JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . NPD.Officer (New Product Development )
- ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานภายในบริษัทได้

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
18 Jul 19
3 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
ควบคุมขั้นตอนการผลิต/การบรรจุสินค้า/กำหนดเป้าหมายการผลิต บริหาร Manpower ในทีมรวมถึงดูแลและตรวจสอบ stock สินค้า

บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสโตร์ / ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
• ดูแลงานด้านงานเอกสารในแผนก • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ DCCรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO KPI HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
18 Jul 19
6 . ควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารงานตามระบบคุณภาพ GMP, ISO 9001 :2008, ISO 9001 : 2015, ฮาลาล ,ISO 22716 : 2007 (R04) และมาตรฐานอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด 3.ควบคุมจัดการการติดต่...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-17,000
18 Jul 19
7 . หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต
1. ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3. วิเคราะห์และวางแผนการผลิต และแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง (QC)
- รับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เข้าคลังสินค้า พร้อมสุ่มตัวอย่างทดสอบลักษณะที่สำคัญทางกายภาพ - จัดทำมาตรฐานและวางแผนด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด - กำหนดวิธีการป...

บริษัท โอเรียนทัล อโรม่า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
9 . Product Specialist
- รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานร่วมกับทีมขาย - ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ - ทำการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานขาย - ติดต่อกับบริษัท Supplier

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
18 Jul 19
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน(ธุรการโรงงาน)
-ดูแลเรื่องงานเอกสาร และระบบคุณภาพ ISO/GMP ภายในหน่วยงาน -ตรวจสอบและสรุปปริมาณการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป,วัสดุการบรรจุ และวัตถุดิบ -พิมพ์รายงานบัญชีการขายยาที่ผลิตให้แผนกผลิต -ทำประวัติเครื่องจักร/...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
11 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์(ปฏิบัติงานที่บางพลัด)
- วางแผนจัดเตรียม Media และ Reagents ต่างๆที่ต้องใช้ในงานวิเคราะห์เคมีและจุลชีวะตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลให้มี Reagents และ Media หรือสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ - ช่วยนักวิเคราะห์ใน...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . Analyst (Pharmaceutical Business)Urgently Required !
>> Perform Physical and Chemical testing in laboratory for : >> Products as per product specifications > Process Validation > Stability testing > Cleaning Validation >> Analytical reques...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 Position
18 Jul 19
14 . QC Assistant (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ QC)
- ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary 9,750 +เบี้ยขยัน +ค่าล่วงเวลา
18 Jul 19
15 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม - บริหารกำลังคนในการปฏิบิติงานให้ได้ตามแผน และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและผู้เกี่ยวข้องใน...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
18 Jul 19
17 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์(ตามตกลง)
18 Jul 19
18 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
-ควบคุมและดำเนินการตามแผนการผลิต -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . PROCESS ENGINEER/R&D MANAGER
1.รับผิดชอบการผลิตสินค้าทุกๆ ชนิดของโรงงาน 2.จัดทำตารางการผลิตประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและวางแผนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 3.รับผิดชอบค...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
20 . QC MANAGER / ASST. MANAGERรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และพัฒนา ระบบการทดสอบคุณภาพ และการชี้บ่งสถานะการตรวจและทดสอบ ให้สอดคล้อง ตามแผนคุณภาพและนโยบายของบริษัท ฯ - ติดตามปัญหาคุณภาพ ที่ได้รับแจ้งระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา รวมทั้งผลิตภัณฑ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs