสนิทวงศ์35)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - ดูแล ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และ บริษัทฯ แม่บ้าน ,รปภ. - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการด...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 16,000 บาท หรือตามประสบการณ์
26 Aug 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงาน เช่น Word Instruction , แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2. ประมาณการยอดการผลิต และวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า 3. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
13 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.Process Control 2.Man Control 3.Quality Control 4.Shipping Control 5.Efficiancy Control

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
5 อัตรา
Salary 15,000-20,000
26 Aug 19
14 . Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
5 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
15 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
รับผิดชอบในการช่วยวางแผน ควบคุม และตรวจสอบการรีด-พับ-บรรจุงาน การตรวจสอบโลหะ คุณภาพงานบรรจุ และการส่งออกสินค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
16 . Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-Implement and control the production schedule -Review and adjust the schedule where needed -Manage human and material resources to meet production targets -Analyze production and quality control t...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
17 . Lean Excellence Department Manager/ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบลีนรับสมัครด่วน !
Roles & Responsibilities: - ทบทวนกลยุทธ์องค์กร ร่วมกำหนดทิศทางสู่ความเป็นเลิศทางการผลิต - ขับเคลื่อนกลยุทธ์ลีน ผ่านเครื่องมือของลีนไปสู่หน่วยงานาต่างๆทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ - ทำงานร่วมกับผู้บริหารข...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
26 Aug 19
18 . Compliance Excellence Division Manager/ผู้จัดการฝ่ายรักษาระบบความสอดคล้องรับสมัครด่วน !
- Conduct periodic internal reviews or audits to ensure that compliance procedures are followed - Conduct HSE/Labor audits to ensure adherence to environmental standards, identify compliance issues t...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
26 Aug 19
19 . Quality Excellence Division Manager ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพรับสมัครด่วน !
Restponsibilities 1. Develop, manage implement, communicate and maintain a quality plan to bring the Company's Quality Assurance Systems and Policies into compliance with quality system requiremen...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
20 . Environmental Sustainability DPM/ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานลูกค้าและกฏหมาย - อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม - update ข้อกำหนดกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินระบบด้านสิ่งแวดล้อ...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
  60 Positions      
Sort By 
Disability Jobs