JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  691 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายธุรการรับสมัครด่วน !
- ควบคุมสินค้าคงคลัง ทำใบสั่งซื้อ - รับเข้า จ่ายออกสินค้าคงคลัง - เช็คสินค้าคงคลัง - จัดสินค้า ยกของ - ติดต่อประสานงาน สวัสดิการตำแหน่งนี้ : ประกันสังคม โบนัสประจำปี

บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 May 18
2 . พนักงานขาย แอดมินบริษัท
- สถานที่ทำงานมีออฟฟิต 2 ที่ กทม ลาดพร้าว48 และ จังหวัดมุกดาหาร - นำเสนอขายสินค้า แบรนด์เซอลินดา สกินแคร์ ผ่านทางช่องทาง online ของบริษัท เช่น facebook, Line, E-mail หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ - ทำงาน...

บริษัท เซอลินดา (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-30,000 (เงินเดือน+ค่าคอม)
22 May 18
3 . ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างานรับสมัครด่วน !
1. ขับรถส่งสินค้า ประกอบ ติดตั้ง สินค้าหน้างานให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ( ทั่วประเทศ ) 2. อธิบายการใช้งานสินค้าจนลูกค้าใช้งานได้เป็นอย่างดี 3. ขับรถ รับ - ส่ง + ติดตั้ง สิน...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
4 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากร - จัดทำรายงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการ/เจ้าหน้าที่ธุรการทะเบียนรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร -ดำเนินการขอหนังสือรับรองต่างๆทางกฎหมายจากฝ่ายกฎหมาย -จัดพิมพ์เอกสาร,ถ่ายเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกการประชุม -จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโคร...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 May 18
6 . เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์และธุรการรับสมัครด่วน !
-รับโทรศัพท์/โอนสายโทรศัพท์ -บริการผู้ที่มาติดต่อภายนอก -วางบิล/รับเช็ค -คัดแยกจดหมายส่งให้แผนกต่างๆ -ดูแลงานเอกสารแผนกทรัพยากรบุคคล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 May 18
7 . เภสัชกรแผนกทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ประสานงาน และติดตามงาน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
22 May 18
8 . พนักงานขาย Stem Cell (กทม./ ตจว.)รับสมัครด่วน !
- ขาย Stem Cell - ออกบูธ - ดูแลและให้ข้อมูลลูกค้าในโรงพยาบาล - รับเฉพาะเขตภาคตะวันออก/เขตภาคเหนือ/จังหวัดภูเก็ต (ไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
หลายอัตรา
22 May 18
9 . ช่างซ่อมบำรุง /ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง 1.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบ Utility รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการผลิตและสำนักงาน 2.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3.ดูแลความสะอาดของสถานที่ทำงานในแผนกวิศวกรรม 4.ปฏิบัติหน้าท...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา / 2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 May 18
10 . ตัวแทนขาย กทม. / ตัวแทนขาย ตจว.รับสมัครด่วน !
แผนกขาย Consumer ** ตัวแทนขาย กทม. 1 อัตรา แผนกขายร้านค้า ** ตัวแทนขาย กทม./ ตัวแทนขาย ตจว. หลายอัตรา **ทุกตำแแหน่งต้องมีประสบการณ์ขายยาโดยตรง **

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
หลายอัตรา
22 May 18
11 . ผู้จัดการแผนกทะเบียนรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการ ควบคุม และกำกับดูแลการเตรียมเอกสารขึ้นและแก้ไข เปลี่ยนแปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ GP และ GPC ที่อยู่ในการ ควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แก่ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อาหาร เครื่...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 May 18
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- รับผิดชอบสินค้าในหมวด Consumer เรียนรู้สินค้า พร้อมจัดทำข้อมูล Product Knowlcdgc ให้แก้ฝ่ายขาย - ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการขายสินค้า Consumer ประจำสัปดาห์ พร้อมรายงานปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพื่อ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
22 May 18
13 . วิศวกรเครื่องมือแพทย์/ช่างเครื่องมือแพทย์
1.ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานกำหนด 2.ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 3.บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลากำหนด 4.ให้คำแนะนำในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ 5.ศึกษาและอบรม...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
3 Position
Salary 18,000-50,000 B
22 May 18
14 . พนักงานบัญชี
1.ลงบันทึกประจำวัน 2.ทำหัก ณ ที่จ่าย 3.ทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ 4.ออกบิล ใบกำกับภาษี 5.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
22 May 18
15 . Assistant / Merrezca Shop Retail Manager
1.ควบคุมยอดขายและทีมให้ได้ตาม Target ที่กำหนด 2.ให้คำปรึกษา และบริหารยอดขายในแต่ละสาขาต่อผู้ปฎิบัติงานใต้บังคับบัญชา 3.วางแผนและหาแนวทางในการพัฒนายอดขาย ให้ถึงตามเป้าหมาย 4.บริหาร วางแผน ควบ...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
1.ติดต่อประสานงานกับร้านคู่ค้าในการเปิด Order ขาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เปิด Order ขาย ให้กับแผนกจัดสินค้า เพื่อตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าที่ร้านคู่ค้าเปิด Order มา พร้อมทั้งแจ้งยืนยันรายการแล...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
17 . R&D Cosmetics Supervisor
ทำงานที่ กทม. (อาคารเกษาทรัพย์ ใกล้โรงเรียนเซ็นจอห์น) 1.พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า (เช่น ฺBB, CC, DD, Primer, Foundation, Makeup Base, Sunscreen, Eye Shadows) 2.สามารถปรับเฉดสีของผลิตภัณฑ์...

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
18 . Sales Executive (OEM)Urgently Required !
Sales Executive(OEM)ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ - รับผิดชอบติดต่อหาลูกค้าที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท - ดูแลประสานงานลูกค้าที่ว่าจ้างโรงงานผลิตสินค้า และประสานงานโรงงานดูแลแผน ผลิตเพื่อแจ้งลูกค...

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
22 May 18
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
• จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ • จัดเก็บ, ส่งต่อข้อมูลอีเมลล์เข้าและออก • ติดตามงาน/ประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีและลูกค้า • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายบัญชีและฝ่ายขาย • บันทึกและจัดทำฐานของมูลลูก...

บริษัท พีแอนด์ที สยาม จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000 บาท - 18,000 บาท
22 May 18
20 . Graphic Design (กราฟฟิกดีไซน์เนอร์)
- Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์ - Products Design ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ - Promotion Ads Design ออกแบบงานด้านส่งเสิรมการขาย - Corporate Ads Design ออกแบบงานด้านการประชาสัมพันธ์ - Social Media...

บริษัท พีแอนด์ที สยาม จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,500 - 22,000 บาท
22 May 18
  691 Positions      
Sort By 
Disability Jobs