JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
25 Mar 19
2 . Production Planning & Logistics Specialist
1.ภารกิจหลักของตำแหน่ง - วางแผนและวิเคราะห์การสั่งผลิต / การจัดส่งหนังสือ ให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ล่ะสาขา โดยคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณความต้องการในแต่ล่ะช่วงเวลา และการจัดส่งให้ต...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
25 Mar 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
4 . Production Planning Staff รับสมัครด่วน !
-Able to calculate material requirement depend on production forecast/sales order requirement -Ensure that the production schedule of manufacturing is align with delivery schedule, review daily ,week...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 25,000 บาท
25 Mar 19
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนคุณภาพ (Work Place Bangphli)
- ควบคุมดูแลการจัดทำแผนดำเนินการผลิต - รับและตรวจสอบแผนการผลิต คำสั่งซื้อจากลูกค้าภายในประเทศ - กำหนดแผนการผลิตจากระบบเอกสารคุณภาพแผนกต่าง ๆ - ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท ในกรณีมีปัญหา -...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
1 ตำแหน่ง
25 Mar 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Mar 19
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
1.ติดตามงานส่งออก 2.เช็คข้อมูลตามกำหนดส่ง 3.ติดตามงานตัวอย่าง 4.ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตตรา
Salary 14,500 บาท
25 Mar 19
8 . วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำข้อมูลงานวางแผนในการผลิตให้โรงงาน - ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ทำข้อมูลสรุปของโรงงานทุกเดือน

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Mar 19
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- รับใบสั่งผลิตจากฝ่ายขาย - ติดต่อประสานงานแต่ละแผนก - เปิด PR ใบขอซื้อ - ติดตามผลการทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานการส่งงานประจำวัน - จัดทำเอกสารส่งของ

บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19

บริษัท แม็คพาเรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่ประสบการณ์ และ ข้อตกลงกับทางบริษัท
25 Mar 19

บริษัท บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทส จำกัด
1 อัตรา
25 Mar 19
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ประสานงานรวบรวมข้อมูล Order และรายละเอียดสินค้าเพื่อใช้ประกอบการวางแผน 2.ประสานงานตรวจเช็คข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลัง 3.จัดทำแผนการผลิตและประสานงานส่งผลิตสินค้าเพื่อให้สอดคล้องตามการส่งมอบสินค้า 4. ติด...

บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด
1 Position
25 Mar 19
15 . เจ้าหน้าที่แผนก Production
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสียที่เกิดจากการทำงาน - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหน...

Smartpro Instrument Co., Ltd
5 Position
Salary 25,000 ~ 35,000 ตามประสบการณ์
25 Mar 19
16 . PRODUCTION STAFFรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมแผนงานในกระบวนการผลิต 2.ปรับปรุงและพัฒนาในสายงานผลิต และสามารถแก้ไขปัญหาในงานผลิตได้ 3.จัดทำเอกสารในสายงานผลิต และกำหนดเป้าหมายของการผลิต 4.มอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถดูแลค...

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
17 . Production
- เพื่อสุขภาพ และความงาม เครื่องสำอางค์ คอลลาเจน อาหารเสริม เครื่องครัว - ควบคุมการผลิตรายการ,บริหารจัดการงานร่วมกับ SCRIPT และทีมผลิต,บริหารจัดการควบคุมภาพ,ควบคุมดูแลทีม Creative,Project ตั้งแต่เริ่...

บริษัท นาทีทอง 999 จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000
23 Mar 19
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
วางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 Mar 19
19 . Service Planner / Material Planner or Scheduler
Our client is a Switzerland-originated global company speacialized in manufacturer and distributor of traceability and product identification equipment for customers in the packaging industry. Sal...

Linktrix Consultants Co.,Ltd.
1 Position
Salary Up to THB 40,000 (+ Benefits)
22 Mar 19
20 . วิศกรอุตสาหการ
-วิเคราะห์ วางโครงการ อำนวยการหรือควบคุมการสร้าง การผลิต การคำนวณออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานสิ่งทอทั่วไป -การใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุป...

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 20,000-30,000
22 Mar 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs