JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตามคำสังที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ค่าแรงรายวัน วันละ 325 บาท (หากมีประสบการณ์ตรง พิจารณาเป็นรายเดือน)
22 Jul 19
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสโตร์ / ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
• ดูแลงานด้านงานเอกสารในแผนก • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ปฎิบัติงานขั้นตอนการผลิตตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบ และควบคุมการผลิตตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 3. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
19 Jul 19
4 . พนักงานชั่งสาร
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน : 1.หน้าที่เบิก/รับ วัตถุดิบ ตามที่เอกสารกำหนด 2.หน้าที่ ชั่งสาร (RM)ให้ถูกต้อง และบันทึกเอกสารามที่กำหนดให้ 3.ดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อย ของอุปกรณ์ และพื้นที่ที่...

บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
5 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
-ควบคุมและดำเนินการตามแผนการผลิต -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs