JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  251 Positions      
Sort By 
1 . Computer Graphicรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ ฯลฯ - จัดทำ Artwork - ดูแลไฟล์งานลูกค้าก่อนสั่งพิมพ์

บริษัท อิมแพคท์ พรินท์ติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
17 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ขาจ่าย -ตรวจรับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อและสต๊อค -ตั้งเจ้าหนี้, บันทึกและจัดทำใบสำคัญจ่าย(PV),เงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น -ทำเช็ค -จัดทำรายงานภาษีซื้อ ส่งให้สำนักงานบัญชี -ทำรายงานภา...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
17 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. สรรหาว่างจ้าง: ทำประกาศรับสมัครงาน, นัดสัมภาษณ์และสัมภาษณ์งาน, นำส่งพนักงานไปที่หน่วยงาน 2. บันทึกประวัติพนักงานที่สรรหาลงระบบ พร้อมออกเอกสารวัญญาจ้าง 3. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ให้ทราบระเบียบข้อบั...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
17 Sep 19
4 . ช่างพิมพ์-ติดตั้ง
- มีความสามารถใช้โปรแกรมออกแบบ มีประสบการณ์งานด้าน สติ๊กเกอร์ ไวนิล ตู้ไฟ (พิจารณาเป็นพิเศษ) - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาร์ทเวิร์ค มีความคิดสร้างวรรค์ มีแนวคิดใหม่ๆ - ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ส...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.จี. งานศิลป์
1 Position
Salary 13,000 - 15,000
17 Sep 19
5 . Admin Sale เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.รับ order ลูกค้าปลีก, ลูกค้าทาง e-mail โทรศัพท์ หรือจากลูกค้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2.ทำใบเสนอราคา ทำใบเบิกสินค้า (Sales Order) 3.ประสานงานเรื่องการส่งสินค้า, การรับสินค้า, การเปลี่ยนสินค้า, การคื...

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
6 . พนักงานขาย,หัวหน้าทีมขาย(เครือ TRUE )รับสมัครด่วน !
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานขาย -ดำเนินการให้บริการข้อมมูลลูกค้า สำรวจข้อมมูลลูกค้า ตลอดจนนำเสนอสินค้าและบริการอื่รๆของ Trueให้กับลูกค้าได้ -เเนะนำลูกค้าใช้บริการ TrueID...

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000 - 25,000 ขึ้นไป (ทุกตำแหน่งมีค่าคอมมิชชั่น)
17 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหา - เทรนนิ่ง - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - จัดเก็บเอกสาร - คีย์ประวัติพนักงาน คีย์ใบลา - จัดกิจกรรมของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ควบคุมกฎระเบียบบริษัทฯ - รับนโยบายของบริ...

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
17 Sep 19

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-35,000 หรือตามประสบการณ์
17 Sep 19
9 . Process Engineer
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
10 . หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
1. รับผิดชอบกระบวนการประกันคุณภาพทุกขั้นตอน และกำกับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในแผนกประกันคุณภาพ 2. รับผิดชอบในการมอบหมายงานให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่ดีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน ...

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ประจำเทียนทะเล 20
1.ทำกราฟฟิก งานโฆษณาทางเว็ปไซด์ สื่อโฆษณาต่างๆ 2.ออกแบบบูธของแบรนด์ตามอีเว้นและสาขาต่างๆ 3.ออกแบบและตกแต่งรูป Product ของ Brand ต่างๆ 4.เสนอแนวคิดทางการตลาดในการออกแบบสื่อโฆษณาทางการตลาดใหม่ๆ

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
12 . ธุรการประสานงานขาย รับสมัครด่วน !
• ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้า ฝ่ายผลิต และที่เกี่ยวข้อง • ทำหน้าที่ประสานงานกับแผนกประสานงานผลิต/แผนกบัญชี • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำใบเสนอราคา หรืองานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหม...

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
13 . ผู้ช่วย / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ภงด.3,53 ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากร 3.ตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวัน การตั้งเบิก การจ่ายเช็ค กระทบยอด BANK 4.การจัดทำร...

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
14 . ธุรการบัญชี ลูกหนี้/ เจ้าหนี้ ซอยเอกชัย 65
- โทรตามหนี้ ติดตามหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของบิล - จัดเตรียมบิลของงานจัดส่ง พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
17 Sep 19
15 . พนักงานการเงินอาวุโส
- ดูแลควบคุมการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี - ดูแลควมคุมการออกใบวางบิล/รับเช็ค - จัดทำรายงานให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแผนก

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
16 . พนักงานขาย
ขายสินค้า ติดต่อลูกค้า

บริษัท ท๊อป ดิสเพลย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000+++
17 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development Officerรับสมัครด่วน !
1. รับข้อมูลความต้องการงานใหม่ และงานแก้ไขของลูกค้าจากทางฝ่ายขาย 2. วางแผนเรื่องวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานใหม่ และงานแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานและกระจายข้อมูลงานใหม่ และงานแก้ไขให้ทุกฝ่ายท...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Sep 19
18 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์ /ช่างพิมพ์ มือ1(พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องพิมพ์และบุคลากรในบังคับบัญชาให้พิมพ์งานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Sep 19
19 . พนักงานประจำเครื่องขึ้นรูปกล่อง (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบสั่งผลิต 2. ป้อนงานเข้าเครื่องขึ้นรูปกล่อง 3. ปรับตั้งเรื่องงานขึ้นรูปกล่อง 4. จัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบจำนวนการผลิต 6. บรรจุงานใส่หีบห่อ 7. ดูแลรักษาความส...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
10 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด 2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดินในใบขอซื้อ 3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี 4....

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
  251 Positions      
Sort By 
Disability Jobs