JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  24 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
2 . ฝ่ายผลิต (วางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-จัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้าหมวก กระเป๋าผ้า ร่ม และของพรี...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-23,000 บาท
20 Aug 19
3 . NPD.Officer (New Product Development )
- ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานภายในบริษัทได้

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วิเคราะห์และวา...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
1 อัตรา
20 Aug 19
5 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Aug 19
6 . ผจก.วางแผนและเทคนิคการผลิต
- บริหารวางแผนและเทคนิคการผลิต

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20 Aug 19
7 . PIH CO-ORDINATOR ปฏิบัติงาน BHIRAJ TOWER at EmQuartier
o ประสานงานกับทีมเพื่อพัฒนาคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์และแจกจ่ายให้กับการผลิตตามสัญญา o ติดตามเอกสารที่ขาดหายไปสำหรับการออก PIH ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่แก้ไขและเปลี่ยนแปลงใด ๆ o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบำรุง...

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
1 Position
Salary 18,000-25,000
20 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 19
9 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
20 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์(New Product Development Officer)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน ดำเนินการ Lead Time รวมทั้งสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ ราคา บรรจุภัณฑ์ ของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.ดำเนินการ การทดสอบตัวอย่างสินค้า ข้อมูลสินค้า และราคาอย่างเป็นระบบ 3.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ต...

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
11 . Production Control Order Planning Officer (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-รับผิดชอบดูแลวางแผนการรับ ORDER ตามกำลังการผลิต -ประสานงานกับ Sale Co. -ตอบรับคำสั่งซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อต่างๆ -ดูแลและตรวจ Check รายละเอียดในการตอบ PO -Up Date งาน Movement ของ Order ...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
20 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ประสานงานรวบรวมข้อมูล Order และรายละเอียดสินค้าเพื่อใช้ประกอบการวางแผน 2.ประสานงานตรวจเช็คข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลัง 3.จัดทำแผนการผลิตและประสานงานส่งผลิตสินค้าเพื่อให้สอดคล้องตามการส่งมอบสินค้า 4....

บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด
2 Position
19 Aug 19
15 . Product Development Executiveรับสมัครด่วน !
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานตามเครื่อง ให้ทันต่อการส่งมอบให้ลูกค้า 2. วางแผนงานตามเครื่องให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 3. ลงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานประจำวัน 4. เก็บข้อมูลสูญเสียทุกแผนกทุกวัน 5. ติดตามงานที่วางแผนไ...

บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
17 . พนักงานประเมินวัตถุดิบ
1. จัดทำการประเมินการใช้วัตถุดิบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบการประเมินราคาขาย 2. รวบรวมข้อมูลต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการประเมินราคาขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
18 . หัวหน้ากลุ่มงานตัดผ้า
1.วางแผนการปฎิบัติงานประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3.กำกับการทำงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐาน

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
19 . หัวหน้าคุมไลน์ผลิต
1.วางแผนการทำงาน และควบคุมไลน์ผลิต 2.ปรับปรุงพัฒนาไลน์ผลิต 3.บริหารผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 17,000
17 Aug 19
20 . Production and Planning Supervisor ประจำที่ประชาอุทิศ,ทุ่งครุUrgently Required !
หน้าที่และรายละเอียดงาน - ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ควบคุมและติดตามประสานงานการผลิตกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1อัตรา ด่วนมาก!!! ด่วนมาก!!!
Salary 35,000-50,000 บาท/เดือน + สวัสดิการต่างๆ
16 Aug 19
  24 Positions      
Sort By 
Disability Jobs