JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  252 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย
-ติดต่อลูกค้า -นำเสนอสินค้า -ขยายฐานลูกค้า เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+โบนัส+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถ+ค่าโทรศัพท์+ค่าทางด่วน

บริษัท สยามแกรฟฟิคเอเยนซี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary 25,000-70,000
19 Jun 19
2 . Editorial staff
รับผิดชอบการปิดเล่มหนังสือของกองให้ได้ตามเป้าและวันที่กำหนด มีคุณภาพ และไม่มีข้อผิดพลาด ร่วมคิดและวางแผนการตลาดและการขายเพื่อผลักดันยอดขายหนังสือให้ได้ตามเป้า

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง / ตามประสบการณ์
19 Jun 19
3 . บริหารโครงการ STEM SOLUTION
- ดูแลผลิตด้าน STEM, ทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์, บริหารจัดการยอดขาย ออกแบบ Content ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า,ประสานงานและสนับสนุนการขาย,บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามที่ตกลง
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่Support Sales (Staff) เริ่มงานได้ทันที่รับสมัครด่วน !
- ทำรายงานยอดขายที่เป็นปัจจุบันให้ หัวหน้าทราบ - ใช้ข้อมูลที่มีเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ออกเอกสารเปิดบิลในระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
1อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามที่ตกลง
19 Jun 19
5 . ขายนอกสถานที่ (ออกบูธ) เริ่มงานได้ทันที
- แนะนำขายสินค้า (หนังสือ) - ขายหนังสือ ตามสถาบันการศึกษา / อาคารสำนักงานต่างๆ / งาน Fair ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด Walk In Interview ได้ทุกวันเวลา 9.30-12.00น. ที่บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง / มีค่าเดินทางให้ วันละ 150-200 ตามระยะทางที่ไป
19 Jun 19
6 . Sales Executive (ขายห้องพัก) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจองห้องพัก - การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ - ออกบูธเพื่อขายห้องพัก - คิดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รายง...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
19 Jun 19
7 . Sales Engineer / Marketing รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าเกี่ยวกับหลอดไฟ LED ทุกประเภท,แผ่นคอมโพสิท,สติ๊กเกอร์ ไวนิล,วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอกทุกชนิด - พบปะลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้กับลูกค...

บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ( ตรงตามสายงานและมีประสบการณ์ )
19 Jun 19
8 . Pay Roll & Benefit Officer (รับสมัครด่วน)
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง จัดทำเงินเดือนพนักงานในเครือ โอ ซี เอส กรุ๊ป 2.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ทำงานงานประจำเดือน ภงด.1,แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม,กองทุนสำรอง...

OCS.THAILAND CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
9 . พนักงานธุรการ
รายละเอียดของงาน - คีย์ข้อมูล - ประสานงานทั่วไป - งานธุรการ จัดเอกสาร จัดทำตัวอย่างงานพิมพ์ - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประเสริฐ ลาเบล จำกัด
2 อัตรา
19 Jun 19
10 . ผู้ช่วยช่างพิมพ์รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์เช่น สี เพลท กระดาษ ฟิล์ม ไดคัท เป็นต้น เพื่อพิมพ์งาน - จัดพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด - ทำความสะอาดอุปกรณ์การพิมพ์ทุกครั้งหลั...

บริษัท ไทยประเสริฐ ลาเบล จำกัด
2 Position
19 Jun 19
11 . Sales Manager
- บริหารงานขาย วางแผนกลยุทธ์งานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - รับผิดชอบดูแล ผลักดัน ทีมขาย - ดูแลกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ หน่วยงานราชการ บริษัทต่างชาติ อื่นๆ เป็นหลัก

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/SALESรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าเก่า - หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม

Kawiphat OA Co., Ltd.(บริษัท กวิภัส โอเอ จำกัด)
2 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.ติดต่อ/ประสานงาน/ดำเนินการ/ดูแล/ให้บริการทางด้านการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 2.คัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 3.ตรวจเช็คพิกัดศุลกากรและกฎระเบียบการนำเข้าของวัตถุดิบแต่ละชนิดก่อนทำกา...

บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
14 . หัวหน้าบัญชี
1.ปิดงบการเงิน ประจำเดือน และประจำปี 2.จัดทำรายงานภาษี ซื้อ / ภาษีขาย / ภ.ง.ด.3 และ 53 3.จัดทำ และตรวจสอบ เอกสาร ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ 4.สรุปรายงานยอดขายประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี 5.จัดทำใบสำคัญ...

Papermate(Thailand)Co.,Ltd.
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
15 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์) / ช่างเทคนิค ประจำ เปาโล สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
หัวหน้าช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์) - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ภายในสำนักงาน และนอกสถานที่ - ดูแลงานแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และนอกสถานที่ (ในเขตกรุง...

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุรการจัดซื้อ
- รับผิดชอบงานจัดซื้อสินค้าทุกประเภทของบริษัท - จัดทำ และจัดเก็บเอกสารงานจัดซื้อ - จัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
17 . ผู้ช่วยบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำใบสำคัญรับ/จ่าย/ออกใบกำกับภาษี/ตามใบหัก ณ ที่จ่ายกับลูกค้า อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เหรียญทองเทคโนโลยี การพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
19 Jun 19
18 . กราฟฟิคดีไซน์ รับสมัครด่วน !
- ออกแบบสิ่งพิมพ์ (นามบัตร,โบวชัวร์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ) - ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 8.30 -17.30 น. - ประจำ พัฒนาการ 30 รับ 3 คน

บริษัท เหรียญทองเทคโนโลยี การพิมพ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000
19 Jun 19
19 . ฝ่ายกราฟฟิก
- ออกแบบ จัดหน้าหนังสือ โดยใช้ Program indesign หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง - คิด และสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ในบริษัท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย - จัดวาง Art work Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ...

บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
หลายอัตรา
19 Jun 19
20 . ฝ่ายพิสูจน์อักษร
- ตรวจพิสูจน์อักษร หนังสือเรียน กิจกรรม แบบฝึกหัด แผนกการจัดการเรียนรู้ เอกสารอบรม อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูงสามารถตรวจงานพิสูจน์อักษรได้...

บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
19 Jun 19
  252 Positions      
Sort By 
Disability Jobs