JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  27 Positions      
Sort By 
1 . NPD.Officer (New Product Development )
- ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานภายในบริษัทได้

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Aug 19
2 . ฝ่ายผลิต (วางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-จัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้าหมวก กระเป๋าผ้า ร่ม และของพรี...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-23,000 บาท
24 Aug 19
3 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วิเคราะห์และวา...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
1 อัตรา
24 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานตามเครื่อง ให้ทันต่อการส่งมอบให้ลูกค้า 2. วางแผนงานตามเครื่องให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 3. ลงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานประจำวัน 4. เก็บข้อมูลสูญเสียทุกแผนกทุกวัน 5. ติดตามงานที่วางแผนไ...

บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
7 . Product Development Executiveรับสมัครด่วน !
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
9 . Process Engineer
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
10 . ควบคุมการผลิต
- ประสานงานดูแลการผลิต - ดูวัสดุต่างๆที่ต้องใช้งาน - ดูแบบ ผลิตตามแบบ ให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท แพนแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
23 Aug 19
11 . Planning Officer รับสมัครด่วน !
- รับวัตถุดิบและตรวจสอบความถูกต้องของ Forecast / order ลูกค้า - วางแผนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุม ดูแล จัดเก็บ แจกจ่ายเอกสารจากลูกค้า - ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
13 . Planning Development Supervisor
The Planning Development Supervisor is part of Planning Development team, responsible to develop, maintain and update best practices, tools, and systems within production master planning, production s...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 position
Salary Negotiable
23 Aug 19
14 . หัวหน้ากลุ่มงานตัดผ้า
1.ควบคุมการผลิต 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารต่างๆ

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 17,000
23 Aug 19
15 . หัวหน้าคุมไลน์ผลิต
1.วางแผนการทำงาน และควบคุมไลน์ผลิต 2.ปรับปรุงพัฒนาไลน์ผลิต 3.บริหารผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 17,000
23 Aug 19
16 . Production Control Order Planning Officer (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-รับผิดชอบดูแลวางแผนการรับ ORDER ตามกำลังการผลิต -ประสานงานกับ Sale Co. -ตอบรับคำสั่งซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อต่างๆ -ดูแลและตรวจ Check รายละเอียดในการตอบ PO -Up Date งาน Movement ของ Order ...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
17 . พนักงานประเมินวัตถุดิบ
1. จัดทำการประเมินการใช้วัตถุดิบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบการประเมินราคาขาย 2. รวบรวมข้อมูลต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการประเมินราคาขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
23 Aug 19
19 . Production and Planning Supervisor ประจำที่ประชาอุทิศ,ทุ่งครุUrgently Required !
หน้าที่และรายละเอียดงาน - ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ควบคุมและติดตามประสานงานการผลิตกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1อัตรา ด่วนมาก!!! ด่วนมาก!!!
Salary 35,000-50,000 บาท/เดือน + สวัสดิการต่างๆ
23 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคู่มือผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงาน BHIRAJ TOWER at EmQuartier
o ประสานงานกับทีมเพื่อพัฒนาคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์และแจกจ่ายให้กับการผลิตตามสัญญา o ติดตามเอกสารที่ขาดหายไปสำหรับการออก PIH ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่แก้ไขและเปลี่ยนแปลงใด ๆ o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบำรุง...

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
1 Position
Salary 18,000-25,000
22 Aug 19
  27 Positions      
Sort By 
Disability Jobs