JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายผลิต (วางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-จัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้าหมวก กระเป๋าผ้า ร่ม และของพรี...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-23,000 บาท
18 Sep 19
2 . Production Planning Engineer (ผลิตแม่พิมพ์โลหะ)
- วางแผนการผลิตงานแม่พิมพ์โลหะ - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลจัดสรรใช้ทรัพยากร ต่างๆในการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary 18,000-25,000
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตสั่งซื้อ RM&PK(Planning Officer)
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการสั่งซื้อ RM&PK - ควบคุมติด F/C และ Demand ของ MKT - ประสานงานการสั่งซื้อวัตถุดิบ (RM&PK ) กับจัดซื้อ และ Supplier (MRP) - จัดทำแผน MPS ติดตามงาน Production

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . หัวหน้ากลุ่ม แผนกตัด
1.ควบคุมการผลิต 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสาร

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 17,000
18 Sep 19
6 . หัวหน้าคุมไลน์ผลิต
1.วางแผนการทำงาน และควบคุมไลน์ผลิต 2.ปรับปรุงพัฒนาไลน์ผลิต 3.บริหารผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 17,000
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมหน้างาน วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วิเคราะ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
2 อัตรา
18 Sep 19
11 . Production Planning Staff รับสมัครด่วน !
-Able to calculate material requirement depend on production forecast/sales order requirement -Ensure that the production schedule of manufacturing is align with delivery schedule, review daily ,week...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 25,000 บาท
18 Sep 19
12 . Process Engineer
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
18 Sep 19
14 . หัวหน้า QCรับสมัครด่วน !
1.นำข้อกำหนดของลูกค้ามาปรับใช้เป็นมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพในองค์กร 2.ออกมาตรฐานการตรวจสอบชิ้นงาน,การใช้เครื่องมือวัด 3.อบรบวิธีการตรวจสอบชิ้นงาน,การใช้เครื่องมือวัดให้กับ Inspector 4.จัดทำ Check ...

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- บันทึกการผลิตรายวันเข้าระบบ - สรุปยอดการผลิตรายวัน - ออกรายงานการผลิตรายวัน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด
2 Position
Salary 13,000 - 16,000
18 Sep 19
16 . Planning Development Supervisor
The Planning Development Supervisor is part of Planning Development team, responsible to develop, maintain and update best practices, tools, and systems within production master planning, production s...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 position
Salary Negotiable
18 Sep 19
17 . พนักงานเตรียมการผลิต รับสมัครด่วน !
- ดูแลการจัดสรรวัสดุให้กับฝ่ายผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า - ดูแลสภาพของคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและเป็นระเบียบ - รับผิดชอบการติดฉลากสินค้าตามดีไซน์และข้อกำหนดของลูกค้า - รับผิดชอบสินค้าในคลัง รวมถึงสิน...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
Salary 12,000 - 14,000
17 Sep 19
18 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
16 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( ทำงานที่บางบอน )
1. ทำงานในส่วนของการวางแผนการผลิตในออฟฟิศ และติดต่อกับฝ่ายผลิตในไลน์การผลิต เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตกระดาษลูกฟูก 2. ดูแลเอกสารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
20 . หัวหน้าควบคุมงานผลิต
- ประสานงานและรับเอกสารใบสั่งงานจากฝ่ายขายเพือวางแผนในการผลิต - รับผิดชอบในการวางแผนงาน รวมถึงจัดเตรียมกำลังคน ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้เพียงพอ ต่อการผลิตชิ้นงาน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรง...

บริษัท อุดทะยาน จำกัด
1 Position
Salary 25,000-29,900
16 Sep 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs