JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  94 Positions      
Sort By 
1 . QA Officer
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO - เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานทำแผนชี้วัด พร้อมแก้ไขปัญหา - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทนต่อแรงกดดันได้ดี - ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QA)
1.ตรวจเช็คคุณภาพสินค้า 2.ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิตให้ได้มาตรฐาน 3.ดูแลงานด้านเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด
20,000-23,000 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
3 . QA
- ใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้ - ตรวจวัดชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการผลิต - บันทึกผลการวัดลงเอกสาร - ทำเอกสารข้อมูลการตรวจสอบชิ้นงาน

บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
2 Position
Salary 9,000 - 12,000
17 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ DCC (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO KPI HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
17 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ Q.A
- วางแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนรับสินค้า

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
17 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
17 Jun 19
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 2.ดูแลสอบเทียบเครื่องมือวัด 3.ประสานงานกับทางฝ่ายผลิต 4.ดูแลเอกสารที่ใช้ในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
9 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( QC )รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต 3. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูป 4. บันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพประจำวัน 5. รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
17 Jun 19

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
5 Position
Salary N/A
17 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบคุณภาพ (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญสนิทวงศ์ 46)
1. ตรวจสอบคุณภาพของร้านค้า 2. อบรมพนักงานตามนโยบายบริษัท 3. วางแผนตามนโยบาย 4. ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของร้านค้า

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
17 Jun 19
15 . Analyst (Pharmaceutical Business)Urgently Required !
>> Perform Physical and Chemical testing in laboratory for : >> Products as per product specifications > Process Validation > Stability testing > Cleaning Validation >> Analytical reques...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
17 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
17 . Qc รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
18 . QA/QC (ไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน 3.การออก NCR และ MDR 4.จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน (Request for Inspection) 5.ประสานงานกับท...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Jun 19
19 . Audit Manager (ตลิ่งชัน)
• บริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO • กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพสูงสุด • จัดทำแผน และควบคุมทีมเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานภายในบริษัทฯ • ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 50,000 - 65,000 ตามประสบการณ์
17 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ออกตรวจสอบคุณภาพบริการและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 2. ตรวจสอบนับสต็อควัตถุดิบตามสาขา 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบคงคลัง 4. ตรวจสอบเอกสารและโปรโมชั่นต่างๆ 5. จัดทำรายงานการเข้าตรว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 13,000 - 15,000
17 Jun 19
  94 Positions      
Sort By 
Disability Jobs