JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายผลิต (วางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-จัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้าหมวก กระเป๋าผ้า ร่ม และของพรี...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-23,000 บาท
17 Sep 19
2 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตสั่งซื้อ RM&PK(Planning Officer)
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการสั่งซื้อ RM&PK - ควบคุมติด F/C และ Demand ของ MKT - ประสานงานการสั่งซื้อวัตถุดิบ (RM&PK ) กับจัดซื้อ และ Supplier (MRP) - จัดทำแผน MPS ติดตามงาน Production

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
17 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
5 . Process Engineer
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
7 . พนักงานเตรียมการผลิต รับสมัครด่วน !
- ดูแลการจัดสรรวัสดุให้กับฝ่ายผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า - ดูแลสภาพของคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและเป็นระเบียบ - รับผิดชอบการติดฉลากสินค้าตามดีไซน์และข้อกำหนดของลูกค้า - รับผิดชอบสินค้าในคลัง รวมถึงสิน...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
Salary 12,000 - 14,000
17 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
9 . หัวหน้ากลุ่ม แผนกตัด
1.ควบคุมการผลิต 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสาร

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 17,000
17 Sep 19
10 . หัวหน้าคุมไลน์ผลิต
1.วางแผนการทำงาน และควบคุมไลน์ผลิต 2.ปรับปรุงพัฒนาไลน์ผลิต 3.บริหารผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 17,000
17 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
17 Sep 19
12 . หัวหน้า QCรับสมัครด่วน !
1.นำข้อกำหนดของลูกค้ามาปรับใช้เป็นมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพในองค์กร 2.ออกมาตรฐานการตรวจสอบชิ้นงาน,การใช้เครื่องมือวัด 3.อบรบวิธีการตรวจสอบชิ้นงาน,การใช้เครื่องมือวัดให้กับ Inspector 4.จัดทำ Check ...

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมหน้างาน วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วิเคราะ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
2 อัตรา
17 Sep 19
14 . วางแผนการผลิต
1.วางแผน ควบคุม ติดตามเเละเเก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการวางแผนการจัดการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต 2.ปรับปรุงแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์เเละวัตถุดิบที่มี 3.ร่วมกำหนดควบคุมเเละ...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
17 Sep 19
15 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
16 Sep 19
16 . Production Planning Engineer (ผลิตแม่พิมพ์โลหะ)
- วางแผนการผลิตงานแม่พิมพ์โลหะ - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลจัดสรรใช้ทรัพยากร ต่างๆในการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary 18,000-25,000
16 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( ทำงานที่บางบอน )
1. ทำงานในส่วนของการวางแผนการผลิตในออฟฟิศ และติดต่อกับฝ่ายผลิตในไลน์การผลิต เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตกระดาษลูกฟูก 2. ดูแลเอกสารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
18 . หัวหน้าควบคุมงานผลิต
- ประสานงานและรับเอกสารใบสั่งงานจากฝ่ายขายเพือวางแผนในการผลิต - รับผิดชอบในการวางแผนงาน รวมถึงจัดเตรียมกำลังคน ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้เพียงพอ ต่อการผลิตชิ้นงาน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรง...

บริษัท อุดทะยาน จำกัด
1 Position
Salary 25,000-29,900
16 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ประสานงานรวบรวมข้อมูล Order และรายละเอียดสินค้าเพื่อใช้ประกอบการวางแผน 2.ประสานงานตรวจเช็คข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลัง 3.จัดทำแผนการผลิตและประสานงานส่งผลิตสินค้าเพื่อให้สอดคล้องตามการส่งมอบสินค้า 4....

บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด
2 Position
16 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิต - คำนวณวัตถุดิบ - คำนวณกำลังการผลิต - สรุปผลการทำงานและแผนการผลิต

บริษัท ป.ณรงค์ แอนด์ พี.เอ็น.ไอ.จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
16 Sep 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs