JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  67 Positions      
Sort By 
21 . Trade Marketing ฝ่ายกิจกรรมการตลาด
- ดูแลกิจกรรมทางการตลาด ณ จุดขายร่วมกับฝ่ายขาย - วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมยอดขาย - ศึกษากิจกรรมของคู่แข่ง วิเคราะห์และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแบรนด์ - สนับสนุนฝ่...

บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 Sep 19
22 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลผลิตภัณฑ์ (สื่อสารภาษาอังกฤษ)
- สาธิต ให้คำปรึกษาและให้ความรู้กับลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ TOTO อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตั้งแต่กระบวนการติดตั้งผลิตภัณฑ์และการบริการผลิตภัณฑ์ - ให้บริการโดยมาตรฐานสูงสุดเพื่อสร้างและ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
16 Sep 19
23 . เจ้าหน้าที่การตลาด (เครื่องสำอาง)
• เขียน Content บทความต่างๆเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ • ดูแลเพจที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ • ดูแลสื่อออนไลน์และออฟไลน์ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
16 Sep 19
24 . เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์ทางการขายและการตลาด
- การสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้กับบริษัทลูกค้า ในรูปแบบการออกบู้ท (Indoor and Outdoor) - กระจายข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยแทนบริษัทลูกค้า (Customer Service) - สร้างภาพลักษณ์ที่ดี...

Elective Marketing Limited
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (On Performance)
16 Sep 19
25 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำข้อมูลสินค้า บริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำสื่อและกิจกรรมการตลาด 3. จัดทำสื่อการตลาด สื่อโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ของพรีเมียม

บริษัท ไซออนเทค จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-25,000
16 Sep 19
26 . ผู้ช่วยหน่วยกิจกรรมโรงเรียน (Asst. Promoter)
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ผ่านทางการทำกิจกรรมและแจกตัวอย่างสินค้า(โอวัลติน) ให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ - ช่วยหัวหน้าทีม ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฎิบัติงาน - ศึกษาเส้นทางสถา...

AB Food & Beverages Thailand Ltd.
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+Incentive ( 20,000++)
16 Sep 19
27 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่อนชำระ
1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. นำเสน...

EASY BUY CO.,LTD.
1 Position
Salary 15,000
16 Sep 19
28 . เจ้าหน้าที่การตลาด (event) (สาขาพระราม9)
- วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการตลาด - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆ เช่น พื้นที่การจัดกิจกรรม, การติดต่อ Supplier/ Organizer ในการจัดกิจกรรม, กำหนดและวางแผนขั้นตอนกา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 Position
16 Sep 19
29 . Event Marketing
Plan and operate food event marketing strategy to promote sales and traffic in sales area. Find new potential tenant in food category to improve sales volumes for food event. Oversee sales area to a...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Salary 18,500 - 20,000
16 Sep 19
30 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
1. ดำเนินงานตามแผนการจัดโปรโมชั่นเสริมจากโปรโมชั่นหลัก เช่น Sectional Promotion เป็นต้น 2. ประสานงานการจัดโปรโมชั่นกับผู้เช่าภายในศูนย์การค้า เช่น การส่งเอกสารการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้เช่า / การ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
31 . MICE Director
MICE ย่อมาจาก (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Sep 19
32 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Corporate Marketing)
1. ติดต่อสื่อสาร และเจรจาต่อรอง กับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร เพื่อทํากิจกรรมมหาวิทยาลัยได้ตาม KPI ที่ตั้งไว้ 2. ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ในการประสานงานต...

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
33 . Marketing (Sport)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า - วางแผนและจัดกิจกรรม work shop - ดูแลนักกีฬาและประสานงานกับนักกีฬา - มีความสามารถในการประสานงานกับคู่ค้าและ Partner

NGG Group
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
34 . Channel Development Managerรับสมัครด่วน !
- ประเมินสถานการณ์ตลาด และร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก - ร่วมวางแผนและรับผิดชอบเป้าหมายการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า ให้สอดคล้องกับช่องทาง Modern Trade,...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
35 . เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม(ประจำศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์)
1. ร่วมกำหนดแผนงานกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น แผนประชาสัมพันธ์, แผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, และแผนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ผู้เช่าพื้นที่ และชุมชน เป็นต้น ภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
36 . เจ้าหน้าที่การตลาด Event
-จัดกิจกรรมสนับสนุนการขาย -สรุปงาน และเอกสารการจัดกิจกรรม -งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 15,000
16 Sep 19
37 . ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ)
จัดกิจกรรมการตลาด และ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น วางแผนการตลาด , จัดอีเวนท์ , ออกบูธแสดงสินค้า เป็นต้น

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 20,000 - 40,000 บาท
16 Sep 19
38 . Section Manager - Retention Activities
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 2. แจ้งข่าวสารของ...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
16 Sep 19
39 . เจ้าหน้าที่การตลาด ภาคสนาม
1.ควบคุมการติดตั้งป้าย ตรวจเช็คความเรียบร้อยของป้าย เซอร์เวย์ป้าย 2.บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (ดูแลการแจกใบปลิว, ทำกิจกรรม Roadshow และกิจกรรมในบูธตามสถานที่ต่างๆ) 3.นำเสนอรูปแบบโฆษณาใหม่ๆ ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
40 . พนักงานส่งเสริมการขาย (ผลิตภัณฑ์แปรรูป)
- เสนอสินค้า ออกตลาด จัดกิจกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าโดยทั่วไป

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
  67 Positions      
Sort By 
Disability Jobs