JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  63 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมและจัดทำฐานข้อมูล ISO, BOM, WIP ของฝ่ายผลิต 2.ติดตามข้อมูลและประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายผลิต 3.จัดทำรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน ของผลิตส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
2 . พนักงานผลิตอาหาร (ซ.กิ่งแก้ว 44 จ.สมุทรปราการ)
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเป็นมาก่อน ทำงานในไลน์ผลิตอาหาร - เตรียมวัตถุดิบอาหาร - จัดเรียงสินค้า - แพ็คห่อสินค้า - จัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมส่งออก - เคลียร์/ทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำอาหาร ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
5 อัตรา
Salary 9,000-10,000 บาท
27 May 19
3 . พนักงานประเมินวัตถุดิบ
1.การประเมินการใช้วัตถุดิบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบการประเมินราคาขาย 2.รวบรวมข้อมูลต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการประเมินราคาขาย 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 May 19
4 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค โอสถสภาหัวหมาก (C223)
1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโรงงาน 2. ทำหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย สัญญาจ้าง เริ่ม มี.ค.-ธ.ค.2562

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
10 Position
Salary 9,750 บาทขึ้นไป
27 May 19
5 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
- ปฏิบัติงานในส่วนงานผลิต

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
6 . Operation Analysis Officer (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บเอกสารการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต -จัดทำและสรุปรายงาน Production Performance ของฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อ, ประสานงานในฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ืN/A
27 May 19
7 . พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคนิครับสมัครด่วน !
- เตรียมการผลิต และควบคุมการผลิตสินค้าในส่วนงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (รามคำแหง) จำกัด
5 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
27 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนการทำงาน 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.รายงานผลการทำงานประจำวันต่อผู้บังบัญชา 4.ทำความสะอาดพื้นที่การทำงานให้มีความสะอาดอยู่เสมอ...

บริษัท บีเค เม็ททอลชีท รามคำแหง จำกัด
4 อัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
27 May 19
9 . เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพ QC/QA
-ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิต -ตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จรูป - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

NGG Group
2 ด่วน!!
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
10 . พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ) พระราม 3รับสมัครด่วน !
1. มีหน้าที่ทำการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 2. ทำการขนย้ายวัตถุดิบหรือสิ่งของลงจากรถที่ผู้ขายนำมาส่ง และ/หรือ ขนย้ายวั...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 May 19
11 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ปฎิบัติงานขั้นตอนการผลิตตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบ และควบคุมการผลิตตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 3. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
27 May 19
12 . พนักงานทั่วไป ส่วนงานการพิมพ์
ดูแลงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ ตัดสติ๊กเกอร์ ตัดงานสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก

บริษัท โกพริ้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
27 May 19
13 . พนักงานฝ่ายผลิต - โรงงานลาดพร้าว 107
- ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต - เตรียมวัตถุดิบ ควบคุมเครื่องจักร, จุดงานหมุนเวียน - ทำงานยกของหนักได้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้ากะ, ทำ OT ได้ - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาปกติ 08.00 - 17.00...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 325.-/วัน+ เบี้ยขยัน+ค่าตำแหน่ง+ค่ากะ+ค่าความยากตามจุดงาน
27 May 19
14 . ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์และควบคุมโรงงาน
- ถอดปริมาณของโครงการ และทำแบบส่งผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมและบริหารการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานด้...

W&S Decoration Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามความสามารถ
27 May 19
15 . เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยฝ่ายผลิต
1.กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.กวดขันระเบียบวินัยของพนักงาน 3.พัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 4.วางแผนและควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ตัด, สลิด, กรอ เทปกาวสำเร็จรูป

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,000 บาท
27 May 19

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary วันละ 330 บาท
27 May 19
18 . พนักงานปัก รับสมัครด่วน !
- เตรียมอุปกรณ์การผลิต - ควบคุมงานปักให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
Salary เฉลี่ยวันละ 500บาท รวม OT
27 May 19
19 . Service Staff - Set Up (พนักงานจัดเตรียมสถานที่)
- รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ และรื้อถอนอุปกรณ์ - ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
27 May 19
20 . พนักงานผลิตน้ำซอส
1.ผลิตน้ำซอล ส่งครัวกลางและสาขา 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต **หยุดวันอาทิตย์

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
27 May 19
  63 Positions      
Sort By 
Disability Jobs