JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  645 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยเภสัช
- ขายาประจำหน้าร้านยา - จัดการงานภายในร้านยา

ร้านไปรยาเภสัช
1 อัตรา
Salary 14,000+
26 May 19

บริษัท ยูนิเพอร์เฟค คอสเมติคส์ จำกัด
26 May 19
3 . Sale representativeรับสมัครด่วน !
ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อขาย -ผ้าและอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด ขายได้ทุกแผนก (Disposable) -ผ้าปิดแผลห้ามเลือดในห้องผ่าตัด (Gauze) -ผลิตภัณฑ์รักษาแผลที่หา...

บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-25,000
26 May 19
4 . Admin Online
- ตอบลูกค้าผ่าน facebook,Line@

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามข้อตกลง
26 May 19
5 . วิศวกรบริการ (เครื่องมือแพทย์)
- ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Installation) - ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Preventive Maintenance) - ให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Correct...

บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000-25,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์)
26 May 19
6 . Training Officer
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
1 Position
Salary 16,000 - 25,000
26 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
1 อัตรา
Salary 16,000 - 25,000
26 May 19
8 . Digital Marketing
• Develop and implement plan for create brand awareness and drive sale on online social media and E-Commerce • Develop and implement online market strategy for social media and e-commerce • Responsi...

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 35,000-40,000
26 May 19
9 . คลังสินค้า
- จัดเรียงสินค้า แพ็คสินค้า - ยกสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - ทำงานเป็นทีม

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
3 Position
Salary 11,000-13,000
26 May 19
10 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000-40,000
26 May 19
11 . Community Manager (Online)
If you are passionate about cosmetics & Beauty, professional, experienced in social media, PR and Influencer Management, we would like to meet you. Our ideal candidate has exceptional oral and writte...

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 50,000
26 May 19
12 . Spa Receptionistรับสมัครด่วน !
- เก่งด้านการจัดการงาน Admin ได้เป็นอย่างดี - เข้าใจการบริการได้เป็นอย่างดี ตอนรับคุณลูกค้าด้วยความนอบน้อมและด้วยความจริงใจ - จัดการเรื่องของเอกสารได้เป็นอย่างดี - ทำ Profile ลูกค้าให้ได้ดูประวัติอ...

บริษัท อิไลซ่าคอสเมติกส์ จํากัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท+Commission
26 May 19
13 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ควบคุบการตรวจสอบคุณภาพและบันทึกข้อมูลคุณภาพการผลิต/วัตถุดิบ/สำเร็จรูปให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 3.จัดทำแบบฟอร์มควบคุมคุณภาพต่างๆ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
1 อัตรา
26 May 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
• ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิก-จ่าย, เงินสดย่อย, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษีซื้อและภาษีขาย, ใบเสร็จรับเงิน และใบวางบิลให้ถูกต้อง ครบถ้วน • ควบคุมตรวจสอบการจัดทำ รายงานภาษีที่เกี่ยวข้อง ภ.ง...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
1 Position
Salary 30,000-35,000
26 May 19
15 . ช่างเทคนิค
1.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน 2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
1 Position
Salary 13,000-15,000
26 May 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต 2.จัดทำรายงานต้นทุนผลิตและต้นทุนขายรายเดือน 3.ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า 4.ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
1 อัตรา
26 May 19
17 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
1 อัตรา
26 May 19
18 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยาเขตสุขุมวิท อนุสาวรีย์ เทเวศรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
26 May 19
19 . เจ้าหน้าที่เอกสาร (R&D Packaging Document )
-จัดทำเอกสาร จัดทำตวอย่างสินค้า (PPS ,Mock up ) จาก Lab และ จาก Production ประสานงานกับ IE -ดูแลห้อง Lab ,อุปกรณ์ รวามทั้งจัดลำดับงานทดสอบให้กับพนักงาน ผู้ช่วย RDP.

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ์NA
26 May 19
20 . Purchasing Manager
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ์NA
26 May 19
  645 Positions      
Sort By 
Disability Jobs