JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  58 Positions      
Sort By 
1 . Business Development (Real Estate)
• หารายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Lead) ที่สามารถนำไปสู่การเจรจา ซื้อ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ • ให้คำปรึกษาเรื่องสภาพตลาด ราคา และสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยกับลูกค้า • วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจ...

New Dimension Co.,LTD
2 Position
Salary 25,000 - 35,000 บาท
18 Jul 19
2 . Business Development (สำรวจตลาดสปอร์ตแฟชั่น) ประจำ MTM Fitness พระราม 4
- ออกสำรวจตลาด สปอร์ตแฟชั่น กลุ่มเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในฟิตเนส (เช่นเสื้อผ้า,นวม) ดูเทรนตลาดต่างๆ - รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย - พัฒนา...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท(ตามประสบการณ์)
18 Jul 19
3 . MRA Advisor Service Analyst
•Acquiring data from primary and secondary data sources using Business Intelligence tools •Acquiring, manipulating, analyzing, and interpreting data to derive key findings, trends, and patterns. •Cr...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
18 Jul 19
4 . Business Develop & Solution Design
-เข้าพบลูกค้าร่วมกับทีม Sales และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประส...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.ขยายสาขา IT Junction 2.สร้างพื้นที่จัดทำ Feasibility และนำเสนอขายพื้นที่เช่าประเภทใหม่นอกเนื่องจากโซนมือถือ 3.จัดทำรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.สร้างพัฒนมิตรกับศูนย...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000-20,000
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลื...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
18 Jul 19
7 . Sales Promotion Executive (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด)
- Manage, develop and implement sales promotion policies, program and initiative to maximize the profit of the organization 's sales - Developing ideas fir promotional sales campaigns - Researc...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดการลูกค้าสัมพันธ์ CRM Officer Yayoi
1. ดูแลจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลระบบสมาชิก 2. เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้ากับงานการตลาด 3. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ CRM 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jul 19
9 . Customer service executive.
1. Order Administration      - Manage order processing within cycle time.      - Ensure accuracy and update customer on open order status 2. Outbound Management &...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(CRM Management)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานข้อมูลในระบบ คัดกรอง จัดเก็บเพื่อใช้งาน 2.สร้างการเชื่้อมโยงข้อมูล 3.ติดตามผลลัพภ์แล้วสรุปเป็นเชิงสถิติของข้อมูล 4.จัดทำ Report และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูล เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ ...

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
18 Jul 19
11 . Business Development Supervisorรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผนธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ทางบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย - ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (จัดหาสถานที่)
- จัดหาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพ เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขา ร้านล้างรถโดยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ - สำรวจ เเละเก็บข้อมูลพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
18 Jul 19
13 . จนท.พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านการวิเคราะห์)รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลทำ Data entry และ Update ข้อมูล - สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน , Package

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ด้านงานประกัน)
- พิจารณากระบวนการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของลูกค้า - พิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านงานประกันและประสานงานกับบริษัทประกัน - จัดเตรียมข้อมูลและอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานประกัน - แก้ไขปัญหาเกี่ยวก...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 2
1. วางแผนกิจกรรมการตลาดโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ของบัตร Umay+ 2. คิด Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมัครบัตร Umay+ 3. สร้างโอกาสในการบริหารต้นทุนโดยการประสา...

EASY BUY CO.,LTD.
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการทางธุกิจ
1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน/ คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ 2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ...

EASY BUY CO.,LTD.
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
17 . Sales & Marketing
เราต้องการนักจัดการการขายมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์หน้าร้านสินค้า ที่สำคัญ มีใจรักในงานขายและชอบศึกษาข้อมูลสินค้า โดยเฉพาะผู้เคยผ่านงานหนังสือและสื่อการเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน ...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
5อัตรา
Salary ตามที่ตกลง + incentive+ค่าที่พัก ตจว.+เบี้ยออก ตจว.
18 Jul 19
18 . Product Support (จ - ส)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร - สนับสนุนและให้ข้อมูลในแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่พนักงานในการใช้ผลิตภัณฑ์ - จัดเก็บข้อมูล สถิติ และบันทึกทำรายงานประจำวัน(Report) - สอนและแนะนำพนักงานในก...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
19 . Business Development Co-ordinator
This is an opportunity for a dynamic Thai national to be part of a small team in Asia’s largest teacher training centre, helping to further develop the company’s brand awareness and expand the number ...

International House Bangkok
1 Position
Salary 28,000 to 35,000 plus incentives / bonus
18 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- ดูและประสานงาน ตู่ค้า - สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ เพื่อหาสถานที่ในการเปิดสาขา (รวมถึง Franchisee) - สรุปวิเคราะห์ ยอดขาย ประเมินสถานการณ์ สำรับสาขาเดิม - ประสานงานกับคู่สัญญา เจรจาต่อรอง - ประสานงา...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000 - 18,000.- บาท
18 Jul 19
  58 Positions      
Sort By 
Disability Jobs