JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  83 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ DCCรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO KPI HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
20 Jul 19
2 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ QC รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพด้านบรรจุภัณฑ์

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ QA,AC ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์รับสมัครด่วน !
ตรวจคุณภาพงานพิมพ์,ปั๊ม,สำเร็จรูป

บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ตรวจสอบและควบคุม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ ประจำวัน 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์รับคืนจากลูกค้า 3. แก้ไขปัญหา และดำเนินการจัดการเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. จัดทำข้อมูลสถิติของสินค้า...

บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบณ์การ
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
1. ออกตรวจสอบคุณภาพบริการและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 2. ตรวจสอบนับสต็อควัตถุดิบตามสาขา 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบคงคลัง 4. ตรวจสอบเอกสารและโปรโมชั่นต่างๆ 5. จัดทำรายงานการเข้าตรว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000 - 18,000
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
20 Jul 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager)
บริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และรบบคุณภาพ โดยการวางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ในระหว่างงการผลิต และสินค้าสำเ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 Jul 19
14 . General QC Inspector
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือ Defect ต่างๆ - ศึกษาและหาข้อสรุปความบกพร่อง รวมทั้งสาเหตุของความบกพร่องและรายงานต่อผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึก...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 12,000-20,000 บาท
19 Jul 19
15 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 17,000-22,000
19 Jul 19
16 . QC ตรวจงานก่อนส่งออกลูกค้า
- ตรวจคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก - งานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิค จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000 - 20,000
19 Jul 19
17 . QA Engineer/ Officer Urgently Required !
• Control and reviewing of Material Certificates • Develop and update document or procedures. • Inspection on all incoming and outgoing materials. • Inspection of materials at suppliers or c...

KS DISTRIBUTION (THAILAND) LIMITED
19 Jul 19
18 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์(ปฏิบัติงานที่บางพลัด)
- วางแผนจัดเตรียม Media และ Reagents ต่างๆที่ต้องใช้ในงานวิเคราะห์เคมีและจุลชีวะตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลให้มี Reagents และ Media หรือสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ - ช่วยนักวิเคราะห์ใน...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
19 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
19 Jul 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
1.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบและวิธีการทำงาน ในการรับประกันและ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการตรวจสอบรวมทั้งเกณฑ์การทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนต่างๆ 3.ค...

บริษัท แอร์โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000-45,000
19 Jul 19
  83 Positions      
Sort By 
Disability Jobs