JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  632 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการสโตร์, ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
ธุรการสโตร์ 1.ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ 2.ตรวจนับสินค้า,จัดส่งสินค้า 3.รายงานความเคลื่อนไหว 4.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 6.งานอื่...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
2 . หัวหน้าสโตร์สำเร็จรูป (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบปริมาณสินค้าสำเร็จรูป ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 2. ให้แนวทางในการกำหนดระดับปริมาณสินค้าสำเร็จรูป เพื่อไม่ให้มีปริมาณสินค้ามาเกินไป 3. บริหารพื้น...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
3 . ธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี -จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย -ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1อัตรา
Salary 11,000-15,000
22 Aug 19
4 . ผู้จัดการฝึกหัด
- เรียนรู้งานพื้นฐานด้านการตลาด โฆษณา การจัด event การทำ Promoteสินค้า - เรียนรู้งานฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงาน

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป
22 Aug 19
5 . ที่ปรึกษาด้านความงาม
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบรนด์เครื่องสำอางค์และสกินแคร์ได้ 2.เป็นงานประจำ

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
27 Position
Salary 13,750-45,000 (รวมคอมมิชชั่น)
22 Aug 19
6 . Event ภาคสนาม
พบป่ะลูกค้าในพื้นที่จัดงานเช่น center,Robinson,the mall,watson,booth,ร้านขายยาชั้น

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 12,750 - 20,750
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ออนไลน์)
1.ดูแลการขายสินค้าทางเว็ปไซร์ออนไลน์ 2.ดูแลด้านการสื่อสารและการตอบคำถามกับลูกค้าทางเว็บไซต์ และ Social media 3.การประสานงานระหว่างคู่ค้าภายนอกและภายใน 4.ดูแลรับผิดชอบการเปิด Sale Order ใบสั่งสินค้า...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
8 . TV Marketing Officer
1.รับผิดชอบด้านการวางแผนการตลาด และดำเนินการเสนอขายสินค้า ขององค์กรหรือสินค้าในช่องทางผ่านสื่อโทรทัศน์ (On Air) 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินงานที่รับผิดช...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
22 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
1.ตรวจสอบการตั้งหนี้ 2.ตรวจสอบ ภงด.3,ภงด.53,ภาษีซื้อ 3.บันทึกทรัพย์สิน,ติดทะเบียนทรัพย์สิน 4.ดึงรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
22 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารของฝ่ายการตลาด และประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานสนับสนุนการตลาด เช่น จัดแพ็คสินค้า,จัดโบชัวร์ เป็นต้น - งานที่เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชี,เอกสารการเบิกจ่าย เป็นต้น - งา...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
11 . ธุรการประสานงานขนส่ง
งานขนส่ง -ติดต่อประสานงานภายในแผนกต่างๆและบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า -ประสานงานติดต่อ จัดหารถเพื่อส่งสินค้าในกรณีเป็นออร์เดอร์ด่วน -สรุปรายงานประจำวัน / สรุปรายงานจัดส่งสินค้า -ตรวจสอบใบคุมการขนส่ง ...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
22 Aug 19
12 . Assistant Product Manager (Food Science)
- สืบค้นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับ R&D ภายในบริษัท, ภายนอกบริษัท หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ - ฝึกอบรมให้ความรู้เร...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000+ บาท
22 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรม Express (บัญชีภายนอกกรมสรรพากร),(บัญชีภายในบริษัท) -บันทีกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ในโปรแกรม SYTELINE -จัดทำรายงาน รง.8และจัดส่ง MAIL กระทรวงอุตสาหกรรม -บันทึก...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
22 Aug 19
14 . Sale consumer ภาคกลาง
-เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า -ดูแลฐานลูกค้าเก่า ...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
22 Aug 19
15 . นักวิเคราะห์เคมี
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
22 Aug 19
16 . Sale รับสมัครด่วน !
-ขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line@ -ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า -วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-15,000 (คอมมิชชั่น+ค่าเดินทาง)
22 Aug 19
17 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ บรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ฉลากสินค้า ,Display,สื่อสิ่งพิมพ์ - ประสานงานกับผู้ผลิตหรือโรงพิมพ์ ถ่ายรูปสินค้าเพื่อทำ Catalog เก็บข้อมูลบันทึกรายละเอียดงาน

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
22 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ถ้าคุณเป็น HR ยุคใหม่และมีประสบการณ์เหล่านี้......... -พัฒนาฝีมือแรงงานและประกันสังคม -คิดค่าอินเซนทีฟ -เดินในไลน์ผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา(รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
Salary 15,000-18,000 บาท
22 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- รับออเดอร์และพิมพ์บิล - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000 บาท(ไม่รวมค่าพิเศษอื่นๆ)
22 Aug 19
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (สุขุมวิท 38)
-รับ-ส่งผู้บริหารที่บ้านพัก (สุขุมวิท 38) -ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรถยนต์เบื้องต้นได้ -ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุด 1 วัน -สัมภาษณ์งานที่สำนักงาน (บจก.ปราสาททอง 24/66 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กร...

บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 บาท +โอทีตามจริง (การันตี 5 ชมต่อวัน)
22 Aug 19
  632 Positions      
Sort By 
Disability Jobs