JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  681 Positions      
Sort By 
1 . Supervisor PC
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร • จัดหาทีมงาน PC เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติม • จัดเตรียมเอกสารเพื่อทำความเข้าใจกับทีมงานและการทำรายงาน • มีความรู้เกี่ยวผล...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
2 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
19 Mar 19
2 . Sale Online
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ 2. สามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างลึกซึ้ง 3. สามารถคิดและเสนอไอเดียร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี 4. ทักษะด้านการติดต่อประสานงานดี 5. ส...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
3 . Admin Pageรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และช่องทาง Social Media (Line, Fb Page, IG) - มีการตอบกลับและดูแลลูกค้าที่สอบถามหรือ Complain - รวมรวบ / สรุปรายงานข้อมูลลูกค้าและยอดขายออนไลน์ - สนับสนุนการตลาด...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
19 Mar 19
4 . จป.วิชาชีพ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
19 Mar 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)
1.ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร 2.จัดหา จัดซื้อเครื่องจักร 3.วางแผนซ่อมบำรุง 4.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
19 Mar 19
6 . ผู้ช่วยเภสัชกร/พนักงานหน้าร้าน
- รักษามาตรฐานการให้บริการของร้าน ให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ - ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามผลิตภัณฑ์ภายในร้าน

บริษัท ยาดรัก จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Mar 19
7 . Sale representativeรับสมัครด่วน !
ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อขาย -ผ้าและอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด ขายได้ทุกแผนก (Disposable) -ผ้าปิดแผลห้ามเลือดในห้องผ่าตัด (Gauze) -ผลิตภัณฑ์รักษาแผลที่หา...

บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-25,000
19 Mar 19
8 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
-ออกแบบArtwork สื่อสิ่งพิมพ์ Off line และ On line -ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัท -ดูแล และอัพเดตข้อมูลในเว็ปไซต์/สื่อออนไลน์ -ถ่ายภาพนิ่งและVDO ตัดต่อVDO

บริษัท เฟรช บอดี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
9 . พนักงานขายประจำ office/ after sale service รับสมัครด่วน !
โทรติดตามลูกค้าเก่า ตอบไลน์ลูกค้า

บริษัท แซนซิโอ้ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามการพิจารณา
19 Mar 19
10 . ช่างเทคนิคบริการ
1) ดูแลตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ ติดตั้งและขายให้กับลูกค้า, 2) ประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในการดูแล, ประชุมแผนการทำงาน 3) ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอราคาซ่อมบำรุง...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
11 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ ประจำเขตกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1) รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2) ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3) ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนบริษัท 4) รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บังคั...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
3 Position
Salary 20,000
19 Mar 19
12 . CAD OPERATOR
1) ดำเนินการเขียนแบบงานระบบ Shop Drawing, As-Built Drawing 2) สำรวจหน้างาน, จัดทำแบบ, ถอดแบบ ประกอบการเสนอราคา และ Presentation 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ที่เกี่ยวข้อง 4) งานอ...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
2 Position
Salary 18,000 - 20,000
19 Mar 19
13 . พนักงานแม่บ้าน(แผนกประกันคุณภาพ)
1.ทำความสะอาดประจำวัน ได้แก่ การปัดกวาด เช็ดถู ในแผนกประกันคุณภาพ 2.ทำความสะอาดเครื่องแก้ว และของใช้ในงานวิเคราะห์ที่ใช้เสร็จแล้ว และดูแลให้พร้อมใช้เสมอ 3.ดูแลให้พื้นที่ และเครื่องใช้ในแผนกอยู่ในสภา...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
19 Mar 19
14 . Product Specialist
Product Specialist ทีมขายโรงพยาบาล -รับผิดชอบดูแลยอดขายของทีมขายโรงพยาบาล -วางแผนการขายและการตลาด

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
15 . พนักงานแม่บ้าน(แผนกบริการสำนักงาน)
-ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย -รับ/ส่งเอกสารตามแต่ละแผนกที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
16 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากร - จัดทำรายงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 19
17 . เภสัชกรแผนกทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ประสานงาน และติดตามงาน -ตรวจสอบเอกสารในการดำเนินการขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
19 Mar 19
18 . พนักงานขาย Stem Cell (กทม./ ตจว.)รับสมัครด่วน !
- ขาย Stem Cell - ออกบูธ - ดูแลและให้ข้อมูลลูกค้าในโรงพยาบาล - รับเฉพาะเขตภาคตะวันออก/เขตภาคเหนือ/จังหวัดภูเก็ต (ไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
หลายอัตรา
19 Mar 19
19 . ช่างซ่อมบำรุง(ปฏิบัติงานที่บางพลัด)รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบ Utility รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการผลิตและสำนักงาน 2.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3.ดูแลความสะอาดของสถานที่ทำงานในแผนกวิศวกรรม 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Mar 19
20 . ตัวแทนขาย กทม. / ตัวแทนขาย ตจว.รับสมัครด่วน !
แผนกขาย Consumer ** ตัวแทนขาย กทม. 1 อัตรา แผนกขายร้านค้า ** ตัวแทนขาย กทม./ ตัวแทนขาย ตจว. หลายอัตรา **ทุกตำแแหน่งต้องมีประสบการณ์ขายยาโดยตรง **

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
หลายอัตรา
19 Mar 19
  681 Positions      
Sort By 
Disability Jobs