JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  49 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ พร้อมเขียนสคริปในการนำเสนอ 3. สามารถใช้กล้อง DSLR ได้ทั้งการถ่ายภาพนิ่งและการเคลื่อนไหว 4. สามารถตัดต่อรายก...

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Feb 19
2 . Editor/CG
1. มีความรู้เรื่องระบบตัดต่อและโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานตัดต่อ เช่น Adobe After Effect, Premiere Pro, Photoshop, illustrator เป็นต้น 2. ตัดต่อรายการโทรทัศน์และรายการช่องทาง Online 3. มีค...

บริษัท เอส 360 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Feb 19
3 . เจ้าหน้าที่โฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์
- วางแผน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งใน และนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี - ดูแลประสานงานช่องทางการสื่อสารหลักขององค์กร และประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Feb 19
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมออกอากาศ / MCR
- ดูแลระบบห้องออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ - ดูแลและความคุมในการออกอากาศ รายการสด และ เทป - จัดการระบบต่างในห้องสตู - ตัดต่อรายการ / บำรุงรักษาอุปกรณ์ - ดูแลระบบคอมต่างๆในสถานี / มีความรู้ด้านอุปกรณ์...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามข้อตกลง
17 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ
- ผลิตรายการ ตัดรายการเพื่ออกอากาศ - ใช้กล้อง DSLR ได้ มีประสบการณ์ในการใช้กล้อง - ออกกอง เพื่อถ่ายรายการได้ต่างจังหวัดได้ - เขียนสคริป / ตัดต่อ ประสบการณงานตัดสารคดี / รายการบันเทิง - มีประสบกา...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ประสบการณ์ / โครงสร้างบริษัท
17 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและโฆษณา (Vlog)
1. ออกแบบเเละเขียนสคริปท์ ถ่ายทำวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอเพื่อสนับสนุนธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกแบบและสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอให้มีความน่าสนใจเพื่อสนับสนุนทางด้านการตลาด 3. ออกนอกสถานที่เพื่อถ่ายทำแล...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
1 Position
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัท
16 Feb 19
7 . PR and Event Coordinatorรับสมัครด่วน !
- วางแผน คิด Conceptงาน และรับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับทีมงาน - จัดหาทีมงาน และติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ เช่น สถานที่, ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
16 Feb 19

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
1 Position
16 Feb 19
9 . Creative (Page CHNY) รับสมัครด่วน !
- ดูแลกำกับภาพรวม แนวคิดและรายละเอียดงาน นำเสนอแนวคิด และไอเดียริเริ่มสร้างสรรค์ - นำเสนอ Content ให้เหมาะกับ Page - นำเสนอ Trend และข้อมูลทางการตลาด - จัดทำสคริป (Scripts) สำหรับการถ่ายทำของแต่ละ ...

บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Feb 19
10 . Art Director หรือ ผู้กำกับศิลป์
1. ดูแล Art direction ของรายการที่ผลิต ทั้งกราฟฟิค และฉากรายการ 2. ออกแบบโลโก้,ฉากรายการ และอุปกรณ์ประกอบฉากได้ รวมทั้งสามารถพูดต่อรองวัสดุและราคากับผู้ผลิตได้ 3. คอยหาสถานที่ถ่ายทำที่เหมาะกับรายการ...

ไทยรัฐ
2 อัตรา
Salary N/A
16 Feb 19
11 . ผู้สื่อข่าว ( ต่างประเทศ / เศรษฐกิจ )รับสมัครด่วน !
- ทำข่าว สกู๊ป เจาะลึกประเด็นตามหมายข่าวที่ได้รับมอบหมาย - เขียนสคริปข่าวหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว - รายงานข่าวแต่ละช่วงข่าว และเป็นผู้ดำเนินรายการ

ไทยรัฐ
หลายอัตรา
16 Feb 19
12 . พนักงาน Productionรับสมัครด่วน !
- ตัดต่อ VDO Content รวมถึงการถ่ายทำเเละถ่ายทำเเละถ่ายภาพให้น่าสนใจ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
16 Feb 19

Splendid Organizer Co., Ltd.
16 Feb 19
14 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1. To present information on the basis of the success of the organization. 2. To support Management concerns, Strengthen pride and understanding of employees within the organization. 3. To develop p...

EASY BUY CO.,LTD.
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Feb 19
15 . Public Relations Executives ช่องนนทรี PO9
- Planning PR and promotions strategy to improve image and good reputation to the public - Prepare strategic communications plans and provide communications support to corporate clients Developing m...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 25k-35k/ ตามตกลง
15 Feb 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดฉากอุปกรณ์ (Prop Man)
• ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก สำหรับถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต/รายการทั้งภายในและภายนอกสตูดิโอ • จัดซื้อ จัดหา และจัดทำ อุปกรณ์ประกอบฉากตามที่ได้ออกแบบไว้ • สำรวจและจัดหาสถานที่ในการถ่ายทำ • จัดเก็บอุปกรณ์ประกอ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Feb 19

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
15 Feb 19
18 . Creative Event
1) สรุปภาพรวมของงานจากขอบข่ายงาน ( TOR ) 2) คิดและสร้างสรรค์งาน แก้ไข งานตามความพึงพอใจของลูกค้า 2) วางแผนงาน ดูสถานที่ เขียนสคริป รันคิวงาน ให้งานออกมาตามที่ลูกค้าต้องการ 3) ติดตามและแก้ไขงานตามค...

บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด
2 Position
15 Feb 19
19 . Graphic Design/ตัดต่อรับสมัครด่วน !
1.ตัดต่อวีดีโอรูปแบบต่าง 2.ทำ graphic เพื่อประกอบชิ้นงานวีดีโอ เช่น Motion graphic งาน2D และ effect graphic 3.ตัดต่อวีดีโอเพื่อสนับสนุนงานการตลาดของบริษัท 4.สร้างสรรค์ผลงานวีดีโอที่น่าสนใจ 5.จัดทำ...

บริษัท ไทย บิซ พาโนราม่า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
15 Feb 19
20 . ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร (CSR)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกสื่อสารภายนอกองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแลและควบคุมการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือเ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Feb 19
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs