JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  145 Positions      
Sort By 
1 . Production assistant
- ควบคุมการทำงานภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามแผนการผลิต - ควบคุมปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน - รับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หรือนำเส...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock พร้อมจัดทำรายงาน - ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . Production Engineer (Foreigner boss)
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary Salary negotiable
18 Sep 19
4 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) - ควบคุมดูแล ประสิทธิภาพของพนักงานในหน่วยงาน - จัดเก็บข้อมูลการซ่อม/สรุปรายงานประจำรายวันและรายเดือน - ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักรประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงงาน -...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
9 . Sales
1. รักษายอดขายเดิมและหาลูกค้าใหม่ 2. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 3. ติดตามแก้ไขปัญหางานขายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมาย 4. ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าตาม PO 5. ติ...

บริษัท เจ.เอส. แพ็ค แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
18 Sep 19
10 . ธุรการทั่วไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. จัดทำเอกสาร ข้อมูล ส่งเอกสารต่างๆ 2. ให้การสนับสนุนการขาย และประสานงานทีมขายเพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท ...

บริษัท เจ.เอส. แพ็ค แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่บางจาก กรุงเทพฯ)
- จัดเตรียมงานด้านฝึกอบกรม อาทิ เตรียมสถานที่ เอกสารงานด้านการฝึกอบรม - ประสานงานด้านการฝึกอบรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กิจดรรมพิเศษ สวัสดิการ เช็คระบบวันลา - ติตต่อประสานงานหน่วยงานฝึกอบรมภาย...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
12 . พนักงานขายเครื่องจักร (กรุงเทพ)
- สามารถนำเสนอสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักรให้กับลูกค้าได้ - หาลูกค้ารายใหม่ นัดเข้าพบลูกค้าเพือนำเสนอสินค้า - รายงานการตลาดเครื่องจักรของคู่แข่งให้ทางแผนกทราบ - ประสานงานกับทางแผนกเพื่อจัดตารางพบลูกค...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
13 . กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Full-Time และ นักศึกษาฝึกงาน
ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ artwork และ ตกแต่งภาพกล่อง ทำอาร์ทเวิร์ค อินโฟกราฟฟิคกล่องสำหรับโพสท์โฆษณาบนเฟสบุ๊ค

บริษัท ขวัญถาวรชัย จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 16,000 - 20,000 full time ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
18 Sep 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1. Offering an array of critical skills in labor management, quality assurance, change management, leadership, facilities management and accurate data tracking. 2. Developing and implementing SOPs fo...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
15 . พนักงานขับรถ (ส่งของ)รับสมัครด่วน !
- ขับรถ รับ-ส่ง  งานตามจุดต่างๆภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ดูแลรับผิดชอบรถ ตรวจสภาพรถของบริษัทฯ

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1 Position
Salary 11,000 - 12,000
18 Sep 19
16 . พนักงานเขียนแบบ/Drawing.
- Draf Drawing ชิ้นส่วนต่างๆ ของชิ้นงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบ / Design ชิ้นงาน New Model เพื่อให้ฝ่ายผลิตสามารถผลิตชิ้นงานได้ตามที่ลูกค้ากำหนด - แก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายผลิตเวลาชิ้นงานมีปัญห...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
17 . พนักงานคลังสินค้า (ขับรถกระบะได้ - ปฏิบัติงานที่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บันทึกบัญชี ด้านรับ - จ่าย - บันทึก Bank Reconcile / บัญชีกระทบยอด - บันทึกสินทรัพย์ถาวร , ตัดค่าเสื่อม - บันทึกภาษีต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (ขาย Cosmetic / เคมีภัณฑ์) * มีรถยนต์ส่วนตัว *
- วิเคราะห์ความต้องกาารของกลุ่มลูกค้า - วางแผนการขาย เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย - เสนอขายสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า - จัดทำรายงานประจำเดือน - งานอื่น...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
20 . Marketing & Sale Supervisor (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- วางแผนกลยุทธ์การตลาดและโปรโมชั่น ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - วิเคราะห์ศึกษาคู่แข่ง และทำแผนการตลาดประจำเดือน - ดูแลช่องทางการขายและโฆษณา - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ขายสินค้าความงาม และ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
  145 Positions      
Sort By 
Disability Jobs