JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  72 Positions      
Sort By 
1 . Broker Business Officer
• Coordinate and support managers/executives in carrying out their marketing activities, policy services including renewal follow-up • Support, service, facilitate all requirement of business partner...

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายรับสมัครด่วน !
1. จัดชิมสินค้า พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัทให้เป็นที่รู้จัก 2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 3.รับผิดชอบในการเบิกสินค้า จัดเตรียมอุป...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
27 May 19
3 . Make up workshop (สาขาพระราม9)รับสมัครด่วน !
จัดกิจกรรมโปรโมทแบรนด์ตามหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงแรม สายการบิน บริษัทเอกชน ฯลฯ เพื่อขยายตลาด ประชาสัมพันธ์แบรนด์เครื่องสำอางค์ ผ่านการจัดอบรม สอนการแต่งหน้า Present ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขา...

บริษัท มาร์เวล แกม จำกัด
10 Position
Salary 15,000-35,000
27 May 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการ Marketingรับสมัครด่วน !
1. คิดวางแผนงานการตลาดประจำปี 2. Create งานบนพื้นที่ Event และจัดหาร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ติดต่อประสานงานกับออแกไนท์ให้เป็นไปตามข้อตกลง 4. ทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าขายในศูนย์การค้า 5. วางแผนสื...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
27 May 19

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
27 May 19
6 . Media Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางและงบประมาณในการเลือกสรรสื่อโฆษณาที่เหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุด • ศึกษารายละเอียดของสื่อของบริษัท สื่อภายนอกทั่วไป แสวงหาสื่อใหม่ ๆ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาแต่ละป...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 May 19
7 . Event Marketing
1 บริหารจัดการงาน PR และ อีเว้นท์ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  2 ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกิจกรรม Event และ Project ที่เกี่ยวข้อง 3 จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
8 . Party Coordinator Asst.Manager - HORECA
→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท → วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Par...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR
→ รวบรวมประเด็นในเชิงลึกของตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ → เสนอเงื่อนไขการค้า ข้อดีข้อเสียที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และคู่ค้า เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ ติ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
10 . หัวหน้าทีมอีเว้นท์/เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
1.วางแผนการจัดกิจกรรม Event รวมทั้งการสรรหาและคัดเลือก PG/CT Outsource เพื่อจัดเตรียมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.ควบคุม ติดตามการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ร่ม และอื...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
11 . Trade Marketing Officer/Senior (Cashvan)
- ร่วมกำหนดการทำโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ตามรายชนิดสินค้า(SKUs) - ร่วมกำหนดนโยบายการจัดทำสื่อ และกำหนดการใช้สื่อ และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภาพลักษณ์และจำนวนในปริ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 May 19
12 . Marketing Executive (ส่งเสริมการขายการตลาด)
- ร่วมวางแผนการตลาด และสนับสนุนการขายให้แก่คู่ค้า - แนะนำและให้คำปรึกษาพนักงานขายในการทำกิจกรรมต่างๆ - ผลักดันยอดขาย และส่งเสริมการขายให้แก่ร้านค้า - ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของคู่ค้า - ร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
13 . พนักงานฝ่ายกิจกรรมส่วนกลาง รับสมัครด่วน !
1. set เครื่องเสียง/ เตรียม backing track 2. ถ่ายรูป / ถ่ายvideo ของงานกิจจกรรม 3. เป็น MC ในงานหน้าโรงเรียน 4. ส่งข้อมูลต่อเพื่อ update website และ facebook 5. พานักเรียนประกวดที่นอกสถานที่ 6. ...

Waratha Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 18,000+ มีโบนัสปลายปี + ประกันสังคม
27 May 19
14 . ประชาสัมพันธ์
-ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ ให้รายละเอียดและดูแลลูกค้า -รวมถึงดูแลภาพลักษณ์ของบริษัทในการออกบูธ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภันฑ์ของทางบริษัท -ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ -จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหม...

Sensation Advertising Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
15 . PR Brand
1.ประชาสัมพันธ์สินค้าของทางบริษัท เทสสินค้า Memo สินค้าให้แก่ลูกค้า 2.ดูแลให้คำแนะนำลูกค้าที่มาใช้บริการหรือที่สนใจในตัวสินค้า 3.ทำกิจกรรมที่บริษัทฯจัดขึ้น 4.เชียร์สินค้าให้แก่ลูกค้า 5.ประชาสัมพัน...

Sensation Advertising Co., Ltd.
3 ด่วน!!
Salary สามารถต่อรองได้(ตามความสามารถ)
27 May 19
16 . พนักงานสำรวจร้านค้า สาขาพระรามสาม ติดท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
- รับผิดชอบในการออกสำรวจตลาดร้านค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยใช้กระบวนการสำรวจตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำกลับมาวิเครา...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- สื่อสารกับลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รับโทรศัพท์จากลูกค้า - สร้างสรรค์งานด้าน E-Marketing - ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ พี ท็อปเวล จำกัด
2 Position
Salary 16,000 - 25,000
27 May 19
18 . Assistant Marketing Manager (งานอีเว้นท์ 1 อัตรา/Brand & Collateral 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (งานอีเว้นท์และกิจกรรมทางการตลาด) -จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วน Offline Marketing, Event, Activities. -จัดทำแผนการตลาดประจำปีในส่วน Offline Marketing, Event, Activi...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
19 . Marketing Officer (CRM)
• ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ และ กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละโครงการ ให้เกิดความผูกพันธ์และทัศนคติที่ดีกับแบรนด์และแบรนด์ย่อยของ AP ตามแผนที่กำหนด • ติดต่อประสา...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 Position
27 May 19
20 . Influencer Coordinator
- ติดต่อ ประสานงานและคัดเลือกบุคคลที่น่าสนใจ เพื่อเข้ามาไลฟ์ใน Application Vibie - ประสานงานระหว่าง Caster กับบริษัท - ร่วมวางแผนกับทีมงานในโปรเจกต์ เพื่อการทำงานในทีมให้ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายตามที...

Donuts Bangkok Co.,Ltd.
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เเละความสามารถ
27 May 19
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs