JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  97 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ DCC (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO KPI HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ Q.A
- วางแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนรับสินค้า

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
19 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต(QA Inspector)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
4 . QC QA
1. ทำการเปิดแบบและกำหนดข้อควรระวัง,จุดเสี่ยง,จุดตรวจสอบต่างๆให้กับ๐QA. ประจำตึก,หน.ไลน์,หน.เย็บ,จนท.รีด,จนท.Pack และช่างจักรประจำไลน์ 2. สุ่มตรวจชิ้นงานระหว่างเย็บ อนุมัติวิธีการ Pack พร้อมตรวจ...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
15 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
19 Jun 19
7 . QA
- ใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้ - ตรวจวัดชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการผลิต - บันทึกผลการวัดลงเอกสาร - ทำเอกสารข้อมูลการตรวจสอบชิ้นงาน

บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
2 Position
Salary 9,000 - 12,000
19 Jun 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
9 . หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Supervisor)
1.ออกแบบ workflow ให้เหมาะสมกับงาน เช่น การซักรีด การส่งพัสดุ การชอปปิ้งออนไลน์ รวม ถึงงานบริการด้านอื่นๆ 2.วางแผนกลยุทธ์ และ วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.จัดทำรายงานผลการปฏิบ...

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
19 Jun 19
10 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
19 Jun 19

บริษัท จิ๊บ จิ๊บ จำกัด
2 อัตรา
19 Jun 19
12 . Product Executive (Quality)
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า คือ ฟิล์มและกระจกกันรอย 1.ดำเนินการติดต่อ ค้นหา และอัพเดทข้อมูลการตามหาแบบมีด (โมเดลของรุ่นโทรศัพท์ใหม่ๆ) 2.ประสานงานและ ดำเนินการวาดแบบโทรศัพท์รุ่นใหม่ และอัพเดทแจ้งผู้เ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
-ตรวจรับวัตถุดิบสินค้า -การเก็บรักษาวัตถุดิบ -ตรวจสุขภาพสินค้า -การควบคุมของเสีย -การตรวจสินค้าออก

บริษัท ชินเซ็น อิชิบะ จำกัด
2 Position
Salary 18,000 - 25,000
19 Jun 19
14 . FDA Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ดูแลงานด้านเอกสาร อ.ย.ขอนำสินค้าเข้าประเทศ - ประสานงานกับทางหน่วยงานรา...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
15 . QA Officer
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO - เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานทำแผนชี้วัด พร้อมแก้ไขปัญหา - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทนต่อแรงกดดันได้ดี - ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่ QC ประจำแผนกเครื่องรีด (Extrusion)
- ตรวจสอบคุณภาพงานทุกชิ้น ให้ตรงตามมาตรฐานการผลิต - ประสานงานกับเจ้าที่ประจำเครื่องจักร ในการตรวจสอบสินค้าชนิดต่างๆ - ลงข้อมูล รายละเอียด คุณภาพงานทั้งหมด - เข้างานตาม กะ สลับกลางวัน-กลางคืนแต่ละอ...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
2 Position
Salary 10,000++
19 Jun 19
20 . เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ
1. ดูแลเอกสารต่างๆของฝ่ายประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด GMP/PICS 2. วางแผนและติดตามแผนการตรวจสอบความถูกต้อง (validation plan) ของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 3. ควบคุมดูแลการตรวจสอบสภา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jun 19
  97 Positions      
Sort By 
Disability Jobs