JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  44 Positions      
Sort By 
1 . นักการ
1. รับส่งเอกสารภายในโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สนับสนุนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน 3. จัดเก็บ ดูแล และทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน 4. ทำความสะอาดพื้นที่ๆได้รับผิดชอบ 5. เข้าร่วมประชุ...

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
Salary 9,750 บาท ขึ้นไป
18 Jul 19
2 . โอเปอเรชั่นแผนกญี่ปุ่น
ติดต่อประสานงานกับแลนด์ญี่ปุ่น จัดทำโปรแกรมเส้นทางการขาย ติดต่อจองห้องพัก รถทัวร์ ร้านอาหารที่ญี่ปุ่น

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . ผู้จัดการส่วน (ประกันธุรกิจทั่วไป)
2.1 กำกับ ดูแล การพิจารณารับประกันภัย ตามแนวปฏิบัติ นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2 พิจารณารับประกันภัย ตามขอบเขตอำนาจที่กำหนด 2.3 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการรับประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารง...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19

Baipai Thai Cooking School (โรงเรียนสอนทำอาหารไทยใบพาย)
2 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
5 . พนักงานล้างขวด (เครื่องมือห้องปฎิบัติการ)
- ล้างเครื่องมือทางห้อง)ปฎิบัติการ(LAB) ที่ใช้งานแล้ว - ปฎิบัติตามคำสั่งหัวหน้า

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงส้ราง+OT
18 Jul 19
6 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
- ประสานงานและดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร /ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท - จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการป...

Chuo Senko (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
18 Jul 19
7 . หัวหน้างานแผนกเย็บรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน - วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท แจสเปอร์ ซัน โปรเทคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน 20,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และข้อตกลงกับทางบริษัท
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านงานธุรกิจต่างชาติ/ธุรการ
1.จัดเตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ เช่น BOI , FBL, รง.3 , อย. ฯลฯ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.เช็คข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านำเข้า อนุญาตต่างๆเป็นต้น 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000-40,000 บาท
18 Jul 19
9 . Admin Sales
- รับโทรศัพท์จากลูกค้า - ประสานงานฝ่ายขาย - ทำใบเสนอราคา - ประสานงานกับ Sales และ แผนกอื่นๆ - จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการขาย - บันทึกข้อมูลการขาย

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
10 . Senior - Internal Audit ประจำ อาคารชำนาญเพ็ญชาติ (MRT พระราม 9) ด่วน!!
• จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี • จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ (Audit Program) • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และ ตรวจสอบรายการ และ การท...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เพื่อผู้แทนจำหน่ายยานยนต์ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - จัดส่งและติด QR Code รถ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงศรี ออโต้
1 Position
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ติดตามการโจรกรรม
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ -ติดต่อประสานงานกับตัวแทนบุญเติม -ลงพื้นที่มอนิเตอร์เมื่อพบการโจรกรรมตู้บุญเติมในแต่ละพื้นที่ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
13 . พนักงานล้างรถ (สาขาดอนเมือง)
-ทำความสะอาดรถยนต์(ล้างรถ,เช็ดรถยนต์)

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 Position
Salary 9,750
18 Jul 19
14 . Planner (สัญญาจ้าง 1 ปี) ทำงานแถว BTS พร้อมพงษ์
PLANNER 1. Demand Planning • Collaborates with cross-functional stakeholders to deliver an accurate, robust and timely 18-months rolling sales forecast taking into consideration new launches, produc...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
Salary 20,000-25,000
18 Jul 19
15 . พนักงานเปิดร้านใหม่ (Store Opening Staff) -สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเตรียมการด้านอุปกรณ์ งานระบบ งานป้าย การจัดเรียงสินค้า สำหรับร้านเปิดใหม่ - จัดเรียงสินค้า และอุปกรณ์ในร้านให้เรียบร้อยตามแบบของสาขาเปิดใหม่ - เก็บรายละเอียดงาน และปรับปรุงร้านให้เรียบร้...

วัตสัน ประเทศไทย
1 Position
Salary 10,000 - 15,000(โบนัสปีละ 2 ครั้งและการปรับฐานเงินเดือนประจำป่ี)
18 Jul 19
16 . Technician (เจ้าหน้าที่ดูแลนิทรรศการ AIS playground @ DEPAที่ Ladprao Hill)
1.รับผิดชอบการแสดงนิทรรศการของ AIS playground @ DEPA ที่ Ladprao Hill. 2.รับผิดชอบช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เยี่ยมชม AIS playground @ DEPA ผู้ที่สนใจ IoT และนวัตกรรมใหม่ๆ. 3.รับผิดชอบการประสานงานการดูแล...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 13,000 บาท
18 Jul 19
17 . Underwriter รับสมัครด่วน !
1. Provides underwriting technical support to all Marketing Departments 2. Underwrites new and renewal simple direct accounts in accordance with UW Guidelines and UW authority delegated. 3. Issues ...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jul 19
18 . พนักงานทั่วไป (รับสมัครเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไม่เป็นอันตราย 3.ดูแลงานในคลังสินค้า 4.ดูแลงานในฝ่ายผลิต 5.ดูแลงานโดยเป็นผู้ช่วยช่าง 6.ดูแลงาน...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานของสาขาทั่วประเทศ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าครองชีพ+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าสึกหรอรถ
18 Jul 19
20 . Business Development-Officer
1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
  44 Positions      
Sort By 
Disability Jobs