JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  55 Positions      
Sort By 
1 . Business Develop & Solution Design
-เข้าพบลูกค้าร่วมกับทีม Sales และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประส...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
2 . MRA Advisor Service Analyst
•Acquiring data from primary and secondary data sources using Business Intelligence tools •Acquiring, manipulating, analyzing, and interpreting data to derive key findings, trends, and patterns. •Cr...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (จัดหาสถานที่)
- จัดหาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพ เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขา ร้านล้างรถโดยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ - สำรวจ เเละเก็บข้อมูลพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.รวบรวมข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ที่ดิน เพื่อนำมาคัดกรองศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 2.สนับสนุนข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเพื่อพัฒนาโครงการ 3.ศึกษาความเป็นไปได้ของการพั...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
5 . Business Development Supervisorรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผนธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ทางบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย - ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย
-ติดต่อประสานงานขายและการตลาดในประเทศ -ดูแลลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่ -ดูแลรับผิดชอบยอดขายและบริหารยอดขายที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือนตามตกลง (ค่าน้ำมัน + ค่าสึกเหรอ + ค่าโทรศัพท์ =8,000 บาท ) ไม่รวมเงินเดือน
24 Aug 19
7 . Business Development & Marketing Officerรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลและประสานงานกับศูนย์การค้าในการหาพื้นที่สำหรับการเปิดสาขาใหม่ - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของคู่แข่ง - จัดหาพื้นที่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในการเปิดสาขาใหม่ - จัดทำหนังสือและเอกสารทั้งภาย...

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 15,000-22,000
24 Aug 19
8 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 28,000-30,000
24 Aug 19
9 . Business Development (ลาดกระบัง : ทำงานจันทร์-ศุกร์) รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, จัดเก็บ, และวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า - สร้างสรรค์และนำเสนอแคมเปญการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย - พัฒนาช่องทาง รูปแบบการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กรเพื่อบ...

AICS CO., LTD.
1 อัตรา
24 Aug 19
10 . LEASING (เจ้าหน้าที่หาพื้นที่เช่าและการตลาด)
- สำรวจหาพื้นที่ในการเปืดสาขาใหม่ - วิเคราะห์ความน่าลงทุนของพื้นที่เป้าหมาย - เจรจาตอ่รองเช่าพื้นที่รวมถึงการต่อสัญญาร้านสาขาเดิมกับเจ้าของพื้นที่ - เจรจาต่อรองขอลดราคาเค่าเช่าสำหรับร้านที่ขาดทุน ...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
24 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและประสานงานการตลาดเขตภาคตะวันออก
1. ดูแลงานการตลาดเขตภาคตะวันออก 2. ติดต่อประสานงานลูกค้าด้านเอกสารและการให้บริการ 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
24 Aug 19
12 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 Aug 19
14 . Search Engine Marketingรับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผน และดำเนินงานทาง SEM ของบริษัทฯ • ร่วมมือกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย เพื่อสร้างแผนงาน SEM ของ บริษัท ซึ่งหมายรวมถึง การขยายทีม การสร้าง Best Practices และแนวทางในการดำเนินการ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
15 . Business Development Executive/Manager (Based in Bangkok)
- Identify & contact potential restaurant partners that can benefit from incremental diners during their off-peak hours. - Present convincing business cases to demonstrate clear value to these potent...

บริษัท อีททิโก (ประเทศไทย) จำกัด / Eatigo (Thailand) Co.,Ltd.
23 Aug 19
16 . Sr.Product Support (จ - ส)
- บริหารจัดการพนักงานภายในทีมที่รับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร - สนับสนุนและให้ข้อมูลในแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่พนักงานในการใช้ผลิตภัณฑ์ - จัดเก็บข้อมูล สถิติ และบันทึกทำรายง...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
17 . ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์/ หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ 1. พัฒนาสินค้า พร้อมบริหารสินค้าเดิมที่มีอยู่ 2. ติดต่อกับSupplier เพื่อพัฒนาสินค้า การสั่งของ การส่งของและอื่นๆ 3. วางแผนการนำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
18 . Business Development
- To coordinate between the Japanese boss in Japan and the Japanese client in Thailand. - Visiting client and get the problem of their organization then report to the Japanese boss. - After get all ...

FIFTH CONSULTING CO., LTD.
1 Position
Salary 70,000-120,000
23 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจรับสมัครด่วน !
1. วัดผลโฆษณาต่างๆ ของบริษัท และเปรียบเทียบ 2. รวบรวมข้อมูลการขายเพื่อวิเคราะห์ 3. รวบรวมและส่งข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 4. จัดทำรายงานการประชุม 5. จัดทำแผนที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในปร...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
20 . Assistant To CEO (Business Development)
1.Assistant CEO in strategic planning and project assignment 2.Ensure guests meeting with the CEO 3.Coordinating all projects

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือนปัจจุบัน: น้อยกว่า 50,000 บาท
23 Aug 19
  55 Positions      
Sort By 
Disability Jobs