JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  129 Positions      
Sort By 
1 . Hotel System Marketing Managerรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานขายและสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย -ติดต่อ นัดหมาย และขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ...

Coman Group
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
2 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
3 . Product Marketing Manager (Smart Parking, Mobile App / Platform) ***ด่วน***
With the rapid development of cities and a continuous growth in vehicle owners each year, the parking problem has become much more urgent in people’s daily lives and brought a priority in city managem...

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
2 positions
Salary According to company structure or experience
19 Aug 19
4 . Marketing Officer
Marketing Officer - Calculate the monthly commission and submit to related department for payment - Communicate the new promotion when occur to the related parties - Set the new promotion in POS sy...

บริษัท มาลาคี จำกัด
2 Position
Salary 25,000++
19 Aug 19
5 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
19 Aug 19
6 . Area manager for 15 eyelash extension salons
In 15 eyelash extension salons in Bangkok, manage 30 staff persons to offer the excellent service in professional manner. Handle sales and marketing issue to increase customers, sales and benefit. ...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary 40,000 - 60,000
19 Aug 19
7 . Product Manager (Cosmetic Ingredients) ด่วนรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด - รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การติดต่อกับผู้ผลิต ในเรื่องข้อมูลสนับสนุนฝ่ายขาย รวมทั้งติดตามยอดขายให้ได้ตาม BUDGET ที่ตั้งไว้ - ประสานงานระหว่างพน...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
19 Aug 19
8 . หัวหน้าฝ่ายขาย เงินเดือน 30,000 ++
- บริหารทีมขาย - นำเสนอบริการและสื่อการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - สร้างเครือข่าย ขยายฐานลูกค้า และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ - ปิดการขาย ติดตามการขาย และบริหารทีมการตลาด เพิ่มยอ...

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
15 Position
Salary 30,000 + ค่าน้ำมัน + คอมมิชชัน
19 Aug 19
9 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
19 Aug 19
10 . Strategic Content & Business Development Director – Enterprise IT
•Initiate and plan overall business strategy and product roadmaps to accomplish its business objectives •Lead content team, create content strategy (Enterprise IT) and manage all owned media a...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary *****
19 Aug 19

บริษัท เอส.พี.พัฒนกิจ กรุงเทพ จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
12 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
- วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ - บริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด - ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ทำกิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ขยายธุรกิจ มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงานร่วมกับทุกฝ่าย ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด Marketing Communication Manager
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ 2. จัดทำแผนงา...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
19 Aug 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ 2. จัดทำแผนงา...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
19 Aug 19
16 . ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. ติดต่อประสานงาน และบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่ รวมทั้งจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล และจัดการการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยการสรรหาทำเลใหม่ๆ และวิเคราะห์ความเป...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
17 . Strategic Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
• Summarize, analyze and present product & marketing information focusing on ACNielsen and food business. • Summarize and evaluate marketing activities including finding business opportunities by app...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.ทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขายสินค้าและบริการ 3.ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สภาพแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่ง และนำ...

บริษัท จีที ออโต้ จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
19 Aug 19
19 . ผู้จัดการแผนกการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)
1. จัดทำแผนและงบประมาณทางการตลาดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 2. ควบคุมและจัดการงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัทฯ 3. สรุปผลงานประเมิน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานที่เ...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
2 Position
Salary 30,000+++
19 Aug 19
20 . Marketing Manager ทำงานใกล้ BTS สถานีบางจาก รับสมัครด่วนมาก
1. วางแผนสัมมนาทางธุรกิจ เช่น Trade Shows and Exhibitions เพื่อให้กลุ่มลูกค้าหลากหลายธุรกิจได้ใช้บริการของทางบริษัทฯ มากขึ้นโดยผ่านช่องทาง Offline 2. วางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในระยะยาว (Online/O...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
Salary 35,000 - 55,000 บาท/เดือน
19 Aug 19
  129 Positions      
Sort By 
Disability Jobs