JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  24 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
2 . NPD.Officer (New Product Development )
- ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานภายในบริษัทได้

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 Jul 19
4 . Product Development Executive
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
22 Jul 19
6 . Demand & Supply Planning Manager
• Develop and execute all facets of the Sales & Operations process to provide an optimum customer service level and working capital performance as defined by the organization’s business operating plan...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary Salary negotiable
22 Jul 19
7 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานก่อสร้าง
- บริหารทีมงานและตรวจติดตามการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม KPI - บริหารผู้รับเหมาให้มีความคิดก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตตามบริษัทฯอย่างสอดคล้อง - จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้างให้เ...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
8 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนผลิตสินค้า และควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผน - วางแผนสั่งซื้อเรียกเข้าวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิต รวมทั้งควบคุมปริมาณ Stock ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
11 . PRODUCTION STAFFรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมแผนงานในกระบวนการผลิต 2.ปรับปรุงและพัฒนาในสายงานผลิต และสามารถแก้ไขปัญหาในงานผลิตได้ 3.จัดทำเอกสารในสายงานผลิต และกำหนดเป้าหมายของการผลิต 4.มอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถดูแลค...

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิตงานให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ยงอุดมการทอ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถ
20 Jul 19
13 . จนท.วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.การวางแผนการผลิต 2.การจัดการทั่วไป 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินโนแพ็ค อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
14 . Production Planing Control
1. ดำเนินการวางแผนการผลิต / การใช้วัตถุดิบตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมแผนผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3. วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับแผนกขาย 4. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก...

บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามแต่ตกลง
19 Jul 19
15 . Delivery Analyst [Contract]
Urgently required! Responsibilities • Report and PPT preparation for managers • Execute Purchase Order maintenance • Production tracking and on-time delivery performance • Collaborate with fa...

บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 45,000
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ Planning & Purchase
1. วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ของทุกไลน์การผลิต 2. คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตประจำสัปดาห์ 3. ยืนยันแผนการสั่งซื้อของลูกค้าทุกราย 4. ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบและส่งให้กับ Supplier 5...

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
17 . Supervisor
1.ประมาณการวัตถุดิบ เพื่อวางแผนในการผลิต 2.ควบคุบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.รายงานผลการผลิตให้ผู้บริหารรับทราบ 4.สามารถจัดการปัญหางานดี-เสีย ให้เป็นไปตามระบบ 5.ควบคุมการรับ การจัดเก็บ และ...

บริษัท เนชั่นแนล คัสตอม แพคเกจจิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000++
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.วางแผนงาน ประสานงาน และควบคมงานของแผนกผลิต 2.วางแผนพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อลดเวลาและต้นทุนการผลิต 3.วางแผนผลิตให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการวางแผนการผลิต ให้พร้อมและส่งมอบให้ลูกค้าทำตาม...

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
18 Jul 19
20 . Production Planning Officer
- ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยควบคุมจากความเร่งด่วนและ Aging (อายุเกินกำหน...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
18 Jul 19
  24 Positions      
Sort By 
Disability Jobs