JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานควบคุมเครื่องตัดแกนพลาสติก
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งเจริญจิ๋วเวลรี่ จำกัด
23 May 19
2 . หัวหน้างานปัก (สนง.ใหญ่บางจาก )
- เตรียมอุปกรณ์การผลิต - ควบคุณคุณภาพในการปัก - จัดเตรียมจ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา - สามารถตรวจดูชิ้นงานที่ไม่มีคุณภาพได้ - สามารถใช้เครื่องจักรปัก แบบ 15 หัว หรือใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ - ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
23 May 19
3 . ช่างคุมเครื่องจักร (ฝ่ายผลิต สาขานิคมลาดกระบัง) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทฯ (ผลิตสติ๊กเกอร์) ให้ทำงานได้ตลอดเวลา 2. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานตามแผนการผลิต 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรให้ได้คุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน 4. ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
Latkrabang Industrial Bangkok
5 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000 บาท
23 May 19
4 . คุมเครื่องเลเซอร์สลัก
- คุมเครื่องเลเซอร์สลักไม้ - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนเลเซอร์ลงบนชิ้นงาน - จัดสินค้าให้ตรงตามออเดอร์ลูกค้า - ตรวจสอบและดูแลรักษาให้เครื่องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ** มีสอนการ...

บริษัท ดอทชีป จำกัด
1 Position
Salary 10,000
23 May 19
5 . ช่าง Stamping Operator (ฝ่ายผลิต-นิคมลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
- รับหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรแสตมปิ้ง Set upแม่พิมพ์โลหะ(เครื่อง CNC) และตรวจสอบเป็นประจำ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานให้ได้จำนวนสินค้าตามใบสั่งงาน - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามคุณภาพที่สั่...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
Latkrabang Industrial Bangkok
10 อัตรา
Salary 10,000 - 13,000 บาท++
23 May 19
6 . พนักงานประจำเครื่องลามิเนต (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมวัตถุดิบ กระดาษ ,ฟิล์ม, กาว ให้พร้อมสำหรับการผลิต 2.ช่วยหัวหน้าเครื่องตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอตลอดผลิต 3.ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตเสมอ

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ INKJET
- จัดลำดับงานให้สอดคล้องกับแผนงานตามใบสั่งผลิต - ประสานกับฝ่ายผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคที่ติดขัดในการผลิต - ประสานงานกับทีมงานเพื่อค้นคิดหาวิธีการทำงานใหม่ๆให้ผลิ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
8 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบ 3. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้ 4. หน้าที่อื่นๆ ตาม...

บริษัท 5 พระเจดีย์โอสถ จำกัด
2 Position
Salary 10,000 - 13,000 บาท
23 May 19
9 . พนง.ควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องเจาะหรือเครื่องCNCหรือเครื่องตัด 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 10,000 - 13,000 บาท
23 May 19
10 . พนักงานประจำเครื่องจักร
- Set Up , Setting CINCOM - ประจำเครื่อง CINCOM - Repair parts - Check material

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
3 Position
Salary 10,000-12,000
23 May 19
11 . พนักงานประจำเครื่องกลึง CNC
- SET UP SETING เครื่อง CNC - ควบคุมคุณภาพชิ้นงานในขั้นตอนการผลิต

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 10,000-15,000 บาท
23 May 19
12 . เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร 2.ทำงานตามแบบงานที่ได้รับมอบหมาย 3.จดบันทึกรายงานการผลิต

บริษัท สุทอง แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 May 19
13 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
-ควบคุม ดูแล PM เครื่องจักร

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000-50,000
20 May 19
14 . Site Supervisor(ME / EE)
1.งานความคุมดูแลผู้รับเหมาในการติดตั้งเครื่องจักร ประเภท Water chiller, AHU, Water pump, Water piping etc. 2.จัดทำเอกสารสั่งงานรายวัน ระบบเครื่องกล และ ไฟฟ้ากำลัง 3.ควบคุมการทำงานของ ผู้รับเหมาให้เ...

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 17,000 บาท
17 May 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร
- ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรับผิดชอยด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร - พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครื่องจักร - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นประสิทธิภาพ - ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท - คง...

บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือนตามตกลง (ประสบการณ์)
16 May 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs