JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  126 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 Aug 19
2 . Marketing Manager ( IT Product )
-วิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า และให้คำแนะนำ รวมกับเจ้าหน้าที่การตลาด ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ราคาสินค้า การผลักดันสินค้า และสร้างโปรโมชั่นต่าง ๆ -กำหนด Forecast การขายสินค้าแต่ละ Brand ให้กับทีม ...

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
20 Aug 19
3 . Marketing Supervisor
บริหารทีมการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เยี่ยมลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และติดตาม เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายงานแผนงานการตลาด ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท จัดทำฐานข้อ...

CCS Comservice (Thailand) Limited
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 Positions
20 Aug 19
5 . Manager - Key Account (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย 3.การออกเยี่ยมลูกต้ รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
6 . Supervisor - Trade Channelรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย 2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
7 . Marketing Manager ( P05 ) Pathumwanรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาดกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขายบริการวิจัยตลาด - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน - วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถามตามวัตถ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 45,000 - 50,000
20 Aug 19
8 . Marketing Executive
- จัดทำ Promotion - ติดต่อประสานงาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
20 Aug 19
9 . Sales/Marketing ExecutiveUrgently Required !
- Promote company’s products. - Take care of sales and marketing work. - Manage customer accounts.

บริษัท เอนซไปร์ อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการแผนกวางแผนสินค้า
1. จัดสินค้าตรงตามคอนเซ็ป จำนวนแบบ และจำนวนสินค้าตรงตามกลุ่มลูกค้าของแต่ละจุดขาย 2. พัฒนาขั้นตอน การหมุนเวียนสินค้าทั้งในภาพรวมและต่อสาขา 3. วิเคราะไซส์ของกลุ่มลูกค้า และจัดสินค้าให้เหมาะสมต่อความต้...

RICH SPORT PUBLIC CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
11 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์รองเท้า
1. วางแผนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 2. บริหารสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์รองเท้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และบริหารกำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์...

RICH SPORT PUBLIC CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ทำกิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ขยายธุรกิจ มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงานร่วมกับทุกฝ่าย ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
13 . Hotel System Marketing Managerรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานขายและสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย -ติดต่อ นัดหมาย และขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ...

Coman Group
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
14 . International Marketing Manager(ด่วน)รับสมัครด่วน !
ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อวางแผนการตลาดให้มีความเหมาะสม วางแผนงาน และควบคุมดูแลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
15 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 19
16 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
20 Aug 19
17 . Area manager for 15 eyelash extension salons
In 15 eyelash extension salons in Bangkok, manage 30 staff persons to offer the excellent service in professional manner. Handle sales and marketing issue to increase customers, sales and benefit. ...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary 40,000 - 60,000
20 Aug 19
18 . หัวหน้าฝ่ายขาย เงินเดือน 30,000 ++
- บริหารทีมขาย - นำเสนอบริการและสื่อการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - สร้างเครือข่าย ขยายฐานลูกค้า และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ - ปิดการขาย ติดตามการขาย และบริหารทีมการตลาด เพิ่มยอ...

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
15 Position
Salary 30,000 + ค่าน้ำมัน + คอมมิชชัน
20 Aug 19
19 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
20 Aug 19
20 . Sales Manager (E-Commerce)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace,B2C,e-retailer) 2.วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย 3.บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
  126 Positions      
Sort By 
Disability Jobs