JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  113 Positions      
Sort By 
1 . Product Development รับสมัครด่วน !
- ศึกษาเทรนด์ตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่มีการวางแผนออกสินค้าใหม่ - สรุปและตรวจสอบตัวยาสุดท้าย - กำหนดวันการนำสินค้าใหม่เข้าบริษัทฯร่วมกับฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ - เจรจาต่อรองราคาสุดท้าย และ เงื่อ...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
1 Position
19 Sep 19
2 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Sep 19
3 . Hotel System Marketing Managerรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานขายและสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย -ติดต่อ นัดหมาย และขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ...

Coman Group
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
4 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
19 Sep 19
5 . E-Commerce Manager
Onsite Marketing - Design and implement marketing plan and strategies for a whole year including campaign and promotion to enhance website performance significantly - Create plans and Execute Social...

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 Positions
19 Sep 19
7 . พนง.ต้อนรับ + ผจก.ร้านค้าทั่วไป & ร้านอาหาร (ทำกะ: กลางวัน+กลางคืน)
ผู้จัดการร้านค้าทั่วไป สามารถทำงานเป็นกะได้ ทั้งรอบกลางวันและกลางคืน มีเงินเดือน คอมมิชชัน โบนัส จัดหาที่พักให้กรณีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากที่ทำงาน

บริษัท สยาม นีโอ โฮม ดีเวลล้อปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาท รวมคอมมิชชั่นที่รับประกันแล้วเป็น 40,000-70,000บาทต่อเดือน มีโบนัสต่างหาก
19 Sep 19
8 . หัวหน้าแผนกคำนวณราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวณราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Sep 19
9 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
19 Sep 19
10 . Marketing Manager ( P05 ) Pathumwanรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาดกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขายบริการวิจัยตลาด - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน - วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถามตามวัตถ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 45,000 - 50,000
19 Sep 19
11 . หัวหน้าฝ่ายงานขายและการตลาด (Marketing communication)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 2.วางแผน/ดำเนินการและประสานงานเพื...

HTD MEDIA CO., LTD
2 อัตรา
Salary ตามแต่ตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Sep 19
12 . Marketing Manager
- รับผิดชอบในการงางแผนงาน/วางแผนกลยุทธิ์ ในงานด้านการตลาดทั้ง online และ Offline - รับผิดชอบประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการตลาดขององค์กร - รับผิ...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Sep 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด Marketing Communication Manager
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ 2. จัดทำแผนงา...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
19 Sep 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ 2. จัดทำแผนงา...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
19 Sep 19
15 . ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. ติดต่อประสานงาน และบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่ รวมทั้งจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล และจัดการการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยการสรรหาทำเลใหม่ๆ และวิเคราะห์ความเป...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19

บริษัท เอส.พี.พัฒนกิจ กรุงเทพ จำกัด
1 อัตรา
19 Sep 19
17 . Assistant Marketing Manager.
1.กำหนดเป้าหมายของการทำงานฝ่าย (KPI) 2.กำหนดเป้าหมายการทำงานตามระเบียบบริหารคุณภาพ 3.วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน (KPI) 4.วิเคราะห์และดำเนินผลการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ 5.กำหนดขั้นตอนการปฏิบ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Sep 19
18 . Project Manager (PC)
1.วางแผน / พัฒนาบุคลากรในทีม ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และมีคุณภาพตามตำแหน่งงานที่ได้รับ 2.ให้คำแนะนำ/ปรึกษากับทีมงาน assistant pm / supervisor เมื่อเกิดปัญหา และควบคุมดูแลติดตามผลการทำงานในภ...

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary 30,000-50,000
19 Sep 19
19 . Marketing Manager(Condo)
1.วางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด และการกำหนดเป้าหมายในการเจาะกลุ่ม ลูกค้า 2.วางแผนงานระยะยาว (Corporate marketing plan) และแผนปฎิบัติประจำปี (Action Plan) กับผู้บริหารระดับสูง 3.กลยุทธ์การพัฒนา และ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
20 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบยา) รับสมัครด่วน !
-บริหารทีมขาย -วางแผนการเยี่ยมลูกค้า/ออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำรายงานการขาย -หาข้อมูลการตลาด/วิเคราะห์ตลาด/วางแผนการตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
  113 Positions      
Sort By 
Disability Jobs