JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  61 Positions      
Sort By 
1 . Business Development Supervisorรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผนธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ทางบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย - ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
22 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (จัดหาสถานที่)
- จัดหาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพ เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขา ร้านล้างรถโดยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ - สำรวจ เเละเก็บข้อมูลพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Aug 19
3 . Business Development Executive/Manager (Based in Bangkok)
- Identify & contact potential restaurant partners that can benefit from incremental diners during their off-peak hours. - Present convincing business cases to demonstrate clear value to these potent...

บริษัท อีททิโก (ประเทศไทย) จำกัด / Eatigo (Thailand) Co.,Ltd.
22 Aug 19
4 . Business Development & Marketing Officerรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลและประสานงานกับศูนย์การค้าในการหาพื้นที่สำหรับการเปิดสาขาใหม่ - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของคู่แข่ง - จัดหาพื้นที่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในการเปิดสาขาใหม่ - จัดทำหนังสือและเอกสารทั้งภาย...

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 15,000-22,000
22 Aug 19
5 . Assistant Big Data Analytics Manager
- วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและนำเสนอแผนงานที่่เหมาะสมกับช่องทางขาย - ประสานงานกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายต่างๆในองค์กร ด้านการให้ข้อมูลทางธุรกิจการตลาด - พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผน และแ...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและประสานงานการตลาดเขตภาคตะวันออก
1. ดูแลงานการตลาดเขตภาคตะวันออก 2. ติดต่อประสานงานลูกค้าด้านเอกสารและการให้บริการ 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 2
1. วางแผนกิจกรรมการตลาดโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ของบัตร Umay+ 2. คิด Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมัครบัตร Umay+ 3. สร้างโอกาสในการบริหารต้นทุนโดยการประสา...

EASY BUY CO.,LTD.
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 19
8 . Marketing Loyalty Program & Activities (CRM)
- ดำเนินการจัดหาสิทธิประโยชน์ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ - สรรหาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เก...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 47,000 - 55,000
22 Aug 19
9 . Relationship Management - Mobile
1. Package current GMM Mobile products, contents and media to offer to businesses partners to drive revenues target. 2. Work closely with internal Team to do marketing activities and support to part...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 Aug 19
10 . ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์/ หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ 1. พัฒนาสินค้า พร้อมบริหารสินค้าเดิมที่มีอยู่ 2. ติดต่อกับSupplier เพื่อพัฒนาสินค้า การสั่งของ การส่งของและอื่นๆ 3. วางแผนการนำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression) -วางแผนและจัดทำcampaign สร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง - มีก...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
12 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Aug 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด
- วางแผนงานด้านการส่งเสริมการขาย โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการเร่งยอดขาย โดยจัดทำแผนงานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - วางแผนงานด้านระบบข้อมูลการขายและการวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขายในการวิ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
15 . Customer service executive.
1. Order Administration      - Manage order processing within cycle time.      - Ensure accuracy and update customer on open order status 2. Outbound Management &...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.รวบรวมข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ที่ดิน เพื่อนำมาคัดกรองศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 2.สนับสนุนข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเพื่อพัฒนาโครงการ 3.ศึกษาความเป็นไปได้ของการพั...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
17 . Search Engine Marketingรับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผน และดำเนินงานทาง SEM ของบริษัทฯ • ร่วมมือกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย เพื่อสร้างแผนงาน SEM ของ บริษัท ซึ่งหมายรวมถึง การขยายทีม การสร้าง Best Practices และแนวทางในการดำเนินการ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
18 . Business Development (ลาดกระบัง : ทำงานจันทร์-ศุกร์) รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, จัดเก็บ, และวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า - สร้างสรรค์และนำเสนอแคมเปญการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย - พัฒนาช่องทาง รูปแบบการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กรเพื่อบ...

AICS CO., LTD.
1 อัตรา
21 Aug 19
19 . MRA Advisor Service Analyst
•Acquiring data from primary and secondary data sources using Business Intelligence tools •Acquiring, manipulating, analyzing, and interpreting data to derive key findings, trends, and patterns. •Cr...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 Aug 19
20 . LEASING (เจ้าหน้าที่หาพื้นที่เช่าและการตลาด)
- สำรวจหาพื้นที่ในการเปืดสาขาใหม่ - วิเคราะห์ความน่าลงทุนของพื้นที่เป้าหมาย - เจรจาตอ่รองเช่าพื้นที่รวมถึงการต่อสัญญาร้านสาขาเดิมกับเจ้าของพื้นที่ - เจรจาต่อรองขอลดราคาเค่าเช่าสำหรับร้านที่ขาดทุน ...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
  61 Positions      
Sort By 
Disability Jobs