JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  60 Positions      
Sort By 
1 . Business Development/Sales Executive
-หาช่องทางการขยายตลาดสินค้าอาหาร และขนม ของแบรนด์ในเครือบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด -ประสานงานเรื่องการหาพื้นที่เปิดสาขาใหม่ -ประสานงานเรื่องการขายแฟรนไชส์ร้านอาหารในเครือ

บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Aug 19
2 . Business Development Co-ordinator
This is an opportunity for a dynamic Thai national to be part of a small team in Asia’s largest teacher training centre, helping to further develop the company’s brand awareness and expand the number ...

International House Bangkok
1 Position
Salary 28,000 to 35,000 plus incentives / bonus
21 Aug 19
3 . Relationship Manager (Wealth Banking)พื้นที่ : บางนา,พระราม 3,ปิ่นเกล้า,รังสิต
-สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Customer) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการลงทุน และสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุน ตามเป้าหมายส่วนบุคคล ...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
21 Aug 19
4 . Marketing Loyalty Program & Activities (CRM)
- ดำเนินการจัดหาสิทธิประโยชน์ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ - สรรหาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เก...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 47,000 - 55,000
21 Aug 19
5 . Business Development Executive/Manager (Based in Bangkok)
- Identify & contact potential restaurant partners that can benefit from incremental diners during their off-peak hours. - Present convincing business cases to demonstrate clear value to these potent...

บริษัท อีททิโก (ประเทศไทย) จำกัด / Eatigo (Thailand) Co.,Ltd.
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (จัดหาสถานที่)
- จัดหาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพ เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขา ร้านล้างรถโดยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ - สำรวจ เเละเก็บข้อมูลพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและประสานงานการตลาดเขตภาคตะวันออก
1. ดูแลงานการตลาดเขตภาคตะวันออก 2. ติดต่อประสานงานลูกค้าด้านเอกสารและการให้บริการ 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Aug 19
8 . Business Development Supervisorรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผนธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ทางบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย - ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
21 Aug 19
9 . Business Develop & Solution Design
-เข้าพบลูกค้าร่วมกับทีม Sales และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประส...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
10 . Relationship Management - Mobile
1. Package current GMM Mobile products, contents and media to offer to businesses partners to drive revenues target. 2. Work closely with internal Team to do marketing activities and support to part...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่สำรวจตลาดและพัฒนาธุรกิจ(อาวุโส)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. วางแผนการตลาด สินค้า ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว 2. วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า กระบวนการผลิต งบประมาณที่ต้องใช้ และผลกำไรที่ค...

บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
12 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Aug 19
14 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Aug 19
15 . Customer service executive.
1. Order Administration      - Manage order processing within cycle time.      - Ensure accuracy and update customer on open order status 2. Outbound Management &...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
16 . Business Development Support/ PR, Online, Content
- จัดทำ PR สินค้าและบริการใหม่ - จัดทำ Content เพื่อใช้ใน Online Ad - รวบรวมข้อมูลเพื่อทำโครงสร้างการทำการตลาด Online ในทุกสื่อที่มี - จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารแผนก - จัดทำ PR Plan ส่งเสริมการข...

บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . Search Engine Marketingรับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผน และดำเนินงานทาง SEM ของบริษัทฯ • ร่วมมือกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย เพื่อสร้างแผนงาน SEM ของ บริษัท ซึ่งหมายรวมถึง การขยายทีม การสร้าง Best Practices และแนวทางในการดำเนินการ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด
- วางแผนงานด้านการส่งเสริมการขาย โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการเร่งยอดขาย โดยจัดทำแผนงานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - วางแผนงานด้านระบบข้อมูลการขายและการวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขายในการวิ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.รวบรวมข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ที่ดิน เพื่อนำมาคัดกรองศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 2.สนับสนุนข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเพื่อพัฒนาโครงการ 3.ศึกษาความเป็นไปได้ของการพั...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
20 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 28,000-30,000
21 Aug 19
  60 Positions      
Sort By 
Disability Jobs