JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  126 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานกลยุทธ์ และงบประมาณทางด้านการตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ส่วนแบ่งการตลาด และการพัฒนาความเข้าใจของผู้บริโภค 3.เพิ่มช่องทางธุรกิจให้แก่บริษัท 4.พัฒนาดูแลรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
2 . Marketing Manager
• วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ • ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับก...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
3 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
4 . ผช.ผจก.ฝ่ายและการตลาด(สายงานตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธการตลาดด้านสื่อประชาสัมพันธ์ CRM, IMC 2.บริหาร marketing budget ,direct mail, online,marketing campaign,area event 3.ทำงานร่วมกับทีมขายโครงการในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางลูกค้าใหม่ๆ สื่อ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ตามตกลง
21 Aug 19
5 . ผู้จัดการแผนกการตลาดรับสมัครด่วน !
1. Market driven culture เป็นการพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างความสามารถ ความเข้าใจ การจูงใจ และการรักษาฐานลูกค้า 2. สแกนพื้นที่ทุกตำบลว่ามีงานอะไรบ้างและโครงการในอนาคต พร้อมกำหนดแนวทางการเจาะตลาด 3. ศึ...

บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
21 Aug 19
6 . Marketing Manager ( P05 ) Pathumwanรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาดกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขายบริการวิจัยตลาด - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน - วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถามตามวัตถ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 45,000 - 50,000
21 Aug 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสรรหาร้านค้าทั่วประเทศ
ติดต่อหาร้านค้าโชวห่วย/มินิมาร์ท/ค้าปลีก ค้าส่งประจำตำบล/อำเภอ/ตัวจังหวัด แนะนำและเชิญชวนให้ร้านเข้าร่วมมาร่วมโครงการกับบริษัท ดูแลและให้ความช่วยเหลือร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัท มาร่วมโคร...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
2 Position
21 Aug 19
8 . หัวหน้าการตลาด ประจำคลินิก พระราม 2
- ดูแลและควบคุมการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํางานตามระบบและเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน - จัดทําโปรโมชันและงบประมาณการตลาด - จัดทํารายงานปัญหาและข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหา...

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
1 อัตรา
Salary โครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 Aug 19
9 . CRM (Asst.Manager or Manager)
- ดูแลลูกค้าหลังการขายระบบ ERP - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
10 . Assistant Marketing Manager (ฝ่ายการตลาดกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ)รับสมัครด่วน !
ฝ่ายการตลาดกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (สมุนไพร, วิตามิน, อาหารเสริม) ถ้าคุณชอบงานด้านการตลาดที่ท้าทาย เพื่อฝึกฝนตัวเองให้เก่ง เป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต คุณต้องไม่พลาดงานนี้ เพราะคุณจะได้เรียนรู้ง...

บริษัท พีระโรจน์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-26,000 ตามประสบการณ์
20 Aug 19
11 . Creative Supervisor (Creative & Copy)
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน Creative มีหน้าที่คิดงาน ตีโจทย์ และถ่ายทอดสื่อสารแนวคิดไปยังแผนก Graphic Designเพื่อผลิตงานโฆษณาที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาด 2. นำเสนอแนวคิดงานโฆษณาที่แสดงออกถึงจุดมุ่...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
20 Aug 19
12 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
20 Aug 19
13 . Senior Officer / Asst. Manager - Marketing Communication (ด่วนมาก)
Sr. Mar Com Officer: - รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนการตลาดของแบรนด์ที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ - ดำเนินการ ดูแลงบประมาณของแคมเปญของแบรนด์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - รับผิดชอบ...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
20 Aug 19
14 . หัวหน้าเขตขาย (Area Sales Supervisor)
ตำแหน่งนี้รายงานขึ้นตรงต่อผู้จัดการขาย รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรับเป้าการขายไปบริหารร่วมกับผู้จัดการร้านในเขตที่ดูแล ทำหน้าที่สื่อสารแผนงานและกลยุทธการขาย นโยบาย และโปรแกรมก...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
20 Aug 19
15 . หัวหน้าฝ่ายขาย เงินเดือน 30,000 ++
- บริหารทีมขาย - นำเสนอบริการและสื่อการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - สร้างเครือข่าย ขยายฐานลูกค้า และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ - ปิดการขาย ติดตามการขาย และบริหารทีมการตลาด เพิ่มยอ...

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
15 Position
Salary 30,000 + ค่าน้ำมัน + คอมมิชชัน
20 Aug 19
16 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบยา) รับสมัครด่วน !
-บริหารทีมขาย -วางแผนการเยี่ยมลูกค้า/ออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำรายงานการขาย -หาข้อมูลการตลาด/วิเคราะห์ตลาด/วางแผนการตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
17 . Marketing Director
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน วางแผนการตลาดทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว 2. วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด คู่แข่งรวมถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตามสื่อต่างๆ 3. กำ...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
20 Aug 19
18 . การตลาดอาวุโส (Sr. Marketing Executive)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบและนำเสนอ Content ในแต่ละช่องทาง เพื่อสร้างการเกี่ยวข้องและรับรู้ของแบรนด์ - อธิบายและจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อทีมบริหารในจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ - บริหาร Social Media ของแบรนด์และสินค้าที่...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ต่อรองได้
20 Aug 19
19 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
20 Aug 19
20 . E-Commerce Manager
Onsite Marketing - Design and implement marketing plan and strategies for a whole year including campaign and promotion to enhance website performance significantly - Create plans and Execute Social...

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
  126 Positions      
Sort By 
Disability Jobs