JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  293 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำการตลาด Online และดูแลสื่อโฆษณา พร้อมวางแผนงบประมาณการตลาด 2. จัดทำข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. ดูแลงาน Project ต่างๆ ของบริษัทฯ ตาม...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jun 19
2 . Marketing Specialist (Condo)รับสมัครด่วน !
1. ร่วมกันวางคอนเซ็ปต์ของการโฆษณา รูปแบบของงานโฆษณา การใช้สื่อทั้ง Offline และ Online ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 2. ประสานงานกับเอเจนซี่โฆษณา และ Supplier ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณา ตลอดจนการติดตั้งสื่อ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
19 Jun 19
3 . Marketing Officer
- ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา - เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey) - ดูแลความเหมาะสมของสภาพโครงการ - ร่วมกิจกรรมพัฒนา Pruksa Value...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000-30,000 บาท
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด (บริษัท Sea2skin)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลสื่อและช่องทางการขายออนไลน์ของบริษัท เช่น Facebook,Line,Instragram 2.รับผิดชอบงานด้านการตลาดตามแผนที่บริษัทได้วางไว้ 3.ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการซื้อขายและประสาน...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ปฎิบัติงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแจ้งวัฒนะทำงาน จ-ศ)
- ประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ร่วมวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับแผนการตลาดและดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย - ร่วมดำเนินงานจัดกิจกรรมทางการตลาด - ดูแลรับผิดชอบและจัดทำเนื้อ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
19 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาพื้นที่เช่า
-สำรวจพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้างนอกเหนือจากพื้นที่ขาย -สำรวจ วิเคราะห์ เก็บข้อมูล ตลาดคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ -วิเคราะห์ข้อมูลทางกายขายและการตลาด รวมทั้...

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า และประสานงานขาย
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท ภัทรสวัสดิ์ โปรดักส์ ดีไซน์ จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
8 . ผู้จัดการส่วนตัวแทนนายหน้า (Agent & Broker)
การจัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการเข้าพบแหล่งงานตัวแทนนายหน้า เพื่อรักษาและขยายเบี้ยประกันภัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างของบริษัทฯ การจัดทำโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
•ดูแลลูกค้า (เก่า และ ใหม่) ผ่านช่องทางการขาย online ของบริษัท •Update และให้ข้อมูลสินค้า/บริการ ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ •ติดตามงาน โต้ตอบสื่อสารลูกค้าทางโทรศัพท์ และ อีเมลล์ไ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
10 . การตลาดตู้MDB
1.ดูแลและร่วมวางแผนกลยุทธ์งานขายสินค้า 2.ติดต่อและเข้าพบผู้ออกแบบและวางสเปกสินค้า และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ 3.สามารถติดต่อประสานงานบริษัทฯออกแบบสถาปนิก Designer และวางสเปกกับงานราชการ

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Jun 19
11 . การตลาด / Marketingรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าหลังการขาย - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท - มีเงินเดือนประจำให้และสวัสดิการอื่นฯอีกมากมาย

บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
10 Position
Salary 13,000 – 15,000 บาท
19 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกการตลาด (Marketing Administrator)
1. ประสานงานกับเซลล์ ในการจัดทำเอกสารสื่อการตลาดต่างๆ 2. ดึงข้อมูลวิเคราะห์สินค้า การตลาด ลูกค้า 3. ประสานงานด้านการทำ Marketing activity ทั้งปี 4. งานเอกสาร ด้านการประสานานการตลาดทั่วไป

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รับสมัครด่วน !
- จัดทำฐานข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล - จัดเก็บข้อมูลการทำตลาดของสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
14 . จนท.การตลาด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
1.ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานการตลาด 2.บริหาร จัดการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปกลยุทธ์และแผนการตลาด 3.monitor และควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปต...

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 บาทขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์)
19 Jun 19
15 . Senior Marketing
• วางแผนและกำหนดทิศทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย คิดหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย • กำหนดทิศทางและวางแผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ •...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2 Position
19 Jun 19
16 . Online Marketing
-วางแผนกิจกรรมออนไลน์ คิดโปรโมชั่น แคมเปญ New Product & New Launching จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ -คิดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงหาช่องทางการสื่อสาร ด้านการตลาด สร้างแบรนด์ให้เป็...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2 Position
19 Jun 19
17 . Product & Sales
- วางแผนการตลาดเพื่อสร้าง Brand สินค้าในส่วนของผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด - จัดทำคู่มือเอกสารผลิตภัณฑ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Product Spec. ให้กับฝ่ายขายแต่ละช่องทาง - ...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2 Position
19 Jun 19
18 . การตลาดออนไลน์
หาลูกค้าทาง facebook Line อัพเดทข้อมูล ทำรูปภาพ วีดีโอ คอยตอบลูกค้า

บริษัท นิปปอน คุรุมา จำกัด
1 Position
19 Jun 19
19 . Marketing Manager (70K-90K) [Job ID:47818]
- Web marketing: planning marketing campaigns in SNS (Facebook, YOUTUBE, etc.) - Event planning and organization relating to games (e-sports, exhibitions, etc.) - Expand awareness of our products us...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
Salary 70,000 - 90,000 THB
19 Jun 19
20 . CRM & Direct Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM - ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด - คิดนำเสนอ Promotion , Campaign ต่างๆ - วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อทำ Direct Marketi...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
  293 Positions      
Sort By 
Disability Jobs