JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  79 Positions      
Sort By 
1 . ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ กะกลางคืน (Taxi Promoter)
- ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักในเครือข่ายของแท็กซี่ - แจกใบปลิว และโฆษณาโปรโมชั่นของทางร้าน - จัดทำรายงานประจำวัน อัพเดทฐานข้อมูล - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 22.00-03.00น. หยุดทุกวันจันทร์ ...

Ibiza Company Co., Ltd
2 Position
Salary 12,000-15,000 บาท
20 Jun 19
2 . หัวหน้าทีมอีเว้นท์/เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
1.วางแผนการจัดกิจกรรม Event รวมทั้งการสรรหาและคัดเลือก PG/CT Outsource เพื่อจัดเตรียมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.ควบคุม ติดตามการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ร่ม และอื...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายรับสมัครด่วน !
1. จัดชิมสินค้า พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัทให้เป็นที่รู้จัก 2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 3.รับผิดชอบในการเบิกสินค้า จัดเตรียมอุป...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
20 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด บริการผู้ค้าปลีก (Gift service for Retail shops Marketing)
1.นำเสนอการบริการของขวัญกับลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีกเพื่อเพิ่่มยอดขายแก่ลูกค้า 2.ดูแลรับผิดชอบการบริหารด้านการตลาดและด้านการขายบริการ 3.สำรวจความต้องการของตลาด 4.วิเคราะห์ตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์...

บริษัท กิ๊ฟ เซลฟี่ จำกัด
Salary 50,000++ บาท
20 Jun 19
5 . พนักงานส่งเสริมการขาย (ผลิตภัณฑ์แปรรูป)
- เสนอสินค้า ออกตลาด จัดกิจกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าโดยทั่วไป

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
6 . Event Marketing Executive/Asst.Managerรับสมัครด่วน !
An event marketing executive/assist event manager is involved in all kinds of marketing activities of the marketing departments of the organization. Works directly with internal departments such as Ma...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ/ตามโครงสร้าง
20 Jun 19
7 . Marketing Executive (ส่งเสริมการขายการตลาด)
- ร่วมวางแผนการตลาด และสนับสนุนการขายให้แก่คู่ค้า - แนะนำและให้คำปรึกษาพนักงานขายในการทำกิจกรรมต่างๆ - ผลักดันยอดขาย และส่งเสริมการขายให้แก่ร้านค้า - ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของคู่ค้า - ร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
8 . Event Marketing Officer
- ดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดของศูนย์การค้า - จัดทำรายงานผลงานการส่งเสริมการขายและงานกิจกรรมของศูนย์การค้า - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บบรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ - สรุปและปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
20 Jun 19
9 . Visual Merchandiser
1.ออกแบบงานตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมตรงกับกิจกรรม หรือเทศกาล เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังศูนย์การค้า อีกทั้งส่งเสริมภาพรวมของกิจกรรมทางการตลาด 2.มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจากับผู้รับเหมาได้เป็นอย่...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
20 Jun 19
10 . Key Accountรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขายของกลุ่ม CVS รับผิดชอบยอดขายและ Stock สินค้า 2. ออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องของลูกค้า

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
11 . Channel Development Managerรับสมัครด่วน !
- ประเมินสถานการณ์ตลาด และร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก - ร่วมวางแผนและรับผิดชอบเป้าหมายการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า ให้สอดคล้องกับช่องทาง Modern Trade,...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
12 . Marketing Officer (CRM Outside)
• ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ และ กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละโครงการ ให้เกิดความผูกพันธ์และทัศนคติที่ดีกับแบรนด์และแบรนด์ย่อยของ AP ตามแผนที่กำหนด • ติดต่อประสา...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Jun 19

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
20 Jun 19
14 . Project Coordinator
1.จัดหา นำเสนอ ติดต่อ ยืนยัน สรุปราคา สถานที่สำหรับจัดงาน, อุปกรณ์สิ่งของ, Supplier, ศิลปิน, ดารา, นักร้อง, พิธีกร,เจ้าหน้าที่สำหรับในวันงาน เช่น Pretty , MC , Supervisor, Staff และเปรียบเทียบราคาถ้า...

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด
1 อัตรา
20 Jun 19
16 . Assistant Marketing Manager (งานอีเว้นท์ 1 อัตรา/Brand & Collateral 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (งานอีเว้นท์และกิจกรรมทางการตลาด) -จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วน Offline Marketing, Event, Activities. -จัดทำแผนการตลาดประจำปีในส่วน Offline Marketing, Event, Activi...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing Officer )
1. วางแผนและดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาด เช่น จัดทำแผนการตลาด Marketing Road-map จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย โปรโมชั่น ให้เกิดการสนับสนุนการขาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและการขาย ศึกษาพฤติกรรมผ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
1 อัตรา
20 Jun 19
18 . Section Manager - Retention Activities
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 2. แจ้งข่าวสารของ...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jun 19
19 . Event Sales and Marketing (Corporate Sales Channel)/ตัวแทนฝ่ายการขายและการตลาด
- ดูแลในส่วนของการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าชั้นนำ อาทิ Financial,Cosmetic,Food&Beverage,Real Estate and Entertainment etc - ออกพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆที่ทางบริษัทดูแลให้...

Eternal Group Marketing limited
5 Position
Salary 18,000 - 25,000 บาท (รายได้ตามตกลง)
20 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ MARKETING ONLINEรับสมัครด่วน !
1.สร้างการรับรู้แบรนด์และเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางออนไลน์ 2. ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัทและประสานการขายในสื่อโซเชียลมิเดีย เช่น Facebook, Line@ และ E-commerce 3. ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและน...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs