JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  166 Positions      
Sort By 
1 . จนท.อาวุโสการตลาดออนไลน์รับสมัครด่วน !
- ดูแล Facebook Page ของบริษัท พร้อมทั้งเป็น Admin Page ตอบคำถามลูกค้า ดูแลลูกค้า ทุกช่องทาง - วิเคราะห์และวางแผนงานด้านออนไลน์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - ติดต่อประสานงานกับ Agency เพื่อสร้าง conten...

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
18 Jul 19
2 . Digital Marketing / Creative Online Marketing รับสมัครด่วน !
1. คิดวางแผนการทําสื่อโฆษณาต่างๆ คิด Theme และ Concept Idea ให้กับ Digital Campaign ต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Website, Banner เป็นต้น 2. ศึกษาองค์กร และบริการขององค์กร หาจุดเด่น จุดด้อย และ...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 Jul 19
3 . Digital Marketing
1. Make digital contents and design that suits the client's wants or needs by using Adobe Photoshop, Illustrator, Premier Pro. 2. Create promotion video and photography 3. Maintain company webs...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
2 Position
Salary 25,000-35,000
18 Jul 19
4 . Community Management Specialist
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งานผ่านช่องทาง Online (Social media และ web board ต่างๆ) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ - ติดตาม เทรนด์ ข่าวสาร และหัวข้อสนทนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Social Me...

THiNKNET Co., Ltd. (Marketing)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
5 . Digital marketing (Health / Beauty / Food )
- สังกัดอยู่ในทีม In-house marketing agency ภายใน - บริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ เพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำ Online content ในรูปแบบต่างๆ (มี Junior online ช่วยลงมือปฏิบัติ) โดยเน้นเป็นเชิง Onl...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
18 Jul 19
6 . Online Sales & Marketing Manager (Baby Products) /ผู้จัดการขายและการตลาดออนไลน
- บริหารงานการขายและการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารงาน และกำหนดทิศทางงานด้าน Social media : Facebook, IG, Youtube และ Website ของแบรด์ต่างๆ ร่วมกับทีมงานของบริษัทได้ - ท...

Pacific Point Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50,000+
18 Jul 19
7 . Digital Marketing
1. วางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์บน Social Platform ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่งในตลาดมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้องค์กร 2. ทำโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหน...

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
9 . Digital Marketing
• Develop and implement plan for create brand awareness and drive sale on online social media and E-Commerce • Develop and implement online market strategy for social media and e-commerce • Responsi...

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 35,000-40,000
18 Jul 19
10 . Community Manager (Online)
If you are passionate about cosmetics & Beauty, professional, experienced in social media, PR and Influencer Management, we would like to meet you. Our ideal candidate has exceptional oral and writte...

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 50,000
18 Jul 19
11 . E- Marketing Supervisor (เริ่มงานทันที)
* กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก * ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ของศูนย์และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ , Customer Relations...

ศูนย์การแพทย์และความงามเมดดิไซน์
1 Position
Salary n/a
18 Jul 19
12 . Digital Marketing
- สื่อสารข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการชายดิจิทัลแก่สมาชิกนักขายดิจิทัล - สร้างสื่อใช้ในการสื่อสารแก่นักขายดิจิทัลทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ - ดูแล แสนอปรับปรุงการใช้งานของเครื่องมือการขายด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . Community Management Specialist
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งานผ่านช่องทาง Online (Social media และ web board ต่างๆ) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ • ติดตาม เทรนด์ ข่าวสาร และหัวข้อสนทนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Social Medi...

THiNKNET Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
14 . Marketing Online
-ดำเนินการจัดทำการตลาดช่องทางออนไลน์ ในทุก Platform (Facebook, Line@, Google Adwords, Website, Google My Business, Instagram, Youtube) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และ เพิ่มยอดขายในอีกช่...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
18 Jul 19
15 . Marketing Executive (Sena Fest)
- วางแผนงบประมาณฝ่ายการตลาด - วางแผนการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด - จัดแผนส่งเสริมการตลาด Online & Offline - ประสานงานราชการและหน่วยงงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - งานอื่นๆที่ได้...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . Digital Media Specialist รับสมัครด่วน !
-วางแผนงานร่วมกับทีม เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลทั่วไปให้รู้จักบริการของทางบริษัท -วางแผนและจัดทำ Contents ร่วมกับทีมเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นยอดจัดสินเชื่อออนไลน์ -ดูแลกิจกรรมการ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Jul 19
17 . Online Marketing
1. วิเคราะห์การตลาด 2. แนวทางงานขาย รูปแบบสินค้า+โปรโมชั่น+ ใบปริว โบว์ชัวร์ 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

บริษัท สนุก ฮอลิเดย์ จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . Digital Strategic Planner
1. Develop a logical communication strategy across social and digital platforms with a creative concept by analyzing market/consumer and identifying challenge 2. Assist in developing digital strategy...

บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 25,000 +
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่สื่อดิจิตอล
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านสื่อOnline 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า และบริการ 3. จัดทำสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม 4. ดำเนินการติดตั้ง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . Digital Marketing
ดูแลเว็บไซต์บริษัททำ Social Media อย่าง facebook Twitter Youtube หรือสื่อ Online ประเภทอื่นๆ ที่มีผลต่ออันดับของเสิทเอ็นจิ้น (Sear Engine) มาใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ของอันดันกูลเกิ้ล ทำ SEO On-Page links เ...

บริษัท ฟอร์โมซา เจอร์นีแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  166 Positions      
Sort By 
Disability Jobs