JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  206 Positions      
Sort By 
1 . Programmer (ประจำสำนักงานสีลม)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
2 . Sales Executive (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานการขายให้บริการลูกค้า 2. จัดทำการบันทึการติดต่อกับลูกค้า แบะสรุปข้อตกลงกับลูกค้า 3. ติดตามการผลิตผ่านเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริการลูกค้า 4. ติดตามหนี้และร่วมวางแผนด้านการตลาด

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
20 Mar 18
3 . Sales/เจ้าหน้าที่ขาย รับสมัครด่วน !
ดูแลฐานลูกค้าเก่า/หาลูกค้ารายใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด

บริษัท ควอเดล พริ้นติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 17,000+
20 Mar 18
4 . ช่างซ่อมบำรุง/Engineering Staff (ประจำมีนบุรี)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัทฯ - รับผิดชอบงานซ่อมสาธารณูปโภคต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
Bangchan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
5 . ตัวแทนขาย/Sales Representative (ประจำกรุงเทพฯ)
รักษาลูกค้าเดิม ขยายตลาดและหาลูกค้าใหม่(สินค้าเป็นหมึกพิมพ์ออฟเซ็ทและสารเคลือบโค้ทติ้ง) ดูแลและให้บริการลูกค้า รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้งาน/การ์ดเติมน้ำมัน/ค่าทางด่วนสา...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
Bangchan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ - วางแผนการควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุน ฯลฯ

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Mar 18
7 . IT Marketing , IT
1. พัฒนาธุรกิจ 2. ประสานงานและสืบค้นข้อมูลกับทีมงานทุกฝ่ายเพื่อเพื่อวิเคราะห์ 3. วางแผนและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 4. จัดทำข้อมูล หรือ Report และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
4-5 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 Mar 18
8 . Art Director (ARiP)
- ออกแบบ Key visual งานต่างๆได้ดี และมีแก่นสาระสำคัญ - รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ด้านงาน Advertising และ Media ต่าง เพื่อตอบโจทย์โปรเจค แคมเปญ ที่มอบหมายทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และอีเว้นท์ - สามารถทำงานร...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Mar 18
9 . Online Content Editor ( ARiP)
- สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media และแบรนด์ (Create | Curate | Rewrite Content) -ประชุมทีม นำเสนอแนวความคิดในการเล่าเรื่องตามโจทย์ของลูกค้าได้ -ประสานงานกับทีมงา...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Mar 18
10 . Graphic Design Event (ARiP)
-ออกแบบกราฟฟิค Print Ad, Branding, Poster, แผ่นพับ, Sticker, Blackdrop, Display ต่างๆ และ creative งานต่างๆ -สำหรับตำแหน่งงานนี้ หากสนใจส่ง Resume และส่งตัวอย่างผลงานมาได้ทาง E-mail ถ้าผลงานคุ...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
11 . Part Time Commart
1.Big bonus (เน้นคีย์ข้อมูล) 2.ประจำห้อง organize 3.ตรวจสอบรอบเสียง (เดินตรวจสอบรอบเสียงและความเรียบร้อยในงาน) ทำงาน 22- 25 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ทางบริษัทฯ มีอาหารและน้ำดื่ม (ทุก...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
40 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
20 Mar 18
12 . Account Executive (ARiP)
- วางแผน ประสานงาน และดำเนินการติดต่อและพบลูกค้าเพื่อรับบรีฟแคมเปญจากลูกค้าโดยเฉพาะด้านงานOnline Marketing ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดกับลูกค้าได้ โดย...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 Mar 18
13 . Payroll officer
รับผิดชอบด้าน Payroll การทำเงินเดือน

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Mar 18
14 . Internal Audit (ARIP)
- กำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว - จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบตามแผน และรายงานผลแต่ละไตรมาส - ติดตามการแก้ไขจากรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามการนำข้อเสนอแนะ...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
16 . เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. หาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดใหม่และสร้างตลาดลูกค้าใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลเข้ามาให้ฝ่ายต้นทุนคิดราคา , เสนอราคา , ติดตามลูกค้าและปิดการขาย 2. ดูแลและดำเนินการด้านการสั่งซื้อของลูกค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
17 . หัวหน้าทีมวิจัย (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ทำรายงานผลบันทึกโครงการวิจัยต่างๆที่ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นประวัติอ้างอิง 3.ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
20 Mar 18
18 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Mar 18
19 . ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน (พระราม3)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คำนวณต้นทุนผลิตประจำเดือนเพื่อจัดทำงบต้นทุนผลิต 2. ปิดงบการเงินประจำเดือนพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ 3. คำนวณต้นทุนตามงาน(Job Cost Sheet) เพื่อนำเสนอไปเปรียบเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
20 Mar 18
20 . วิศวกรบำรุงรักษา (พระราม3)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมเครื่องจักร และบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิดการเสียหาย บันทึกการซ่อมแซม และรายงานการปรับปรุงเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอาคารและ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Mar 18
  206 Positions      
Sort By 
Disability Jobs